w formacie ()

Transkrypt

w formacie ()
SPIS TREŚCI
ANDRZEJ DEMBICZ , ADAM ELBANOWSKI
Wprowadzenie ................................................................................................. 7
ANDRZEJ DEMBICZ.
Ameryka i Ameryka Łacińska – źródła i przesłanki
współczesnych interpretacji .......................................................................... 11
KATARZYNA DEMBICZ
Procesy ludnościowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
II połowy XX i początku XXI wieku ............................................................... 61
JOANNA GOCŁOWSKA-BOLEK
Procesy makroekonomiczne w Ameryce Łacińskiej .................................... 113
LECH MIODEK
Systemy polityczne Ameryki Łacińskiej drugiej połowy XX
i początków XXI wieku ................................................................................ 135
JEAN-CHRISTIAN TULET
Zmiany w rolnictwie w Ameryce Łacińskiej ................................................ 175
KATARZYNA DEMBICZ, MARCOS MOLOEZNIK, RYSZARD ŻUKOWSKI
Poziomy rozwoju i stratyfikacja społeczna,
przemoc i kapitał społeczny w Ameryce Łacińskiej..................................... 245
MARIA TERESA TORÍBIO BRITTES LEMOS
Afroameryka ................................................................................................ 325
JAN-ÅKE ALVARSSON, RENATA SIUDA-AMBROZIAK
Rola religii i kościołów w kształtowaniu nowej Ameryki Łacińskiej
w końcu XX i na początku XXI wieku .......................................................... 345
5
SPIS TREŚCI
ELDA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, FERNANDO VILLAGÓMEZ PORRAS
Diaspora latynoamerykańska w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Jej funkcja formatywna, kulturowa, polityczna i gospodarcza ................... 403
JOHANNES MAERK
Kilka uwag o studiach kulturowych nad Ameryką Łacińską ....................... 479
ADAM ELBANOWSKI
Literatura hispanoamerykańska u progu XXI wieku ................................... 505
JOLANTA BRYŁA
Ameryka Łacińska a system międzyamerykański
u progu XXI wieku....................................................................................... 583
JOANNA GOCŁOWSKA-BOLEK
Tendencje i procesy integracji latynoamerykańskiej,
międzyamerykańskiej i transatlantyckiej ..................................................... 627
JOSÉ ANTONIO SANAHUJA
Unia Europejska i Ameryka Łacińska: prawidłowości i dylematy
stosunków międzyregionalnych w dobie globalizacji .................................. 695
HORACIO CERUTTI GULDBERG
Filozofować odpowiedzialnie i utopijnie w czasach
pełnego rozkwitu nowoczesności ................................................................. 797
KALENDARIUM wybranych wydarzeń krajowych Ameryki Łacińskiej
i Karaibów (red. FRANCISCO RODRIGUEZ ABRAHAM) ................................ 825
AUTORZY ............................................................................................................... 989
6

Podobne dokumenty