ORGANIZACJA PRACY W CZASIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Transkrypt

ORGANIZACJA PRACY W CZASIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
ORGANIZACJA PRACY W CZASIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO – 23.-24.–25.04.2014
KLASY III:
– przychodzą do szkoły do godz. 8.15 i idą do sal wg przydziału na listach; wpuszczanie
do sal rozpoczyna się o godz. 8.30;
- podczas przerwy między poszczególnymi zakresami egzaminu nie wolno wychodzić
ze szkoły – uczniowie, którzy skończą pisać test przed czasem, schodzą do stołówki,
właściwą przerwę spędzają na korytarzach;
- do zakończenia egzaminu (tj. część humanistyczna i mat.-przyr. – do 12.30, część jęz.
– do 12.00) uczniowie pozostają na terenie szkoły;
- obowiązuje strój galowy, należy mieć przy sobie legitymację szkolną, 2 czarne
długopisy, na część mat.-przyr. przybory kreślarskie;
- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów
komórkowych (nawet wyłączonych) i innych przyrządów elektronicznych.
KLASY II:
– piszą szkolny próbny egzamin gimnazjalny:
• środa 23.04. – część humanistyczna (dwa testy: historia i wos oraz język polski) w
godz. 13.30 – 16.00 (bez przerwy);
• czwartek 24.04. - część matematyczno-przyrodnicza (dwa testy: matematyczny
oraz przyrodniczy) w godz. 13.30 – 16.00 (bez przerwy);
• piątek 25.04. – część językowa (dwa testy: poziom podstawowy
i rozszerzony) w godz. 12.45 – 14.45 (bez przerwy);
- do szkoły przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu (nie wcześniej)
i idą do sal wg przydziału na listach;
- uczniowie, którzy skończą pisać test, idą do domu;
- obowiązuje strój galowy, należy mieć przy sobie legitymację szkolną, 2 czarne
długopisy, na część mat.-przyr. przybory kreślarskie;
- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów
komórkowych (nawet wyłączonych) i innych przyrządów elektronicznych.
KLASY I – mają wolne ☺
obowiązkowo trzymają kciuki za powodzenie klas III na egzaminie ☺