Aktualności - Gmina Konopiska

Transkrypt

Aktualności - Gmina Konopiska
Przejdź do menu głównego ALT + 0
Przejdź do treści ALT + 1
Przejdź do wyszukiwarki ALT + W
Mapa strony ALT + 2
Close
Urząd
Sport i turystyka
Gospodarka
Kultura i edukacja
Gmina
Aktualności
do góry
Strona Gminy Konopiska
http://www.konopiska.pl/urzad/aktualnosci/ERASMUS-/idn:1375/printpdf
Drukuj grafikę : tak / nie
Aktualności
ERASMUS +
29 stycznia 2017
kategoria:
Kultura i Edukacja
„Take a Chance – Skorzystaj z szansy”
W grudniu otrzymaliśmy informację z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, że Zespół Szkół w Konopiskach
uzyskał akceptację na realizację projektu pt. : „Take a Chance- Skorzystaj z szansy” w ramach programu
Erasmus +. Magiczna data i prawdziwy mikołajkowy prezent, który szczególnie ucieszył autorów projektu
oraz dyrekcję szkoły. Warto dodać, że to właśnie nasza szkoła koordynuje projektem, a partnerskie
placówki pochodzą z Portugalii i Grecji.
Nasz projekt będzie trwał 2 lata (cztery semestry). W tym czasie zajmiemy się ważnymi dla nas
obszarami: motywacją uczniów, edukacją czytelniczą i medialną, naukami przyrodniczymi, matematyką i
kompetencjami społecznymi.
Staraliśmy się, tworząc założenia projektowe, wyjść naprzeciw potrzebom naszych szkół. Bazowaliśmy na
własnych doświadczeniach i staraliśmy się odnieść do wielu badań, by optymalnie wybrać obszary
działania i opracować właściwą strategię działania. Opierając się na danych PISA, dowiedzieliśmy się , że
młodzież polska lokuje się w pierwszej dziesiątce krajów UE w wielu dziedzinach wiedzy: 5 miejsce w
czytaniu, 7 w fizyce, 11 w matematyce. Z kolei uczniowie z Grecji i Portugalii otrzymali niższe wyniki.
Jednak wszyscy uczniowie w szkołach mają problemy na poziomie kluczowych umiejętności, takich jak:
czytanie ze zrozumieniem oraz systematyzacja podstawowej wiedzy z dziedziny matematyki i nauk
przyrodniczych.
To właśnie brak umiejętności czytania ze zrozumieniem stwarza problemy w nauce przedmiotów ścisłych
oraz w rozumieniu prostych poleceń.
Również problemy ekonomiczne i społeczno-geograficznych w Europie nie były bez wpływu na młodzież z
naszych szkół.
Istotny okazał się poziom bezrobocia, który w Grecji sięga 30% i jest najwyższy w Europie. Liczba
greckich dzieci żyjących w ubóstwie wzrosła z 23% w 2008 roku do 40,5% i jest wyższa (dane UNICEF) niż
w innych krajach biorących udział w naszym projekcie.
Trudna sytuacja gospodarcza sprawia, że ​ często uczniowie rezygnują z edukacji, aby szukać pracy i
wesprzeć materialnie swoje rodziny.
Wielu wychowanków w naszych szkołach żyje w rodzinach niepełnych z powodu migracji rodziców, co jest
przyczyną ich problemów emocjonalnych, niezdolności do nawiązywania kontaktów, a także problemów z
adaptacją w klasie.
Podobne przeszkody napotykają na swojej drodze dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie istnieje problem z
alkoholem lub przemocą. To sprawia, że mają niską samoocenę i brak chęci do nauki.
Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane problemy, celem naszego projektu jest wzmocnienie profilu
zawodowego nauczycieli (zwiększenie kompetencji i umiejętności) poprzez udział w krótkich kursach i
warsztatach.
Nauczyciele wzbogacą swoje umiejętności w następujących obszarach – metody aktywne, wypalenie
zawodowe nauczyciela a motywacja uczniów. Projekt ma na celu wypracowanie bazy pomysłów na
ciekawe lekcje oraz kreatywne podejście do zajęć szkolnych.
To pozwoli nauczycielom efektywniej i skuteczniej pracować z uczniami w czterech kluczowych
obszarach: motywacji uczniów, czytania ze zrozumieniem, matematyki i nauk przyrodniczych, a także
kompetencji społecznych uczniów. Uczniowie otrzymają kompleksową , fachową pomoc w rozwiązywaniu
swoich problemów.
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, ponieważ mamy podobne problemy,
ale różne sposoby radzenia sobie z nimi. Nasze kraje reprezentują różne kultury i odmienne tradycje,
dzięki czemu możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych partnerów.
Innowacyjność naszego projektu polega na tym, że mamy do czynienia z nowoczesnymi i ciekawymi
metodami nauczania, które zachęcają uczniów do nauki przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka,
matematyka i postępu w tych dziedzinach. Uczestnicy projektu będą brać udział w zajęciach
pozaszkolnych, interesujących warsztatach, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod
eksperymentalnych (za pomocą wielu badań, eksperymentów i obserwacji). Pozwoli to uczniom dostrzec
piękno tych nauk.
Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, nasza szkoła będzie mogła poszerzyć swoją wiedzę w zakresie
zarządzania projektami europejskimi w ramach planowania i zarządzania finansami. Prestiż placówki w
środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim będzie rosnąć. Nauczyciele będą rozwijać
swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami europejskimi, w przygotowaniu dokumentacji,
zarządzaniu czasem oraz zasobami ludzkimi.
Mamy nadzieję, że uda nam się wykorzystać wachlarz możliwości, jaki stwarza program Erasmus+
i wspólnie z partnerskimi szkołami wypracujemy sposoby twórczej motywacji, do nauki dla uczniów i
pracy dla nauczycieli. Na pewno s k o r z y s t a m y z
t e j s z a n s y.
Zespół Erasmusa
powrót do listy aktualności