ARW 1,2/E - KlimaSklep

Komentarze

Transkrypt

ARW 1,2/E - KlimaSklep
DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA
Autotransformatorowy regulator
prędkości obrotowej wentylatora
ARW 1,2/E
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27 93-347 Łódź
Tel. (0-42) 640-15-39 fax: (0-42) 640-15-41 NIP: 727-012-56-95
Regon 004278382 e-mail: [email protected]
1. Dane ogólne.
2. Przeznaczenie.
3. Wymiary.
4. Opis urządzenia oraz schemat podłączenia
5. Instalacja.
6. Zasady bezpieczeństwa.
7. Transport i składowanie.
8. Warunki gwarancji.
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27 93-347 Łódź
Tel. (0-42) 640-15-39 fax: (0-42) 640-15-41 NIP: 727-012-56-95
Regon 004278382 e-mail: [email protected]
1. Dane ogólne.
Parametry elektryczne:
Typ
UPRI [V]
ARW 1,2 E
230
Stopnie regulacji UR[V] / IR[A]
1
2
3
115/0,9
155/1,2
230/1,2
Pozostałe dane techniczne.
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Zabezpieczenie
Zgodność z normą
Klasa izolacji
IP54
Dopuszczalna 40°C
Odporne na dorywcze przeciążenia –
wyłącznik termiczny samoczynny
(zalecane zabezpieczenie w obwodzie
zewnętrznym)
PN-EN 61558-2-13
II + środki zapewniające ciągłość obwodów PE
Tabliczka znamionowa:
2. Przeznaczenie.
Regulatory typu ARW są przeznaczone do regulacji prędkości obrotowej
jednofazowych silników wentylatorowych. Mogą być również wykorzystywane w
regulacji temperatury elementów grzejnych.
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27 93-347 Łódź
Tel. (0-42) 640-15-39 fax: (0-42) 640-15-41 NIP: 727-012-56-95
Regon 004278382 e-mail: [email protected]
3. Wymiary.
4. Opis urządzenia oraz schemat podłączenia.
Tabliczka znamionowa
Pokrętło regulacyjne
Lampka sygnalizująca
podłączenie urządzenia
do zasilania
Śruba mocująca pokrywy
Schemat podłączenia:
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27 93-347 Łódź
Tel. (0-42) 640-15-39 fax: (0-42) 640-15-41 NIP: 727-012-56-95
Regon 004278382 e-mail: [email protected]
5. Instalacja.
a. Zwrócić uwagę na dopuszczalną temperaturę otocznia regulatora. Podczas
pracy obudowa może być gorąca
W celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia i przepływu powietrza
montować tylko w położeniu pionowym.
b. Regulator przykręcić do powierzchni płaskiej (ściana itp.) za pomocą wkrętów.
c. Otworzyć obudowę regulatora przez odkręcenie śruby pokrywy.
d. Wprowadzić przewody przez przelotki (max. przekrój przewodu 1,5mm2).
e. Przyłączenia dokonać zgodnie z odpowiednim diagramem.
f. Zabezpieczenia przed zwarciami umieścić w obwodzie zasilającym.
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27 93-347 Łódź
Tel. (0-42) 640-15-39 fax: (0-42) 640-15-41 NIP: 727-012-56-95
Regon 004278382 e-mail: [email protected]
6. Zasady bezpieczeństwa.
a. Instalacji regulatora powinien dokonywać wykwalifikowany elektryk.
b. Instalacja regulatora pod napięciem grozi porażeniem.
c. Maksymalny prąd ciągły odbiornika nie może przekraczać prądu na jaki został
zaprojektowany regulator dla poszczególnych stopni regulacji.
7. Transport i składowanie.
a. Oryginalne opakowanie zastosowane przez producenta zapewnia bezpieczny
dla regulatora transport oraz bezpieczne składowanie.
b. Podczas składowania należy używać wyłącznie oryginalnego opakowania.
c. Składować w temperaturze od -5°C do +50°C.
Jeżeli autotransformator nie jest instalowany natychmiast po dostawie, powinien zostać
umieszczony w pomieszczeniu chroniącym go przed działaniem wody, kurzu i wilgoci.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna być niższa niż -25ºC.
8. Warunki gwarancji.
-Firma Breve-Tufvassons Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionego
sprzętu.
-Okres gwarancji, liczony od daty sprzedaży, wynosi 24 miesiące.
-Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.
-Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę autotransformatora.
-Gwarancja nie obejmuje zniszczenia lub uszkodzenia autotransformatora na skutek
niewłaściwego użytkowania.
-W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z
podjętymi przez Breve-Tufvassons Sp. z o.o. czynnościami.
Breve Tufvassons Sp. z o.o. ul. Postępowa 25/27 93-347 Łódź
Tel. (0-42) 640-15-39 fax: (0-42) 640-15-41 NIP: 727-012-56-95
Regon 004278382 e-mail: [email protected]