Konferencja Polska i Ukraina - kontrola migracji a integracja

Transkrypt

Konferencja Polska i Ukraina - kontrola migracji a integracja
Konferencja
Polska i Ukraina - kontrola migracji a integracja migrantów
27 września 2010 roku
Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
10.00 - 10.30
Rejestracja uczestników
10.30 – 10.40
Otwarcie seminarium: dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych
10.40 – 12.30
Polskie i ukraińskie doświadczenia w zakresie kontroli ruchów migracyjnych
Vitaliy Bondarenko, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, prezentacja: Aktualne wyzwania
Ukrainy w realizacji umowy o readmisji w zakresie kontroli migracji z krajów trzecich
Andrzej Jakubaszek, Komenda Główna Straży Granicznej, prezentacja: Kontrola migracyjna w aspekcie
specyfiki wspólnej granicy oraz wzajemnych relacji Polska-Ukraina
Andriy Starodub, Institute for Euro-Atlantic Cooperation, prezentacja: Czy polityka wizowa i migracyjna
UE pozwala skutecznie zarządzać ruchami migracyjnymi z krajów trzecich?
Piotr Kaźmierkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, prezentacja: Dylematy polityki migracyjnej Polski
jako kraju położonego na wschodniej granicy Schengen: jak promować swobodę ruchu dla wschodnich
sąsiadów w warunkach zaostrzonego reżimu kontroli migracji?
Moderacja: Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
12.30 – 13.10
Przerwa na lunch
13.10 – 15.00
Możliwości legalizacji pobytu i
statusie prawnym
integracji społecznej imigrantów o nieuregulowanym
Maciej Duszczyk, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, prezentacja: Aktualne
wyzwania polityki migracyjnej Polski w zakresie legalizacji pobytu i integracji imigrantów
o nieuregulowanym statusie prawnym
Victor Chumak, International Centre for Policy Studies, prezentacja: Polityka migracyjna na Ukrainie –
krok naprzód, dwa wstecz
Ekspert Immigration Advisory Service, prezentacja: Doświadczenia Wielkiej Brytanii w dziedzinie
regularyzacji nielegalnych migracji
Prof. Ennio Codini, Fondazione ISMU, prezentacja: Doświadczenia Włoch w dziedzinie polityki wobec
nielegalnych migrantów
Moderacja: Justyna Frelak, Instytut Spraw Publicznych
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język ukraiński i angielski.
Informacji na temat spotkania udziela Elżbieta Kaca (tel. 22 556 42 87), email: [email protected]
Projekt „Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji – lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji umowy
o readmisji” jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP w 2010 r.
Projekt ”Polskie Forum Integracyjne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.