Generuj PDF - KMP Białystok

Transkrypt

Generuj PDF - KMP Białystok
KMP Białystok
Źródło: http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/aktualnosci/12042,Silownia-dla-mlodziezy.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:57
Strona znajduje się w archiwum.
Siłownia dla młodzieży?
Wizerunki krzyży celtyckich, swastyki, gwiazda Dawida na szubienicy to tylko
niektóre z „elementów wystroju” wokół piwnicznej siłowni 23-letniego
białostoczanina, na które natknęli się policjanci w jednym z bloków na
osiedlu Leśna Dolina.
Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w miniony piątek po
południu, weszli do piwnicy jednego z bloków na osiedlu Leśna Dolina. Z ustaleń
mundurowych wynikało, że właśnie tam znajduje się prowizoryczna siłownia
23-letniego mieszkańca bloku, w której gromadzą się osoby powiązane ze
środowiskiem liderów białostockich skinheadów i pseudokibiców. Jednak uwagę
mundurowych szczególnie przykuwał nie zgromadzony tam sprzęt kulturystyczny lecz
swoisty „wystrój”. Ściany wokół pomieszczenia były bowiem obficie pokryte różnego
rodzaju napisami i grafikami takimi jak krzyże celtyckie, swastyki oraz gwiazda Dawida
na szubienicy itp. W pomieszczeniu siłowni mundurowi zastali dwóch mężczyzn w
wieku 22 i 23 lat znanych Policji z powiązań ze środowiskiem liderów białostockich
skinheadów. Funkcjonariusze odnaleźli tam również rozmaite noże, kastet, czy też
atrapę pistoletu.
Teraz materiały zabezpieczone w tej sprawie zostaną skierowane do prokuratury celem
podjęcia decyzji w kwestii propagowania ujawnionych przez funkcjonariuszy
nielegalnych treści.
Niezależnie od tego białostoccy policjanci wystąpili już do administratora budynku o
podjęcie działań w celu usunięcia nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym
i nielegalnych treści, jak również o zbadanie sposobu wykorzystywania pomieszczeń
piwnicznych przez 23-letniego najemcę lokalu.
Podejmowane w tej sprawie kroki są przejawem priorytetowego traktowania przez
podlaską Policję zagadnienia walki z kryminogennymi zjawiskami o podłożu
faszystowskim i rasistowskim. W tym zakresie wskazać należy także szereg
postępowań, które w tym roku prowadzili podlascy Policjanci.
W maju bieżącego roku policjanci z Białegostoku zakończyli postępowanie
skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom w sprawie znieważenia na tle
narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej mężczyzny narodowości
romskiej, które miało miejsce w okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r..
Również aktem oskarżenia zakończyła się sprawa obelg o charakterze rasistowskim
oraz uszkodzenia ciała ciemnoskórego mieszkańca Białegostoku, do którego doszło na
początku lutego bieżącego roku. Prowadzący w tej sprawie postępowanie
funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ustalili i zatrzymali
podejrzanego.
Pod koniec maja b.r. białostoccy policjanci zatrzymali innego podejrzanego, któremu
przedstawiono zarzuty publicznego propagowania ustroju faszystowskiego. Do
zdarzenia doszło w trakcie festynu w Henrykowie koło Supraśla. Zarzuty obejmowały
również nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, gdyż sprawca na
festynie wykrzykiwał obraźliwe hasła pod adresem osób wyznania żydowskiego. W tym
toczącym się postępowaniu prokurator wobec podejrzanego zastosował środek
zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
Kolejne zdarzenie zaistniało na początku czerwca. Właśnie wtedy w Białymstoku, w
autobusie komunikacji miejskiej doszło do pobicia i znieważenia na tle
narodowościowym obywatela Czeczenii. Prowadzący sprawę policjanci zatrzymali 4
podejrzanych. Usłyszeli oni zarzuty, a do sądu został wniesiony akt oskarżenia.
Z końcem sierpnia wpłynął do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w
czerwcu w Internecie publicznie znieważył przebywającego w Białymstoku obywatela
Republiki Indii z powodu jego przynależności narodowej oraz znieważył jego żonę.
