Pobierz - Szpital Powiatowy w Radomsku

Transkrypt

Pobierz - Szpital Powiatowy w Radomsku
Szpital Powiatowy w Radomsku
97 – 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36
tel. Centrala 044 685 – 47 – 00
tel. Sekretariat 044 685 – 47- 16
e – mail: [email protected]
KRS 0000000142
fax. 044 685 – 47 – 01
NIP 772 -18 -77 - 458
Radomsko, dn. 10.03.2014r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego
jednorazowego użytku ( procedura powtórzona) dla Szpitala Powiatowego
w Radomsku nr spr. 361/2013
Działając na zgodnie z art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 29 01.2004r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ
wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1 – Pakiet 1 poz. 1
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniula od 0,9 do (22G-14G) wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z korkiem portu
bocznego, z membraną hydrofobową, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji
zabezpieczającej igłę przed zakłuciem, oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi, wtopione
na całej długości kaniuli 3 paski rtg. Pakowane w sztywne opakowanie celulozy
zabezpieczające przed utratą jałowości.”
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. opisu w poz.1
Pytanie 2 – Pakiet 1 poz. 2
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniule do wlewów dożylnych dla dzieci i noworodków 0,7 i 0,6 z PTFE ze zdejmowanym
uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG i RTG.
Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości.”
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. opisu w poz.2
Pytanie 3 – Pakiet 1 poz. 3
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniule do wlewów dożylnych 0,8x25mm 22GA z FEP”.
Odp.: Zamawiający dopuszcza kaniule do wlewów dożylnych 0,8x25mm 22GA z FEP
Pytanie 4 – Pakiet 1
Proszę o zniesienie wymogu, aby kaniule w poz. 1 i 2 posiadały opakowanie bez zawartości
celulozy. Zamawiający nie postawił go dla reszty kaniuli w pakiecie nr 1 tj. poz. 3-11,
dlatego zapis ten jest bez celowy. W razie negatywnej odpowiedzi proszę o postawienie
wymogu dla wszystkich kaniul w pakiecie 1.
Odp.: Zamawiający w poz.1 i 2 dopuszcza i nie wymaga aby kaniule posiadały
opakowanie bez zawartości celulozy.
Pytanie 5 – Pakiet 1 poz. 4
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniule do wlewów dożylnych 0,8 x 25mm 22GA poliuretanowe”.
1
Odp.: Zamawiający dopuszcza kaniule do wlewów dożylnych 0,8 x25mm 22GA
poliuretanowe
Pytanie 6 – Pakiet 1 poz. 5
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniule do wlewów dożylnych 1,0 x 32mm 20GA poliuretanowe”.
Odp.: Zamawiający dopuszcza kaniule do wlewów dożylnych 1,0 x 32mm 20GA
poliuretanowe
Pytanie 7 – Pakiet 1 poz. 6
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniule do wlewów dożylnych 1,0x32 mm 20GA poliuretanowe „bezskrzydełkowe”.
Odp.: Zamawiający dopuszcza kaniule do wlewów dożylnych 1,0x32 mm 20GA
poliuretanowe „bezskrzydełkowe”
Pytanie 8 – Pakiet 1 poz. 7
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniule do wlewów dożylnych 1,2 x 45mm 18GA poliuretanowe”.
Odp.: Zamawiający dopuszcza kaniule do wlewów dożylnych 1,2 x 45mm 18GA
poliuretanowe.
Pytanie 9 – Pakiet 1 poz. 9
Proszę o dopuszczenie :
„Kaniule do wlewów dożylnych 1,7x 45 mm 16GA poliuretanowe.”
Odp.: Zamawiający dopuszcza kanule do wlewów dożylnych 1,7x 45 mm 16GA
poliuretanowe
Pytanie 10 – Pakiet 1 poz. 10 i 11
Proszę o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu.
Odp.: Zamawiający nie wydziela poz.10 i 11.
Pytanie 11 – Pakiet 1 poz. 12
Czy koreczki mają posiadać trzpień poniżej jego krawędzi?
Odp.: Zamawiający dopuszcza koreczki z trzpieniem poniżej jego krawędzi.
Pytanie 12- Pakiet 5
1) Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 15 poz. 2 i utworzy oddzielne zadanie, co
umożliwi udział w postępowaniu większej liczny oferentów a tym samym
Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.2 z pakietu nr 5
2) Czy Zamawiający dopuści torbę bez wkładki, natomiast z higienicznym zamknięciem
niwelującym przykre zapachy?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza torby bez wkładki.
