Repeater Moduł radiowy Sensus

Transkrypt

Repeater Moduł radiowy Sensus
Repeater Moduł radiowy
Sensus
(Standard 868 MHz, opcjonalnie 433 MHz)
Zastosowanie
Dwukierunkowy, kompaktowy moduł radiowy do
automatycznego odczytu wodomierzy (sieci
stacjonarnej lub w trybie „Walk by/Drive by”), który
może współpracować:
ź z
radiowymi „punktami końcowymi”,
np. iPERL
ź w komunikacji Repeater – Repeater
ź w komunikacji Repeater – Sensus SIRT
ź w komunikacji Repeater – Sensus Gateway
Zaprojektowany do zbierania danych
pomiarowych w interwale czasowym lub
komunikacji na żądanie z stacjonarnej sieci
radiowej lub Bramki.
Istotne wydarzenia, takie jak alarmy wysyłane są
przez sieć radiową automatycznie w czasie
krótszym niż 20 minut, jeśli tylko alarmy są
obsługiwane przez radiowe punkty końcowe.
Dla końcowych modułów radiowych Repeater'y
pracują jako stacja przekaźnikowa i przekazują
dane na większe odległości do terminala
inkasenckiego lub bramki.
Skuteczność działania zależna jest od wszystkich
powiązanych w sieci elementów oraz dostępnego
oprogramowania.
Maksymalna liczba Repeater'ów w łańcuchu wynosi do 7; maksymalna liczba
radiowych punktów końcowych przypadających na Repeater to 298.
Repeater radiowy Sensus posiada zintegrowaną baterię litową i nie wymaga
zewnętrznego zasilania. Ze względu na wyższą moc wyjściową może on
dokonywać transmisji na duże odległości.
Odległość do pierwszego Repeater'a jest zależna i wymuszona przez
lokalizację punktu końcowego lub urządzenia odczytowego i jeśli urządzenia
„widzą się” może wynosić do 500m, w normalnych warunkach na zewnętrz
budynku od 100m do 200m, dla trudnych lokalizacji np. instalacja w studni od
20m do 100m.
Dystans Repeater do Repeater'a lub Repeater do Bramki, gdy urządzenia
„widzą się” to min. 1000m.
Moc wyjściowa zależy od częstotliwości, zgodnie z przepisami w zakresie
dostępnego widma.
Istnieją dwie wersje częstotliwości i urządzeń, które mogą być wykorzystane:
standardowa 868 MHz i opcjonalna 433 MHz. W celu zapewnienia
współpracy i łączności wszystkie elementy muszą pracować na tej samej
częstotliwości.
[email protected]
www.sensus.com
Cechy szczególne
Wejście
Sensus RF Protokół radiowy 868 MHz (433 MHz)
Liczba urządzeń
298
Wyjście
Protokół radiowy 868 MHz (433 MHz)
Stopień ochrony obudowy
Ip68, 145 x 80 x 80mm, 430g (z opakowaniem 540g)
Instalacja
Mocowanie na słupie / ścianie. Orientacja jak na obrazku
Zasilanie
Bateria wewnętrzna, oczekiwana trwałość: 12 lat
Moc radiowa
„Punkt końcowy” <> Repeater 25mW (868 MHz)
Repeater <> Repeater/Sirt up to 100 mW (868 MHz)
Repeater <> Gateway up to 100mW (868 MHz)
Dla 433 MHz wszystkie połączenia posiadają 10mW
Przedział transmisji
4 razy dziennie (domyślnie, ostatni odczyt „punktów końcowych”
Alarmy przekazywane są natychmiast (max. w ciągu 20 min)
Odczyt na żądanie (sugerowany - 1 raz na dzień)
Interfejs oprogramowania
Dwukierunkowy - drogą radiową
Temperatura środowiska
-20... 60 °C praca i przechowywanie
Środowisko
Zachować dbałość przy trudnych warunkach środowiska: mróz, brud, wilgotność
Instalacja na zewnątrz narażona na bezpośrednie promieniowanie słoneczne
Normy
CE
Częstotliwość radiowa: EN 300-220-3/-1
EMC: EN 301-489-/-3 V1.4.1
Recykling
Kompatybilność z RoHS, Bateria litowa
qualityaustria
Succeed witch Quality
Certyfikat zgodny z ISO 9001
System zarządzania jakością Quality Austria Reg.Nr 3496/0
Polska
Sensus Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
T: +48 (56) 654 33 03 F: +48 (56) 657 21 45 E-mail: [email protected]
www.sensus.com
International Enquiries
Sensus GmbH Hannover, Meineckenstr. 10, 30880 Laatzen, Germany
T: +49 (0) 5102-74-0 F: +49 (0) 5102-74-3341 E-mail: [email protected]
www.sensus.com
002-2016 Producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadomienia.
LS 2600 PL Strona 2