Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie

Transkrypt

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie
Powiatowy Zespół Szkół nr 1
w Kościerzynie
ul. Sikorskiego 1
Podręczniki dla klasy I TZR
rok szkolny 2013/2014
Zawód- Technik rolnik - symbol zawodu 314207 ½ oddziału
Technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - symbol zawodu 343404 ½ oddziału
Podbudowa programowa - gimnazjum
Wychowawca- Marlena Żywicka-Czaja
Przedmioty, nauczyciel
prowadzący
Autor, tytuł podręcznika
1
Język polski
Lemańczyk –Pestka B.
U. Jagiełło, R. Janicka – Szyszko, M Steblecka –
Jankowska „ Odkrywamy na nowo” cz 1 i cz 2 OPERON
2
Język obcy nowożytny- angielski
+rozszerzony
Okrój E./Stencel E.
Nauczyciel poda tytuł podręcznika po przeprowadzeniu
testu diagnozującego
3
Drugi język obcy nowożytny- niemiecki
Koseda H./Mielewczyk M.
Nauczyciel poda tytuł podręcznika po przeprowadzeniu
testu diagnozującego poziom zaawansowany
4
Wiedza o kulturze
Dobija M.
Kiżewska, Kiżewski wiedza o kulturze „ Ciekawi świata”
OPERON
5
Historia
Konert Ł.
6
Wiedza o społeczeństwie
Wanta K.
Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński „Po
prostu Historia” Zakres podstawowy, podręcznik do liceum i
technikum, WSiP
Z. Smutek, J. Moleska „ Wiedza o społeczeństwie”
zakres podstawowy OPERON
7
Podstawy przedsiębiorczości
Brzoskowska K.
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
„ Krok w przedsiębiorczość” NOWA ERA
8
Geografia
Dryja J.
R. Uliszak, K. Biedermann „ Oblicza geografii”
zakres podstawowy NOWA ERA
9
Biologia
Zwara B.
E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń „ Biologia na czasie”
NOWA ERA
10
Matematyka
Piechowski L.
W. Babiński, L. Chańko „ Matematyka”
zakres podstawowy NOWA ERA
11
Wychowanie fizyczne
Perszewski J./Zwara B.
12
Edukacja zdrowotna
Poblocka Ag.
Biała koszulka, białe skarpetki, granatowe lub czarne
spodenki / spodnie dresowe, obuwie sportowe na białej
podeszwie, czepek kąpielowy+ strój na basen
Nauczyciel poda tytuł podręcznika na pierwszych
zajęciach
13
Edukacja dla bezpieczeństwa
Troka D.
M. Borowicki, Z. Pytasz, E. Rygata „ Bez paniki” PWN
14
15
Zajęcia z wychowawcą
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Troka D.
Dzienniczek ucznia
Kodeks pracy- podręcznik dostępny w bibliotece
16
Przedmioty zawodowe - Technik rolnik ½ oddziału
Przepisy ruchu drogowego
Kodeks drogowy
Nakielski R.
17
Produkcja roślinna
Żywicka-Czaja M.
18
Produkcja zwierzęca
Czaja Wł.
Produkcja zwierzęca cz. I Ewa Marciniak –Kulka
REA
19
Zajęcia praktyczne- rolnik
Żywicka-Czaja M.
Brak podręcznika
20
21
22
23
24
25
A. Gawrońska – Kulesza, M. Darlewska
„ Produkcja roślinna” cz 1 REA
wyd.
Przedmioty zawodowe - Technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ½ oddziału
Wyposażenie techniczne w
Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych, W.
gastronomii
Jarzębiński, WSiP - podręcznik dostępny w bibliotece
Troka D.
Technologia gastronomiczna z
M. Konarzewska „ Technologia gastronomiczna z
towaroznawstwem
towaroznawstwem” cz 1 REA
Troka S.
Pracownia gastronomiczna
Książki kucharskie, zeszyty gastronomiczne
Kukliński S.
Pracownia planowania żywienia i
Sporządzanie napojów, potrwa WSIP 2013 A. Kmiotek +
produkcji gastronomicznej
książka z technologii
Grzegorzewski T.
Religia/etyka
J. Szpet „ Moje miejsce w Kościele”
Kaliński M.
Wychowanie do życia w rodzinie
Nauczyciel tytuł podręcznika poda na pierwszych
zajęciach