Mundurowi zatrzymali wówczas podejrzanego, a prokurator wystąpił o areszt
tymczasowy na 3 miesiące. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.
Ustalony i zatrzymany przez policjantów został także podejrzany, który w drugiej
połowie czerwca w Białymstoku z powodu przynależności narodowej stosował groźby
bezprawne pozbawienia życia wobec kobiety narodowości Czeczeńskiej. Mężczyzna
dodatkowo uderzył jej dziecko powodując obrażenia ciała. Mężczyzna usłyszał już
zarzuty, a jego sprawa jest w toku.
29.06.2013 r. w Białymstoku kilku sprawców rzucało w mężczyznę narodowości
Czeczeńskiej butelkami i kamieniami. Sprawcy usiłowali także uderzyć
pokrzywdzonego, a jednocześnie publicznie znieważyli z powodu jego przynależności
narodowej. Policjanci z Białegostoku ustalili i zatrzymali 6 podejrzanych osób, które
następnie usłyszały zarzuty,. Sprawcy dodatkowo wybili również szyby w zajmowanym
przez pokrzywdzonego mieszkaniu. W tej toczącej się jeszcze sprawie sąd tymczasowo
aresztował czterech spośród podejrzanych.
Toczy się również postępowanie przeciwko kobiecie, która na początku lipca na ul.
Włókienniczej publicznie znieważyła dwie obywatelki Czeczenii z powodu ich
przynależności narodowej. Zatrzymana przez policjantów z Białegostoku podejrzana
usłyszała już zarzuty, a prokurator wobec niej zastosował dozór policyjny.
Zarzuty uszkodzenia mienia usłyszał także ustalony przez policjantów białostoczanin,
który jest podejrzany o to, że 21 lipca w Białymstoku poprzez wybicie szyb uszkodził
samochód pokrzywdzonego narodowości Czeczeńskiej.
Ze zdecydowanym działaniem ze strony białostockiej Policji spotkało się również
zachowanie mężczyzny, który 13 sierpnia w Tykocinie kierując samochodem mijając
kilkudziesięcioosobową grupę obywateli Izraela pokazywał w ich kierunku obraźliwe
gesty i wykrzykiwał przy tym hasła „Polska dla polaków”. Ustalony i zatrzymany przez
policjantów usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic
narodowościowych. Wobec niego prokurator zastosował poręczenie majątkowe.
W kolejnej sprawie białostoccy policjanci wnioskowali o tymczasowy areszt względem
ustalonych i zatrzymanych trzech mężczyzn podejrzewanych o to, że pod koniec
sierpnia w Białymstoku publiczne znieważyli na tle narodowościowym dwie Czeczenki.
Były to kierowane pod ich adresem wulgarne słowa oraz obraźliwe gesty, a także
plunięcie w twarz jednej z nich. Sąd w tym przypadku zadecydował o zastosowaniu
wobec podejrzanych dozorów policyjnych i zakazu kontaktowania się z
pokrzywdzonymi.
We wszystkich tych sprawach przedstawienie podejrzanym zarzutów poprzedzone było
wnikliwą pracą policjantów umożliwiającą wytypowanie, ustalenie i zatrzymanie
sprawców. Przebieg tych postępowań jednoznacznie wskazuje na efekty
podejmowanych działań w zakresie zwalczania przestępstw, u których podłoża leżą
nietolerancja i uprzedzenia. To jednocześnie obrazuje, że pozbawionym podstaw są
niektóre doniesienia prasowe zarzucające podlaskiej Policji brak wyników w zakresie
ustalania sprawców tego typu zdarzeń.
W tym kontekście zupełnie niepoparty faktami jest fragment jednej z publikacji
mówiącej o efektach działania policjantów - „Mundurowym natomiast udało się ująć
jednego z sympatyków Adolfa Hitlera… na kradzieży serka homogenizowanego” - tym
bardziej, że podlascy funkcjonariusze (jak dotąd) nie odnotowali takiego zdarzenia!
W dalszym ciągu toczy się jeszcze i jest w bardzo zaawansowanej fazie śledztwo
dotyczące podpalenia drzwi mieszkania, w którym przebywał obywatel Republiki Indii,
a do którego doszło w kwietniu bieżącego roku.
* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać
się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij