Presostaty, Seria PM1

Komentarze

Transkrypt

Presostaty, Seria PM1
1
Systemy czujników ► Czujniki ciśnienia
Presostaty, Seria PM1
► Ciśnienie sterujące: 0,2 - 16 bar ► mechaniczny ► Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A ► Króciec
sprężonego powietrza: CNOMO ► Mieszek sprężynowy, ustawiony trwale
18832
Wielkość pomiarowa
Ciśnienie względne
Element sterujący
mikrołącznik (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)
Częstotliwość przyłączalna max.
1,5 Hz
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem
80 bar
Temperatura otoczenia min./maks.
-20°C / +80°C
Temperatura medium min./maks.
-10°C / +80°C
Medium
Sprężone powietrze
olej hydrauliczny
Wytrzymałość na uderzenia max.
(Kierunek XYZ)
15 g
Wytrzymałość na drgania
(Kierunek XYZ)
10 g (60 - 500 Hz)
Dokładność powtarzania w % (wartości końcowej) ± 1 %
Punkt przełączenia
regulowany
Histereza
maks. różnica ciśnień sterujących
Napięcie robocze DC min./max.
12 V DC - 30 V DC
Napięcie robocze modułu AC min./max.
12 V AC - 250 V AC
Prąd zestyku DC, max.
3A
Położenie montażowe
Dowolny
Rodzaje mocowania
przez otwory przelotowe
Funkcja
zestyk przełączny (mechaniczny)
stopień ochrony
IP65
Ciężar
0,16 kg
Materiały:
Obudowa
aluminium
Przyłącze elektr.
Mosiądz, niklowany
Uwagi Techniczne
■ Funkcja sterowania przy rosnącym ciśnieniu: zestyk przełącza 1-2 na 1-3.Funkcja sterująca przy malejącym ciśnieniu: zestyk przełącza z 1-3 na 1-2.
■ Ustawiony na ciśnienie sterujące 1,5 bar. Śruba nastawcza zabezpieczona przyklejaną tabliczką.
■ Uwaga: Zbyt duże wartości prądu mogą spowodować uszkodzenia zestyków. Obwody obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych muszą być wyposażone w odpowiedni układ gaszenia iskier!
■ Mikrowyłącznik ma posrebrzane styki.
Typ
Zakresciśnieniasterującego
min./max.
Numer materiałowy
[bar]
PM1-M3-F001
Zakres ciśnienia sterującego min. 0,2 bara przy spadającym ciśnieniu / 0,5 bara przy rosnącym ciśnieniu
Zakres dostawy: bez wtyczki
Pogrubione numery materiałowe są dostępne w centralnym magazynie w Niemczech, informacje szczegółowe patrz Koszyk
Katalog elementów pneumatycznych, PDF online, stan 2016-09-02, © AVENTICS S.à r.l., zmiany zastrzeżone
0,2 / 16
R412010721
2
Systemy czujników ► Czujniki ciśnienia
Presostaty, Seria PM1
► Ciśnienie sterujące: 0,2 - 16 bar ► mechaniczny ► Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A ► Króciec
sprężonego powietrza: CNOMO ► Mieszek sprężynowy, ustawiony trwale
Ø8
1,5
4,2
3,8
10
68
Rozmiary
5
4,5
30
21
43,5
30
17192
Funkcje styków wtyczki
4)
1)
2)
3)
17186
1) +UB
elektryczny dla 12-24 V DC, zestyk rozwierny
3) NO (zestyk zwierny)
4) GND
Pogrubione numery materiałowe są dostępne w centralnym magazynie w Niemczech, informacje szczegółowe patrz Koszyk
Katalog elementów pneumatycznych, PDF online, stan 2016-09-02, © AVENTICS S.à r.l., zmiany zastrzeżone
3
Systemy czujników ► Czujniki ciśnienia
Presostaty, Seria PM1
► Ciśnienie sterujące: 0,2 - 16 bar ► mechaniczny ► Przyłącze elektr.: Wtyczka, ISO 4400, kształt A ► Króciec
sprężonego powietrza: CNOMO ► Mieszek sprężynowy, ustawiony trwale
wykres sterującej różnicy ciśnień (0,2 ‒ 16 bar)
p1(+) bar
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
4
6
8
A)
10
12
14
B)
16
p1(-) bar
17193
A) p1 (-), min.
B) p1 (-), max.
p1 (+) = górne ciśnienie sterujący przy rosnącym ciśnieniu
p1 (-) = dolne ciśnienie sterujące przy malejącym ciśnieniu
maks. dozwolony prąd ciągły I maks. [A] przy obciążeniu omowym
U [V]
30
48
60
125
250
I [A] 2)
3
1,2
0,8
0,4
–
I [A] 1)
5
5
5
5
5
Liczba przełączeń odniesienia: 30/min., temperatura odniesienia: +30 °C
1) AC
2) DC
maks. dozwolony prąd ciągły I maks. [A] przy obciążeniu indukcyjnym
U [V]
30
48
60
125
250
I [A] 2) 4)
2
0,55
0,4
0,15
–
I [A] 1) 3)
3
3
3
3
3
Liczba przełączeń odniesienia: 30/min., temperatura odniesienia: +30 °C
1) AC
2) DC
3) cos ≈ 0,7°
4) L/R ≈ 10 ms
Pogrubione numery materiałowe są dostępne w centralnym magazynie w Niemczech, informacje szczegółowe patrz Koszyk
Katalog elementów pneumatycznych, PDF online, stan 2016-09-02, © AVENTICS S.à r.l., zmiany zastrzeżone