Czy Nyska Grupa Unitarian jest sektą?

Transkrypt

Czy Nyska Grupa Unitarian jest sektą?
Czy Nyska Grupa Unitarian jest sektą?
●
NIE Jako jedno z nielicznych wyznań
mamy szczególnie polski korzenie.
Unitarianie wywodzą się z Braci
Polskich powstałej w XVI wieku
wspólnoty protestanckiej na terenach
Rzeczpospolitej obojga narodów
●
TAK Stawiając opór wobec sztywnej
instytucjonalnej i dogmatycznej
religijności stawiamy na religijną
codzienność, na religię osobistą,
indywidualną
się od tego, z którym spotykamy
się w tradycyjnym Kościele?
●
TAK Modlimy się a nie klepiemy
regułek, wiemy w co wierzymy,
• charyzmatyczne przywództwo?
●
NIE Każdy w NGU ma takie same
prawa, nie ma kapłanów, prezesów,
pastorów, starszych itp.
●
NIE są wśród nas ludzie różnego
wykształcenia, zawodu, rasy, płci,
preferencji seksualnych czy
politycznych
●
TAK otwarcie ogłaszamy w
internecie, prasie naszą działalność,
spotkania inicjatywy
●
TAK unitarianie są obecni na całym
świecie od Kanady po Nową Zelandię
●
NIE unitarianie istnieją od ponad 400
lat, Nyska Grupa Unitarian działa od
2010 roku
• egzotyczna proweniencja?
• nowy paradygmat kulturowy?
• poziom zaangażowania znacznie różniący
• wyznawcy w przeważającej większości
młodzi, dobrze wykształceni, pochodzący
z klasy średniej?
• umiejętność przyciągania uwagi
społecznej?
• międzynarodowy zasięg?
• czas aktywności nie dłuższy niż 15 lat?
Na podstawie E Barkera 1997
W duchu unitariańskim, zapraszam każdego czytelnika, aby na
podstawie powyższych odpowiedzi sam określił czy jesteśmy sektą i jak
zagrażamy porządkowi społecznemu?
..::Nasza bieżąca działalność
..::Kontakt
www.unitarianienysa.cba.pl
[email protected]