Zadanie 10. Podane wyrazy należy wstawić do diagramu, a

Komentarze

Transkrypt

Zadanie 10. Podane wyrazy należy wstawić do diagramu, a
Zadanie 10.
Podane wyrazy należy wstawić do diagramu, a następnie przenieść litery z zaznaczonych pól, do tabelki i
odczytać rozwiązanie, którym jest fragment z Ewangelii według św. Łukasza. Tym samym cyfrom i liczbom odpowiadają
te same litery. Litery w zaznaczonej kolumnie podane są w kolejności alfabetycznej.
4-literowe:
Anna
Kler
5-literowe:
Pokój
Stuła
6-literowe:
Ateizm
Dialog
Kapłan
Prawda
7-literowe:
Barnaba
Chrzest
Kościół
8-literowe:
Relikwie
Różaniec
Teologia
9-literowe:
Ekumenizm
Nowicjusz
Wielkanoc
8
6
21
2
18
5
1
4
20
7
13
16
11
15
17
3
9
14
10
12
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
1
12
8
10
5
13
5
14
15
16
17
13
5
1
18
16
5
1
2
3
4
5
19
8
20
14
1
2
15
7
12
2
6
8
21
12
17
14
10-literowe:
Katechumen
Pojednanie
11-literowe:
Eucharystia
Kanonizacja