LEssON 22

Transkrypt

LEssON 22
LESSON 22
MEDICAL VOCABULARY: COMMON ABBREVIATIONS FOR NURSES
Powszechnie używane skróty medyczne
ASAP
as soon as possible
możliwie najszybciej/jak najszybciej
BID
twice a day
dwa razy dziennie
BP
blood pressure
ciśnienie krwi
BR
bed rest
pacjent obłożnie chory
BRP
bed rest with bathroom privileges
pacjent obłożnie chory z możliwością
korzystania z WC
BS
blood sugar
poziom cukru we krwi
CBS
complete blood test
badanie morfologiczne krwi
cc
cubic centimeters
cm3 (ml)
C/V
central venous line
centralne wkłucie
Dx (DG)
diagnosis
diagnoza
DM
diabetes mellitus
cukrzyca
dc
discontinue
odstawić; przerwać
ECG
electrocardiography
EKG
FBS
fasting blood sugar
badanie poziomu cukru we krwi na
czczo
ESR
erythrocyte sedimentation rate
OB – opad krwinek czerwonych
IM
intramuscular
domięśniowo
IV
intravenous
dożylnie
KVO
keep vein open
utrzymanie wkłucia dożylnego
MAR
medication administration record
zapis podawanych leków
MRI
magnetic resonance imaging
rezonans magnetyczny
N/A
nursing assistant
pomoc pielęgniarska
PROGRESS TEST
1. Wybierz a, b lub c.
1. I look ....... patients at Medical Ward.
a. at
b. up
c. after
2. Too low blood pressure is called ....... .
a. hypotension
b. inflammation c. hypertension
3. I use a syringe to take a/an ....... sample.
a. urine
b. stool
c. blood
4. She never ....... late to work.
a. come
b. comes
c. is
74
Malko-Ang dla pieleg.indd 74
2010-06-22 14:02:22
5. Look! They ....... for Dr Benks.
a. wait
b. waiting
c. are waiting
2. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika:
suffer from; take; earn; wake up (2x); be (2x); work; look after; cry; give; go
  1. He ....................... € 3,500 per month.
  2. Sally ...................... a patient’s BP at the moment.
  3. They .................... very nice people.
  4. They usually ................... at 7.30 a.m.
  5. Ted Huggis ..................... home this afternoon.
  6. Brenda ..................... with handicapped children.
  7. Nurse Claudia ..................... on duty tonight.
  8. We normally .................. injections after breakfast.
  9. The patient .................... after the operation at the moment.
10. She usually ...................... just one patient at ICU.
11. An infant .................. loudly now.
12. She has a serious wound so she ...................... an acute pain.
3. Uzupełnij brakujące dane w tabeli.
ASAP
najszybciej jak możliwe
twice a day
dwa razy dziennie
BP
bed rest
BRP
bed rest with bathroom privileges
poziom cukru we krwi
CBS
badanie morfologiczne krwi
cubic centimeters
C/V
central venous line
Dx (DG)
diagnoza
diabetes mellitus
dc
discontinue
odstawić; przerwać
electrocardiography
EKG
FBS
badanie poziomu cukru we krwi na
czczo
erythrocyte sedimentation rate
OB, Odczyn Biernackiego
intramuscular
75
Malko-Ang dla pieleg.indd 75
2010-06-22 14:02:22
intravenous
KVO
keep vein open
medication administration record
MRI
zapis podawanych leków
rezonans magnetyczny
nursing assistant
pomoc pielęgniarska
4. Przetłumacz.
  1. Asystent zmienia teraz pościel w pokoju nr 7.
  2. Ten pacjent ma poważną infekcję rany i wysoką gorączkę.
  3. Tom ma bardzo stresującą pracę, jest policjantem.
  4. Dziś wieczorem idziemy do pubu.
  5. To dziecko ma świnkę, jego węzły chłonne są opuchnięte.
  6. Brenda nie potrafi robić zastrzyków dożylnych.
  7. Nie martw się, to nie jest poważna rana; nie będziemy zakładać szwów.
  8. Pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie i nieregularny puls.
  9. John jest dobrym pracownikiem.
10. Co robisz? Nasączam bandaż płynem, chcę go zdjąć z rany i wyrzucić.
11. Mam dwa sterylne waciki.
12. Gdzie mój stetoskop?
13. Czego szukasz? Szukam jednorazowej strzykawki 5 ml.
14. Kogo szukasz? Szukam ordynatora. Gdzie on jest?
15. Co robisz? Pobieram próbkę kału.
76
Malko-Ang dla pieleg.indd 76
2010-06-22 14:02:22