protokol z dn_ 19 08 11

Komentarze

Transkrypt

protokol z dn_ 19 08 11
„Od najmłodszych lat poznaję świat”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: WND-POKL.09.01.01-04-013/10
Bobrowo , 19 sierpnia 2011 r.
Protokół z naboru kadry do przedszkola w ramach projektu
pn. „Od najmłodszych lat poznaję świat”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na stanowisko
nauczyciel wychowania przedszkolnego – 2 osoby
W Urzędzie Gminy w Bobrowie w dniu 19 sierpnia 2011 r. od godz. 14.00 prowadzone
były rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy na stanowisko nauczyciela wychowania
przedszkolnego. Postępowanie prowadzone było zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2011 Wójta
Gminy Bobrowo z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacji oraz naboru
kadry do przedszkola w ramach projektu pn. „Od najmłodszych lat poznaję świat” w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Paweł Klonowski – Wójt Gminy Bobrowo.
2. Członek Komisji: Regina Leszczyńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Nieżywięciu (społeczny zastępca Dyrektora Szkoły) w zastępstwie za Panią Iwonę
Kosobucką – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu.
3. Członek Komisji: Bernadetta Krasucka – Przedstawiciel Zespołu Projektowego.
Z Komisji Rekrutacyjnej wyłączona została Pani Iwona Kosobucka – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Nieżywięciu z uwagi na fakt, że w odpowiedzi na ogłoszenie ofertę pracy
złożyła osoba spokrewniona z Panią Iwoną Kosobucką.
W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko zostały
wybrane:
1. Lidia Gajtkowska, zam. Wrocki (gmina Golub-Dobrzyń).
2. Maria Cieczko, zam. Grzybno (gmina Bobrowo).
Ww. kandydatki wykazały się odpowiednimi kwalifikacjami, predyspozycjami i
dyspozycyjnością do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Załącznikiem do protokołu jest lista z podpisami osób wchodzących skład Komisji
Rekrutacyjnej.
Bernadetta Krasucka – Członek Komisji Rekrutacyjnej