Komenda Miejska Policji w Gliwicach Wpadł mimochodem

Komentarze

Transkrypt

Komenda Miejska Policji w Gliwicach Wpadł mimochodem
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Źródło: http://gliwice.slaska.policja.gov.pl/ka9/informacje/wiadomosci/160476,Wpadl-mimochodem.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:56
Wpadł mimochodem
W czasie legitymowania i przeszukania młodego gliwiczanina policyjni wywiadowcy znaleźli
skradziony smartfon. Telefon wróci do właściciela. Z kolei jego posiadacz trafił już do policyjnego
aresztu. Policjanci wyjaśniają, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie sprzętu.
Wczoraj po godzinie 22.00 na ul. Robotniczej policjanci poszukujący podejrzanego spostrzegli mężczyznę przypominającego
namierzaną osobę i postanowili go wylegitymować. Jak się okazało, 24-latek posiadał przy sobie telefon figurujący jako
utracony 1 stycznia br. w wyniku przestępstwa. Drogi smartfon w najbliższym czasie wróci do pokrzywdzonego. Detektywi
wyjaśnią, czy zatrzymany był sprawcą kradzieży czy też wszedł w posiadanie „trefnego” przedmiotu w inny sposób.
Nabycie kradzionych rzeczy (choćby nieświadomie) rodzi konsekwencje prawne, np. w postaci zarzutów o nieumyślne
paserstwo.
Paserstwo nieumyślne sprowadza się do tego, że dochodzi do nabycia określonej rzeczy, o której, na podstawie różnych
okoliczności, kupujący powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego. Wynika to z art.
292 § 1 kodeksu karnego.
Pamiętajmy, że za dominującą część przestępstw przeciwko mieniu, czyli kradzieży, włamań, rozbojów, a nawet oszustw,
moralnie odpowiadają paserzy. Paserem może stać się każda osoba, która nabywa przedmioty od złodzieja lub jego
pomocnika. Niska cena takich towarów może być jedną z przesłanek pozwalających potencjalnemu nabywcy nabrać
podejrzeń co do nielegalności źródła ich pochodzenia.
Przypominamy, że osoby, które kupują kradzione przedmioty, mając pełną świadomość ich nielegalnego pochodzenia, mogą
zostać pociągnięte do odpowiedzialności za paserstwo umyślne.
Każdy przypadek badany jest indywidualnie przez policję.
Art. 292. Paserstwo nieumyślne
§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za
pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Ocena: 5/5 (1)
Tweetnij