Lista wniosków dofinansowanych w konkursie

Transkrypt

Lista wniosków dofinansowanych w konkursie
Lista projektów dofinansowanych w ramach Programu Regionalnego EOG
kwota
dofinansowania
środki konkursu: 7 401 548 euro (ok. 30 809 683 zł)
środki konkursu
pozostałe po dofin.
danego projektu
Lp.
Numer
projektu
1.
PL06-10 Gmina Nysa
"Partnerstwo Nyskie 2020"
99,00 2 269 356 545 178
6 856 370 dofinansowany
2.
PL06-08 Gmina Dąbrowa Górnicza
"Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja Obszaru
Funkcjonalnego Doliny Rzek Przemszy i Brynicy"
97,50 2 282 569 548 352
6 308 018
3.
PL06-77 Gmina Miejska Kościerzyna
"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie
dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej"
97,25 2 289 047 549 908
5 758 110
4.
PL06-33 Gmina Miejska Turek
"Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin
powiatu tureckiego"
96,75 1 700 000 408 399
5 349 712
5.
PL06-65 Gmina Miejska Ostróda
"Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny"
94,25 2 242 802 538 798
4 810 913 dofinansowany
6.
PL06-05 Gmina Czerwieńsk
"Rozwój społeczno - gospodarczy Gmin Nadodrzańskich"
93,75 1 520 140 365 190
4 445 723
7.
PL06-48 Gmina Miejska Leszno
"Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i
spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"
92,75 2 256 002 541 969
3 903 754
8.
Stowarzyszenie Metropolia
PL06-13
Poznań
"Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"
92,50 1 621 468 389 533
3 514 221
9.
PL06-84
"INTiS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego
Obszaru Metropolitarnego na lata 2014-2030"
90,50 1 834 684 440 754
3 073 467
10. PL06-83 Gmina Skawina
"Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego
obszaru funkcjonalnego"
90,00 2 237 455 537 514
2 535 953
11. PL06-63 Gmina Olkusz
"Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po
zakończeniu eksploatacji złóŜ przez Zakład Górniczo - Hutniczy"
90,00 2 083 220 500 461
2 035 492
Stowarzyszenie Gmin i
12. PL06-32 Powiatów Pomorza
Środkowego
"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru
Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego
regionu"
89,75 2 289 025 549 903
13. PL06-30 Gmina Piaski
"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w
Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w
województwie lubelskim"
88,00 2 246 754 539 748
14. PL06-86 Miasto Toruń
"Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównowaŜonego
transportu"
88,00 2 289 050 549 909
15. PL06-58 Gmina Miasto Gdynia
"NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
87,75 1 648 111 395 933
Nazwa wnioskodawcy
Stowarzyszenie Gdański
Obszar Metropolitarny
Tytuł projektu
punkty
PLN
EUR
EUR
Status
dofinansowany
dofinansowany
dofinansowany
dofinansowany
dofinansowany
dofinansowany
dofinansowany
dofinansowany
dofinansowany
1 485 589
dofinansowany
945 841
dofinansowany
395 933
dofinansowany
0 dofinansowany