„BONY PODARUNKOWE” w Sweet Living Home Inspirations 1

Transkrypt

„BONY PODARUNKOWE” w Sweet Living Home Inspirations 1
REGULAMIN PROGRAMU „BONY PODARUNKOWE” w Sweet Living Home Inspirations
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Bonów Podarunkowych.
Organizatorem programu jest Proconsulting Małgorzata Milcarz i Wspólnik Spółka Jawna z siedzibą
w Warszawie, ul. Kazachska 3 lok. 154, 02-999 wpisana do KRS pod numerem 0000233185, zwane dalej Proconsulting.
Celem programu jest promocja sprzedaży oraz marketing sklepu Sweet Living Home Inspirations, z siedzibą w Warszawie, ul.
Kazachska 3 lok. 154, 02-999 oraz sklepu internetowego www.sweetliving.pl
2. Proconsulting produkuje na własny koszt Bony Podarunkowe Sweet Living Home Inspirations (zwane dalej “Bonami”) o wartości
50 zł, 100 zł i 500 zł.
Każdy Bon Podarunkowy jest imienny, sprzedawca wpisuje imię i nazwisko osoby lub osób realizujących bon oraz termin ważności
i kod promocyjny w przypadku bonów realizowanych, w sklepie internetowym.
3. Bony Podarunkowe są realizowane w sklepie Sweet Living Home Inspirations i w sklepie internetowym www.sweetliving.pl
Bony Podarunkowe można nabyć w sklepie stacjonarnym Sweet Living Home Inspirations lub w sklepie internetowy
www.sweetliving.pl Przy zakupie Bonu Podarunkowego, nabywca otrzyma notę księgową, paragon lub fakturę, otrzyma osoba
realizująca Bon Podarunkowy.
5. Bony Podarunkowe są ważne 6 miesięcy od dnia zakupu Bonu. Po tym terminie Bony nie będą realizowane, kwota nie będzie
zwracana nabywcy.
Dla przypomnienia Bony Podarunkowe przeterminowane to:
• w przypadku Bonów Podarunkowych bez terminu ważności okres
obowiązywania przedawnia się na podstawie art. 554 kc
• w przypadku Bonów Podarunkowych z naniesionym terminem ważności to
te, których okres ważności już upłynął.
6. Bony Podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
7. Bony Podarunkowe są bonami jednorazowego użytku.
8. Bony Podarunkowe, które są uszkodzone nie będą akceptowane.
9. Bony mogą być przyjęte jako środek płatności w przypadku, gdy:
• a) wartość zakupionych towarów jest równa wartości nominalnej Bonu;
• b) wartość zakupionych towarów przekracza wartość nominalną Bonu;
• c) wartość towarów jest niższa niż wartość nominalna Bonu.
W przypadku b) klient dopłaca kwotę przekraczającą wartość Bonu.
W przypadku c) klient nie otrzyma zwrotu różnicy, chyba że realizator Bonu
zadecyduje inaczej.
10. Bony Podarunkowe są środkiem płatniczym uznawanym w sklepie Sweet Living Home Inspirations i na www.sweetliving.pl od
czerwca 2016 roku do odwołania.
11. Bony podarunkowe nie mogą być zakupione przy pomocy użycia kodów rabatowych. Promocje te wykluczają się, 12. Wszelkie
uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do:
Proconsulting Małgorzata Milcarz i Wspólnik Spółka Jawna
Ul. Kazachska 3 lok. 154
02-999 Warszawa

Podobne dokumenty