Pytanie 13- Pakiet 9
1. Proszę o doprecyzowanie ,czy 2 litry to pojemność , jaką powinny mieć jednorazowe
wkłady workowe do ssaka Elite ESS 5200V-E?
Odp. Tak, 2 litry to pojemność wkładu workowego.
Pytanie 14 – pakiet nr 12A:
1. Poz. 7 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarach
75x90cm, spełniającej wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.
Odp. Zamawiający dopuszcza w poz.7 serwety o roz. 75x90 cm.
2. Poz. 7 i 8 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty dokumentu
potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych w formie
końcowego raportu walidacji? Podkreślamy, iż dokumentami potwierdzającymi
spełnianie wszystkich norm obowiązujących w przypadku produktów barierowych
2
stosowanych na blokach operacyjnych – w tym również prawidłowości procesu
sterylizacji – jest deklaracja zgodności wystawiona przez producenta, potwierdzona
certyfikatem jednostki notyfikowanej.
Odp. Zamawiający dopuszcza i nie wymaga dokumentu potwierdzającego
walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych w formie końcowego raportu
walidacji.
Pytanie 15 -Pakiet nr 1 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 1,1x 30 mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza w poz.6 kaniule dożylne w rozmiarze 1,1 x 30mm.
Pytanie 16- Pakiet nr 1 poz. 13
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty bezigłowy system dostępu
naczyniowego ma posiadać specjalną konstrukcję rekomendowaną przez CDC w
postaci zewnętrznie osadzonej na obudowie membrany Split septum. Rozwiązanie to
zapewnia prosty i skuteczny sposób czyszczenia i dezynfekcji, zapobiega rozwojowi
biofilmu i wpływa na obniżenie ryzyka występowania zakażeń odcewnikowych.
Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w poz.13.
2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty system
dostępu naczyniowego ma być wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2
bara=250 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, o przestrzeni martwej
wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100
aktywacji.
Odp. Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w poz.13
Pytanie 17- Pakiet 5 pozycja 4
1. Prosimy o dopuszczenie Myjki – chusteczki do toalety pacjenta, o naturalnym pH,
hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie
wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu,
witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym
opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać
temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence
mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji
zmian skórnych, 8 myjek w opakowaniu.
Odp. Zamawiajacy dopuszcza Myjki – chusteczki do toalety pacjenta,
o naturalnym pH, hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm,
Pytanie 18- Pakiet nr 14
1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania wskazanej ilości ostrzy do
strzygarki wraz ze strzygarkami z ładowarkami w ilości 2 szt .
Chcemy zaoferować najwyższej klasy strzygarkę z nieruchomą głowicą (pozwalającą
na kontrolę miejsca operowanego) oraz najwyższej jakości ostrza pakowane w
indywidualne opakowania typy blister biologicznie czyste, cechujące się szerokością
strzyżenia ok. 32 mm oraz wysokością strzyżenia zaledwie 0,3 mm. Strzygarki
kompatybilne z oferowanymi ostrzami mogą być dezynfekowane poprzez całkowite
zanurzenie w środkach dezynfekcyjnych oraz posiadają w komplecie indukcyjne,
bezkontaktowe ładowarki. Nadmieniamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty
przekażemy nieodpłatnie 2 strzygarek wraz z ładowarkami oraz przeszkolimy personel
wskazany przez Zamawiającego w zakresie właściwego posługiwania się nimi.
3
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian w pakiecie nr 14
Pytanie 19- Pakiet 5, Pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie jako równoważną jednorazową kaczka męską, posiadającą szczelne
zamknięcie w postacie zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wylaniem się moczu, z
ergonomicznym obrotowym kołnierzem, o pojemności 1500ml? W przypadku negatywnej
odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co umożliwi znacznie
większej liczbie Wykonawcom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego
pakietu.
Odp. Zamawiający dopuszcza w poz.1 jednorazową kaczka męską, posiadającą szczelne
zamknięcie w postacie zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wylaniem się
moczu, z ergonomicznym obrotowym kołnierzem, o pojemności 1500ml.
Pytanie 20- Pakiet 5, Pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie jako równoważny jednorazowy worek na wymiociny, posiadający
szczelne zamknięcie w postacie zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wylaniem się
treści i zapachu, z ergonomicznym uchwytem, o pojemności 1000ml? W przypadku
negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co umożliwi
znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego
pakietu.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian w poz.2.
