Z A J Ę C I A W Y R Ó W N A W C Z E

Komentarze

Transkrypt

Z A J Ę C I A W Y R Ó W N A W C Z E
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z matematyki
wtorek 13:55 – 14:40 sala 313
środa 13.55 – 14.40 sala 313
Nauczyciel prowadzący: Danuta Hupałowska
Cale zajęć:
◦ Wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści
programowych, będących przyczyną trudności szkolnych .
◦ Rozwijanie umiejętności matematycznych, sprawności rachunkowej,
rozumowania.
◦ Kształtowanie umiejętności posługiwania się metodami
matematycznymi w życiu codziennym.