Metodologia projektowa - POKL

Transkrypt

Metodologia projektowa - POKL
Cykl A – Tworzenie projektu
Tytuł
warsztatu:
Metodologia projektowa
Organizator:
Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Miejsce:
ul. Roosevelta 15, Sala konferencyjna Nr 215
Czas trwania:
2 godz.
Program:
Materiały dla
uczestników:
Metodologia:
Polecana
literatura:

Czym jest projekt w ramach PO KL?

Jak dobrze zacząć pracę?

Cykl życia projektu - Fazy tworzenia projektu

Techniki planowania i analizy

Analiza sytuacyjna – weryfikacja dostępnych danych

Identyfikacja i diagnoza problemów

Konstruowanie celu głównego i celów szczegółowych

Ścieżka wniosku









Wydruk prezentowanych zagadnień
Materiały informacyjne PO KL
Lista najczęściej popełnianych błędów we wnioskach
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Dyskusja
Podręcznik zarządzania projektami miękkimi
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Kod:
A01
Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki 90-051 Łódź Al. Piłsudskiego 8
tel. (042) 663 30 80 e-mail: [email protected] www.pokl.lodzkie.pl