Nr konta BGŻ S.A. O/Toruń 58 2030 0045 1110 0000 0183 6920

Transkrypt

Nr konta BGŻ S.A. O/Toruń 58 2030 0045 1110 0000 0183 6920
Jesteś tutaj: Aktualności >
Prośba o pomoc dla powodzian
08 czerwiec 2010 10:09:00
Prośba o pomoc dla powodzian
W ostatnim czasie większość regionów naszego kraju nawiedziła
katastrofalna w swoich skutkach powódź. Jej żniwo to tysiące
ewakuowanych osób, zalane i podtopione gospodarstwa rolne, domy
mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne.
Wielu z nas, straciło dorobek swojego życia w tym dach nad głową. W
obliczu tej tragedii , samorząd rolniczy województwa kujawskopomorskiego wystąpił do Pana Marszałka z wnioskiem o pozwolenie na
prowadzenie zbiórki publicznej. Zgodę taką otrzymaliśmy, co
upoważnia nas do tego, aby zwrócić się do Państwa z apelem o pomoc
dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Wyrażamy
przekonanie, że znajdą się wśród nas osoby, które kierując się ludzkim
odruchem solidarności przyłączą się do organizowanej przez nas
zbiórki. Aby udzielić pomocy poszkodowanym należy wpłacić
dowolną kwotę na specjalnie wydzielone na ten cel konto
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
wpisując w tytule przelewu „Pomoc dla powodzian 2010”
Nr konta
BGŻ S.A. O/Toruń 58 2030 0045 1110 0000 0183
6920
http://www.osielsko.pl/blog/1_300-prosba_o_pomoc_dla_powodzian.html
Strona 1/2
Wszystkie zebrane środki trafią do najbardziej poszkodowanych osób w
formie pomocy pieniężnej. Rozliczenie finansowe całości zebranych
środków zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej.
Licząc na Państwa wrażliwość i okazaną dobroć, już teraz w imieniu
poszkodowanych i własnym składamy serdeczne podziękowania.
Ryszard Kierzek - Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
Informację otrzymano z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
drukuj
Wróć
http://www.osielsko.pl/blog/1_300-prosba_o_pomoc_dla_powodzian.html
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 2/2