MOBILNA STACJA HYDROMETEOROLOGICZNA NA WYSTAWIE

Transkrypt

MOBILNA STACJA HYDROMETEOROLOGICZNA NA WYSTAWIE
MOBILNA STACJA HYDROMETEOROLOGICZNA NA WYSTAWIE
PODCZAS KONFERENCJI NAVSUP 2016
Członkowie studenckiego koła naukowego METOC zaprezentowali w dniu 8 listopada 2016 r.
mobilną stację hydrometeorologiczną podczas XX Międzynarodowej Konferencji Nawigacyjnej
NavSup 2016 „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu”. Konferencja
została zorganizowana przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Stacja powstała w 2016 roku w celu zabezpieczenia procesu dydaktycznego studentów Akademii Marynarki Wojennej.
Fot. 1. Rozstawianie stacji na stanowisku wystawowym konferencji NavSup 2016 w holu Biblioteki
Głównej Akademii Marynarki Wojennej (źródło: zdjęcia z Konferencji NavSup 2016)
Fot. 2. Mobilna stacja hydrometeorologiczna rozstawiona na stanowisku wystawowym konferencji
NavSup 2016 (źródło: zdjęcia z Konferencji NavSup 2016)
Fot. 3. Widok stanowisk wystawowych Konferencji NavSup 2016 wraz z mobilną stacją hydrometeorologiczną (źródło: zdjęcia z Konferencji NavSup 2016)
2

Podobne dokumenty