Ambasador Austrii z wizytą w Lubuskiem

Transkrypt

Ambasador Austrii z wizytą w Lubuskiem
Ambasador Austrii z wizytą w Lubuskiem
Autor:
Adres: http://wrotalubuskie.eu/PL/426/1743/Ambasador_Austrii_z_wizyta_w_Lubuskiem/k/
Ambasador Austrii z wizytą w Lubuskiem
W środę, 5 sierpnia br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli JE Ambasador Republiki
Austrii w Polsce dr Thomas M. Buchsbaum oraz Konsul Honorowy Republiki Austrii w Poznaniu
Izabela Ewa Seidl – Kwiatkowska. Głównym powodem wizyty było poszerzenie zakresu jurysdykcji
Konsulatu Republiki Austrii w Poznaniu. Dotychczas Konsulat obejmował swoim obszarem
działania Wielkopolskę. Od 5 grudnia 2014 r. obejmuje teren województw wielkopolskiego oraz
lubuskiego. Była to pierwsza wizyta JE Ambasadora Republiki Austrii w regionie lubuskim.
Do zadań konsulatu należy: wspieranie przedsiębiorstw austriackich i polsko-austriackich, promocja
kultury kraju Mozarta, informacja i doradztwo w zakresie turystyki oraz pomoc obywatelom Austrii
przebywającym na terenie województwa wielkopolskiego, a teraz także lubuskiego.
W sferze spraw gospodarczych działania Konsulatu zmierzają do zainteresowania firm austriackich
inwestowaniem na terenach obejmujących obszar jurysdykcyjny. Wiąże się to z promocją nie tylko
samych miast wojewódzkich, ale całego regionu. Konsulat przygotowuje również inicjatywy kulturalne
we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Kolejny cel działalności konsularnej to
promocja turystyki. Polega ona głównie na promowaniu dotychczas regionu wielkopolskiego, a teraz
także lubuskiego w Austrii i odwrotnie. Konsulat nawiązuje również kontakty z uczelniami wyższymi
oraz z innymi instytucjami naukowymi.
strona 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)