Pytanie 21 - Pakiet 5, Pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie jako równoważny jednorazowy, antybakteryjny czepek do mycia
głowy bez użycia wody, zawierający m.in. chlorek cetylpirydyny oraz składniki myjące i
odżywkę? Zasada działania i skuteczność oferowanego produktu jest identyczna z produktem
opisanym przez Zamawiającego.
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego
pakietu.
Odp. Zamawiający dopuszcza w poz.3 jednorazowy, antybakteryjny czepek do mycia
głowy bez użycia wody, zawierający m.in. chlorek cetylpirydyny oraz składniki myjące i
odżywkę.
Pytanie 22- Pakiet 5, Pozycja 6
Prosimy o dopuszczenie jako produkt równoważny jednorazową gąbkę nasączoną 2%
chlorheksydyną, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego
pakietu.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w poz.6.
Pytanie 23 – Pakiet nr 6, poz.2
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik z linią płuczącą z biuretą
zabezpieczoną filtrem, zapowietrzaniu się układu pomiarowego , nie posiadająca szpikulca z
3 otworami, które nie maja żadnego wpływu na jakośc badania, przetwornik bez osobnego
portu do testowania poprawności działania zestawu, jakość przetwornika nie wymaga
osobnego testowania jakości. Pozostałe parametry techniczne spełnione.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian w poz.2.
4
Pytanie 24- dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 1
Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów nowej ustawy
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) i wykreślenie wymogu
dołączenia do ofert wpisu lub zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Zgodnie z w/w
ustawą Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, a jedynymi dokumentami
potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są:
deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ. W załączeniu
zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).
Pytania 25- dot. wzoru umowy, załącznik nr 5 do SIWZ:
1. Dot. par. 6 ust. 1
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto
niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
zamówionego towaru.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1 Projektu umowy.
Dla Zamawiającego priorytetem jest terminowość realizacji dostaw z uwagi na
charakter działalności Zamawiającego, a ewentualna szkoda Zamawiającego w
przypadku opóźnień może być znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary
umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii przedmiotu
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towar nie
stanowi zastrzeżenia kary umownej w nadmiernej wysokości.
2. Dot. par.5 ust. 6
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:
Za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu przedmiotu Zamówienia lub wymiany
wadliwego towaru, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru
lub 0,2% wartości brutto wadliwego towaru.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 6 Projektu umowy. Dla
Zamawiającego szybkość uzupełnienia dostarczonego przedmiotu zamówienia lub
wymiany wadliwego towaru, jest niezmiernie istotna z uwagi na charakter działalności
Zamawiającego, a ewentualna szkoda Zamawiającego w przypadku opóźnień może być
znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary umownej zgodnie z § 5 ust. 6 Projektu
umowy jest zasadne.
3. Dotyczy par. 6 ust. 3
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację § 6 ust. 3.
4. Dot. par. 5 ust. 5
Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wymiany wadliwego towaru do 5 dni
roboczych.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację umowy
poprzez wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru ze względu na specyfikę
działalności zamawiającego.
5
5. Dot. par. 9
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §9 wzoru umowy w następujący sposób:
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z
realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego,
wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca
ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie
umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.
Pytanie 26- Pakiet 12
Poz. 2 - Czy można zaoferować fartuch sekcyjny w postaci podfoliowanego,
nieprzemakalnego fartucha przedniego o rozmiarze 87x120cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz.2 fartuch sekcyjny w postaci podfoliowanego,
nieprzemakalnego fartucha przedniego o rozmiarze 87x120cm
Poz. 3 - Czy można zaoferować koszulę dla pacjenta z krótkim rękawem?
Odp.: Zamawiający dopuszcza koszule z krótkim rękawem w poz.3
Pytanie 27- Pakiet 12a
Poz. 1 – Czy można zaoferować fartuchy tylko w kolorze niebieskim?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz.1 fartuchy w kolorze niebieskim.
Poz. 2 – Czy można zaoferować maski chirurgiczne tylko w kolorze niebieskim?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz.2 maski chirurgiczne w kolorze niebieskim.
Poz. 3 - Czy można zaoferować komplet operacyjny wykonany z włókniny typ SMS?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz.3 komplet operacyjny wykonany z włókniny typ
SMS
Poz. 3 - Czy należy zaoferować komplet operacyjny o gramaturze 45 g/m2? Tylko taka
gramatura włókniny zapobiega "prześwitywaniu" kompletów operacyjnych.
Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz.3 komplet operacyjny o gramaturze 45 g/m2
Poz. 4, 5, 6 - Czy można zaoferować komplety operacyjne wykonane z włókniny SMS
o gramaturze 45 g/m2 (bluza + spodnie), bluza krótki rękaw z 3 kieszeniami, spodnie bez
ściągaczy przy nogawkach.
Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz.4,5,6 komplety operacyjne wykonane z włókniny
SMS o gramaturze 45 g/m2 (bluza + spodnie), bluza krótki rękaw z 3 kieszeniami,
spodnie bez ściągaczy przy nogawkach.
Poz. 9 - Czy można zaoferować czepki chirurgiczne o gramaturze 17g/m2 pakowane
w worek foliowy? Pragniemy poinformować, iż pomimo mniejszej gramatury czepki
stanowią wystarczającą ochronę i bezpieczeństwo przed włosami, naskórkiem. Ponadto dzięki
mniejszej gramaturze zapewniają wyższy komfort pracy (wysoka paraprzepuszczalność).
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie w poz.9.
6
Poz. 7,8 - Czy należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający o biozgodność z normą
PNEN ISO 10993-5:2009 oraz ISO 10993-10:2009?
Odp.: Zamawiający dopuszcza dla poz.7,8 dokument potwierdzający o biozgodność z
normą PNEN ISO 10993-5:2009 oraz ISO 10993-10:2009
Pytanie 28- Pakiet nr 12 i 12a
Zawracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia próbek w przypadku
wykonawców składających je we wcześniejszym postępowaniu
Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu dołączenie próbek w przypadku Wykonawców,
którzy uczestniczyli we wcześniejszym postępowaniu / 09.01.2014r./.
Pytania 29- dot. treści umowy
1.
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy przyjmuje
dni od poniedziałku do piątku włącznie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika Nr 5 do SIWZ
w ten sposób, że w projekcie Umowy w paragrafie 5 dodaje się ust. 8 o następującym
brzmieniu:
“8.za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy przyjmuje dni od poniedziałku do piątku
włącznie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 oraz w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa
„opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu Umowy.
Zgodnie z art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego dłużnik może przez umowę przyjąć
odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z
powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie
ponosi.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie pod sygnaturą II
CSK 331/12 wyraźnie wskazał, że „w granicach swobody kontraktowej (art. 3531 k.c., art.
473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i
rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Przepisy o karze umownej
za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.)
mają charakter dyspozytywny. Kara umowna natomiast może być zastrzeżona w kontrakcie
zarówno za zwłokę jak i tzw. opóźnienie proste, polegające na niespełnieniu świadczenia w
oznaczonym terminie, a w wypadku nieoznaczenia - po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela
do wykonania. W wypadku kary umownej za opóźnienie chroniony jest szczególny interes
wierzyciela polegający na terminowym wykonaniu zobowiązania, istotny zwłaszcza w tzw.
zobowiązaniach terminowych. Brak podstawy dla nakładania na strony obowiązku
wskazywania w umowie, zastrzegającej karę umowną za opóźnienie, dodatkowych
okoliczności (przyczyn) opóźnienia, które miałyby wystąpić po stronie dłużnika, zatem ich
wprowadzenie zależy od woli stron.”
Mając na względzie specyfikę działalność Zamawiającego konieczne jest maksymalne
zabezpieczenie jego interesu w zakresie terminowości wykonywania obowiązków
umownych przez Wykonawcę. Wobec powyższego uzasadnione jest umówienie się na
karę umowną w przypadku opóźnienia po stronie Wykonawcy.
2.
7
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 6 wzoru umowy słowa „0,5% wartości brutto
zamówionej partii przedmiotu zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości
brutto brakującego lub wadliwego przedmiotu zamówienia”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 6 wzoru umowy. Dla
Zamawiającego szybkość uzupełnienia dostarczonego przedmiotu zamówienia lub
wymiany wadliwego towaru, jest niezmiernie istotna z uwagi na charakter działalności
Zamawiającego, a ewentualna szkoda Zamawiającego w przypadku opóźnień może być
znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary umownej zgodnie z § 5 ust. 6 Projektu
umowy jest zasadne.
4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 7 wzoru umowy.
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości
brutto zamówionej partii przedmiotu zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5%
wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1 wzoru umowy. Dla
Zamawiającego priorytetem jest terminowość realizacji dostaw z uwagi na
charakter działalności Zamawiającego, a ewentualna szkoda Zamawiającego w
przypadku opóźnień może być znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary
umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii przedmiotu
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towar nie
stanowi zastrzeżenia kary umownej w nadmiernej wysokości.
