Komunikat dotyczący szkoleń dla dyrektorów szkół zawodowych

Transkrypt

Komunikat dotyczący szkoleń dla dyrektorów szkół zawodowych
Komunikat dotyczący szkoleń dla dyrektorów szkół zawodowych
przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(nowa formuła egzaminu) w terminie
od 20 maja do 14 czerwca i od 24 do 28 czerwca 2013 r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych
Uprzejmie informujemy, Ŝe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku organizuje
szkolenia dla dyrektorów szkół i ich zastępców w zakresie organizacji
i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa
formuła egzaminu zawodowego).
Planowany czas trwania spotkania ok. 120 minut.
Spotkania odbędą się zgodnie z zamieszczonym poniŜej harmonogramem.
Lp
1.
2.
Termin spotkania
16 kwietnia 2013 r.
(wtorek)
godz. 11.00
18 kwietnia 2013 r.
(czwartek)
godz. 11.00
Miejsce spotkania
Dyrektorzy i z-cy
dyrektorów
Zespół Szkół Łączności
w Gdańsku
ul. Podwale Staromiejskie 51/52
z wszystkich szkół
zawodowych
z woj. pomorskiego
na terenie, których
przeprowadzany będzie
egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
(nowa formuła egzaminu)
Zespół Szkół Elektronicznych
w Bydgoszczy
ul. Karłowicza 20
z wszystkich szkół
zawodowych
z woj. kuj−pom.
na terenie, których
przeprowadzany będzie
egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
(nowa formuła egzaminu)