plan-konkursow

Komentarze

Transkrypt

plan-konkursow
KONKURSY PLANOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
l.p. Nazwa konkursu
1. Szkolne Igrzyska
Sportowe
2. Szkolny konkurs
plastycznoinformatyczny
Bezpieczny w sieci
3. Szkolny konkurs
plastyczny Mój miś
4. Ogólnopolski konkurs
matematyczny Alfik
matematyczny
5. Szkolny konkurs na
najstaranniej
prowadzony zeszyt Mój
zeszyt moją wizytówką
6. Szkolny konkurs
matematyczny Sudoku
Termin
Opiekun
wrzesień/październik Przemysław
Gazda
listopad/grudzień
Anna Strzelczyk
7.
marzec/kwiecień
Regionalne Spotkania
Młodych Recytatorów
Wrażliwość na słowa
8. Międzyszkolny konkurs
recytatorski
Przedszkolaki w świecie
poezji
9. Międzynarodowy
konkurs matematyczny
Kangur
10. Wojewódzki konkurs
czytelniczy Kto czyta nie
błądzi
11. VIII Powiatowy konkurs
plastyczny na pisankę,
listopad
Olga Klub
listopad
Aleksandra Watral
styczeń i czerwiec
Rada
Pedagogiczna
marzec/kwiecień
Aleksandra
Watral,
Anna Strzelczyk
Dorota Wachelka
marzec
Olga Klub,
Jadwiga Tomzik
marzec
Aleksandra Watral
kwiecień
Aneta Sitak, Beata
Kulczak
kwiecień
Beata Kluczna
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
palmę, kartkę oraz stroik
wielkanocny
Powiatowy Jurajski
Konkurs Matematyczny
Konkursy w ramach
kampanii społecznej
Pola nadziei2016/2017
Międzyszkolny konkurs
matematycznoprzyrodniczy 1z12
Ogólnopolski konkurs
przyrodniczy Albus 2017
Gminny konkurs
ekologiczny Zbiórka
puszek aluminiowych
Gminny konkurs
plastyczny Wiosna w
lesie
Szkolny konkurs
czytelniczy Czytelnik
Roku
Szkolny konkurs
ekologiczny Ekołowiec
2017
kwiecień
Aleksandra Watral
kwiecień
Aneta Sitak
maj
Aneta Sitak,
Aleksandra Watral
maj
Aneta Sitak
maj
Renata Walens
maj
Renata Walens,
Paulina Sieradzka
czerwiec
Aneta Sitak
czerwiec
Aneta Sitak

Podobne dokumenty