Seminarium międzypokoleniowe ,,Europa w moim regionie

Komentarze

Transkrypt

Seminarium międzypokoleniowe ,,Europa w moim regionie
Seminarium
międzypokoleniowe
,,Europa w moim regionie –
Szczecin
8/11/2012
wyzwania dla pokoleń”
(Wersja: 15.10.2012)
PROGRAM SEMINARIUM
10.00 – 10.10
Miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90
Mapa dojazdu z dworca: http://goo.gl/maps/OOEnv
Powitanie
Małgorzata Ludwiczek – Kierownik Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego
Monika Tomczyk – Szczeciński Inkubator Kultury
10.10 – 10.30
Przedstawienie projektu realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywnosci Społecznej Osób Starszych
10.30 – 10.40
Przedstawienie programu i założeń spotkania
10.40 – 11.10
Poziom europejski – założenia Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej
– Sebastian Rysz (Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce)
11.10 – 11.30
Poziom krajowy – polityka społeczna w Polsce – zagadnienie starzenia się
społeczeństwa
- Dorota Rybarska-Jarosz (dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego)
11.30 – 12.00
Poziom lokalny – analiza społeczna
- dr Beata Bugajska
(Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddz. Szczecin)
12.00 - 12.15
Przerwa kawowa
Dobre praktyki w regionach – ujęcie międzypokoleniowe
12.15 – 13.30
13.30 – 14.45
•
•
•
•
•
•
Best Agers – współpraca nadbałtycka (M.Ludwiczek – Sekretariat BSSSC)
Kampania społeczna „Sam jesteś stary” (Stowarzyszenie Make it Funky Production)
Miedzypokoleniowy film dokumentalny (Stowarzyszenie Kamera)
Projekt międzypokoleniowy o historii miejscowości – Ustronie Morskie
Inicjatywa Przedsiębiorczości (Stowarzyszenie Grupa Progress)
„Dancing with memories” /Gruntvig Senior Volunteering (Stowarzyszenie APERTO)
Dyskusja / warsztat mający na celu wypracowanie rekomendacji regionalnych
dla Komitetu Regionów
14.45 – 15.00
Film dokumentalny Stowarzyszenia Kamera
15.00
Zamknięcie seminarium
Wydarzenie towarzyszące: kino społeczne (wstęp wolny) oraz wystawa fotografii.
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40-42, Szczecin, tel. (91) 42 10 322, tel. (91) 42 11 251, fax (91) 42 11 141
[email protected], www.mlodziez.wzp.pl