"II Bieg Klenczona - tam, gdzie woda i las"

Komentarze

Transkrypt

"II Bieg Klenczona - tam, gdzie woda i las"
Sport.Bartoszyce.pl
"II Bieg Klenczona - tam, gdzie woda i las"
Autor: Administrator
6 czerwca 2009 r. (sobota) w Szczytnie odbędzie się "II Bieg Klenczona - tam, gdzie woda i las". Bieg
odbędzie w ramach przedsięwzięcia sportowo-artystycznego Szlakiem Krzysztofa Klenczona. Trasa
oraz więcej informacji o samym biegu..
REGULAMIN
II BIEG KLENCZONA tam, gdzie woda i las
Bieg odbędzie w ramach przedsięwzięcia sportowo-artystycznego Szlakiem Krzysztofa Klenczona
1.Cele biegu:
"popularyzacja zdrowego stylu życia w tym, biegania, jako najprostszej formy rekreacji
"stworzenie szansy sprawdzenia umiejętności sportowych osobom systematycznie biegającym
"zaprezentowanie postaci Krzysztofa Klenczona jako artysty i sportowca
"promocja regionu mazurskiego, w tym miejsc związanych z Krzysztofem Klenczonem
2.Organizatorzy:
Stowarzyszenie INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ - spotkajmy się&
przy współpracy Amatorskiego Klubu Biegacza w Szczytnie
3.Termin i trasa biegu:
"06 czerwca 2009 r. (sobota) godz. 10:00 start honorowy (miejsca związane z pobytem Krzysztofa
Klenczona w latach dzieciństwa i młodości w Szczytnie), od ulicy 3 Maja w Szczytnie (sprzed domu, w
którym mieszkał), przez ulicę Kasprowicza (liceum do którego uczęszczał), następnie ulicą Spacerową
(Baza Sportów Wodnych, gdzie uprawiał żeglarstwo), cmentarz komunalny (grób artysty) złożenie
kwiatów przez organizatorów i uczestników biegu. Trasę powyższą uczestnicy pokonają chodnikami ulic.
"Godz. 10:45 wyjazd autokarem z parkingu przy ul. Mrongowiusza do Dźwierzut.
"Godz. 12:00 start ostry sprzed Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach Julianowo - Sąpłaty - Szkoła Podstawowa w Rumach (meta).
"Długość trasy 15 km - trasa biegu nie posiada atestu. Organizatorzy ustalają maksymalny czas
trwania biegu - 2 godz. 15 min.
4.Zasady uczestnictwa:
"Startować mogą w następujących kategoriach:
Kobiety
http://sport.bartoszyce.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 00:58
Sport.Bartoszyce.pl
K
K
K
K
16 29 30 39 40 49
50 +
MężczyźniM 16 29
M
M
M
M
M
30 39
40 49
50 59
60 69
70+
"Przed startem honorowym odbędzie się weryfikacja i rejestracja zawodników w biurze zawodów - w
sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 przy ulicy Barczewskiego (300 m od startu).
"Uczestnikami biegu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat. O przynależności do kategorii wiekowej
decyduje rok urodzenia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać zgodę rodziców, bądź
prawnych opiekunów.
Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia o
zdolności do uczestnictwa w biegu na własną odpowiedzialność podpisane przez uczestnika biegu.
Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
"Zgłoszenia uczestnictwa w biegu kierować można:
- listownie na adres: Stowarzyszenie INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ - spotkajmy się&, ul. Leyka
32A, 12-100 Szczytno
- telefonicznie 609 821 957 lub 602765054
"Biuro czynne w dniu: 05 czerwca od godz. 15:00 do 21:00; 06 czerwca od godz. 7.00 do 9.30.
5.Zasady finansowania:
"Koszty związane z organizacją biegu pokrywa organizator, natomiast koszty podróży pokrywają
uczestnicy we własnym zakresie. Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu (własny śpiwór) w sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Szczytnie przy ulicy Barczewskiego oraz płatnego noclegu w hotelach
lub schronisku młodzieżowym.
"Organizator zapewnia gorący posiłek i udział w części artystycznej wydarzenia oraz powrót
uczestników biegu z Rum do Szczytna o godz. 18-tej.
http://sport.bartoszyce.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 00:58
Sport.Bartoszyce.pl
6.Nagrody dla uczestników biegu:
"nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w punktacji generalnej (open)
"statuetki dla trzech w każdej kategorii wiekowej
"losowanie nagród rzeczowych wśród obecnych uczestników
"medal uczestnictwa
"pamiątkowy numer startowy
"najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu puchary i nagrody rzeczowe
"nagroda specjalna dla uczestnika z rocznika 1942 - (rok urodzin Krzysztofa Klenczona)
7.Postanowienia końcowe:
"Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Przyjęcie numeru startowego jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. REGULAMIN
BIEGU SZTAFETOWEGO
1. Bieg sztafetowy reprezentacji gimnazjów powiatu szczycieńskiego.
2. Termin:
"06 czerwca 2009r., start w Dźwierzutach z terenu Gimnazjum o godz. 13:00
3. Trasa biegu:
"Dźwierzuty /plac Gimnazjum/ - Łupowo Laurentowo Rumy /przy Szkole Podstawowej
-meta/. Trasa podzielona będzie na 12 odcinków, gdzie będą dokonywane zmiany. Długość trasy: 12 km.
4. Zasady uczestnictwa:
"Startować będą reprezentacje poszczególnych gimnazjów z powiatu szczycieńskiego w
12 osobowych składach chłopców i dziewcząt.
5. Czas trwania: 1 godz 30 min /około/.
6. Nagrody: puchary
http://sport.bartoszyce.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 00:58
Sport.Bartoszyce.pl
7. Postanowienia końcowe:
Reprezentacje poszczególnych gimnazjów przyjeżdżają i odjeżdżają do swoich miejsc własnym
transportem.
http://sport.bartoszyce.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 00:58