6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Odp. Zamawiają nie wraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 2 wzoru umowy. Dla
Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez
wykonawcę konieczne jest możliwie szybkie rozwiązanie umowy w celu zawarcia
umowy z innym wykonawcą
7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości
brutto określonej w § 2 ust. 3” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto
niewykonanej części umowy”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy.
Ewentualna szkoda Zamawiającego w przypadku opóźnienia wykonawcy
przekraczającego 10 dni może być znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary
umownej w wysokości wskazanej w§ 6 ust. 3 wzoru umowy nie stanowi
zastrzeżenia kary umownej w nadmiernej wysokości
8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt
lit. h) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen jednostkowych w przypadku
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do
kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych
wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres
od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w zakresie wprowadzenia
dodatkowej klauzuli waloryzacyjnej. Zamawiający nie przewiduje wzięcia na siebie
8
ryzyka zmiany kursu walut, które to ryzyko jest ryzykiem wykonawcy w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
Pytanie 30- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy:
Dot. par. 3 ust. 9:
Czy Zamawiający dopuści oznakowanie oferowanego asortymentu medycznego (opis) w
języku polskim na opakowaniu zbiorczym, natomiast na opakowaniach indywidualnych
zestawów – w języku angielskim?
Dodatkowo na opakowaniu indywidualnym znajduję się nazwa modelu, która w każdym
języku brzmi jednakowo oraz termin przydatności do użycia oznaczony jest
międzynarodowym piktogramem klepsydry, co nie powinno rodzić problemów z odczytem
tych informacji. Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.
Odp.: Zamawiający wymaga oznakowanie oferowanego asortymentu medycznego
(opis) w języku polskim na każdym opakowaniu.
Pytanie 31- Pakiet nr 13
Czy w ramach Pakietu nr 13 Zamawiający dopuści złożenie oferty dostawy zestawów wkładowych,
produkowanych przez firmę BAYER / MEDRAD (producent wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT
Dual), które składają się z:
− dwóch wkładów, każdy o pojemności 200 ml
− złącza niskiego ciśnienia o długości 152 cm z trójnikiem „T” i z pojemniczkiem do
odpowietrzania, o wytrzymałości ciśnieniowej 400 PSI,
− złącza szybkiego napełniania (łącznik rurkowy w kształcie litery „J”)?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr
13
Pytanie 32- Pakiet nr 13
1. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający w ramach Pakietu nr 13 wymagać
będzie od wykonawców zaoferowania materiałów eksploatacyjnych, które atestowane przez
producenta eksploatowanego urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela
lub/i serwis, czyli materiałów, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem
tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego
wstrzykiwaczem kontrastu Stellant CT Dual (nr seryjny 32997) i które, jako w pełni
kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą
powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i
rękojmi, udzielanych standardowo przez ww. podmioty po wykonanych interwencjach
serwisowo-naprawczych i okresowych przeglądach technicznych?
Odp.: Nie, zamawiający nie będzie wymagał
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ (
„Formularz cenowy ” dla Pakietu nr 13 „Artykuły jednorazowego użytku do automatycznego
wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D”).
2.
W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 13, prosimy o odpowiedź na
pytanie, czy Zamawiający pisząc:
„Zestaw do wstrzykiwacza dwukomorowego STELLANT CT D , wkład jednorazowy o
poj. 200 ml / 2 szt/, 1 lub 2 złącza szybkiego napełniania , ostrze typu „Spike” oraz
złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem o dł. ok. 150-152 cm.”
9
rozumie przez to i będzie wymagał zaoferowania następującego zestawu, składającego się z
dwóch oddzielnie pakowanych kompletów wkładowych, w tym:
Zestaw A (oddzielnie pakowany), w skład którego wchodzą elementy:
1 x wkład o pojemności 200 ml
1 x złącze niskiego ciśnienia o dł. 150-152 cm, z trójnikiem Y o wytrzymałości
ciśnieniowej min. 350 PSI z jedna zastawką antyzwrotną, , gdzie długość ramion trójnika
Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10 cm i dla
odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm
1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”
Zestaw B (oddzielnie pakowany), w skład którego wchodzą elementy:
1 x wkład o pojemności 200 ml
1 x ostrze typu „Spike”
1 x złącze szybkiego napełniania typu „J”
Zestawy A i B wolne od ftalanów?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr
13
Pytanie 33- pakiet nr 8
Prosimy o odstąpienie od obowiązku załączenia do oferty kart katalogowych w zakresie
Zadania nr 8.
Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu załączenia do oferty kart katalogowych
w zakresie pakietu nr 8.
Pytanie 34- Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską, w § 11 projektu umowy, załącznik
nr 5 do SIWZ:
„Umowę niniejszą
13.02.2014r.”
zawiera się
na
czas
określony od dnia
........ r. do
dnia
„Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia
13.02.2015r.”? Prosimy o zmianę wzoru umowy.
........ r. do
dnia
a powinno być:
Odp.: Tak, w załączeniu nr 5- projekt umowy nastąpiła oczywista omyłka pisarska w
§ 11 i powinno być: „Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia ........ r.
do dnia 13.02.2015r.”
Pytanie 35 - Pakiet nr 1. poz.1
Proszę o dopuszczenie kaniul w tradycyjnym opakowaniu papier folia zabezpieczającym
przed utratą jałowości.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza tradycyjne opakowanie papier folia.
Pytanie 36- Dot. pakiet nr 4 – materiały do sprzętu laparoskopowego firmy Richard
Wolf
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzi w Pakiecie nr 4, które posiadają
etykiety w języku angielskim? Nadmieniamy, że zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z
10
dnia 20 maja 2010 roku art. 14 pkt. 2 dopuszczone są wyroby dostarczane profesjonalnym
użytkownikom z oznakowaniem w języku angielski.
Odp.: Zamawiający wymaga aby na zaoferowanych narzędziach były etykiety w języku
polskim.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 4 - na zmianę czasu dostawy do 28 dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia, ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie
akcesoriów od niemieckiego producenta ?
Odp.: Zamawiający zmienia czas dostawy dla Pakietu nr 4 do 14 dni roboczych od dnia
złożenia zamówienia. (§ 3 ust.2 – projekt umowy)
Pytanie 37- Projekt umowy – załącznik nr 5
1. Czy w § 4 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę
liczonego od daty wystawienia faktury?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 4 ust. 1 wzoru umowy.
Zasadą obecnej polityki finansowej Szpitala jest liczenie terminów płatności od
dnia otrzymania dokumentu finansowego.
2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez
wprowadzenie następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 3 wzoru umowy. Zasadą
obecnej polityki finansowej Szpitala jest to, że za dzień zapłaty uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 5 projektu umowy. Z uwagi na
zakres działalności Zamawiającego konieczne jest zapewnienie szybkiej wymiany
wadliwego towaru, co powoduje że żądanie wymiany w terminie 3 dni roboczych jest
uprawnione.
4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów
§ 5 ust. 6
Za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostarczonego przedmiotu zamówienia lub
wymiany wadliwego towaru, o których mowa ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w
terminie zamówionej partii przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto niedostarczonej w terminie zamówionej partii przedmiotu zamówienia.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 6 wzoru umowy. Dla
Zamawiającego szybkość uzupełnienia dostarczonego przedmiotu zamówienia lub
wymiany wadliwego towaru, jest niezmiernie istotna z uwagi na charakter działalności
11
Zamawiającego, a ewentualna szkoda Zamawiającego w przypadku opóźnień może być
znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary umownej zgodnie z § 5 ust. 6 Projektu
umowy jest zasadne.
§ 6 ust 1
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto
zamówionej partii przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
zamówionego towaru jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii
przedmiotu umowy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 1 wzoru umowy. Dla
Zamawiającego priorytetem jest terminowość realizacji dostaw z uwagi na charakter
działalności Zamawiającego, a ewentualna szkoda Zamawiającego w przypadku
opóźnień może być znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary umownej w wysokości
0,5% wartości brutto zamówionej partii przedmiotu zamówienia, za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru bez ograniczenia górnego pułapu
możliwej do naliczenia kary nie stanowi zastrzeżenia kary umownej w nadmiernej
wysokości.
§ 6 ust 3
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci
na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy.
Ewentualna szkoda Zamawiającego w przypadku opóźnienia wykonawcy
przekraczającego 10 dni może być znacząca, co powoduje, że zastrzeżenie kary
umownej w wysokości wskazanej w§ 6 ust. 3 wzoru umowy nie stanowi
zastrzeżenia kary umownej w nadmiernej wysokości
W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 i nr 5
Treść odpowiedzi stanowi zmianę SIWZ, która jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i jest
wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w wyżej podanym postępowaniu
Z poważaniem
na oryginale podpis i pieczęć
Dyrektor
lek. med. Radosław Pigoń
12