Glass in Building nr 10

Transkrypt

Glass in Building nr 10
glass
in building
Numer 10
Szkło przeciwsłoneczne
Asortyment produktów – przykłady zastosowań
T H E
I N T E R N A T I O N A L
M A G A Z I N E
F O R
G L A S S
A N D
D E S I G N
W TYM NUMERZE GLASS IN BUILDING uwagę koncentrujemy na szkle przeciwsłonecznym,
które w ostatnich latach podlegało wielu procesom innowacyjnym. Rozwój technologii
powlekania umożliwił firmie Pilkington produkcję szkła, które redukuje przepuszczalność
ciepła słonecznego, dostarczając jednocześnie odpowiedniej ilości przepuszczanego
światła tam, gdzie jest to wymagane. Wprowadzone zostały nowe odmiany szkła
barwionego w masie, a także ulepszone powłoki niskoemisyjne umożliwiające szybom
przeciwsłonecznym doskonałe zabezpieczenie przed utratą ciepła przy chłodnej pogodzie
oraz zapobieganie wzrostowi temperatury wewnątrz budynku latem.
Nowoczesne szkło przeciwsłoneczne nie tylko zmniejsza ilość przepuszczanego ciepła słonecznego. Jego
wysoka przepuszczalność światła umożliwia pełne wykorzystanie energetycznych i psychologicznych zalet
światła dziennego. Dzięki niskiemu współczynnikowi przenikania ciepła możliwe jest stosowanie dużych
powierzchni szkła bez obawy ponoszenia wysokich strat ciepła. Wszystkie te ulepszenia radykalnie zwiększają
możliwości zastosowań projektowych i rozwiązań dostępnych dla współczesnego architekta.
Szkło przeciwsłoneczne i jego energooszczędne właściwości oznaczają nieunikniony wzrost ilości jego
zastosowań w Europie. Jest ono znaczącym czynnikiem umożliwiającym ograniczenie obciążeń chłodniczych w
klimatyzowanych budynkach, a w niektórych wypadkach może nawet wyeliminować potrzebę instalacji
klimatyzacji.
Dlaczego przewidywany jest taki wzrost jego zastosowania? Powody - to zmiany klimatyczne i wynikające z
nich zapotrzebowanie na energetycznie wydajne budynki. Niektóre badania zakładają wzrost średnich temperatur
w Europie, wywołany efektem cieplarnianym. Badania Centrum Studiów Energetycznych we Francji sugerują,
że jeśli nie zostaną podjęte inne kroki mające poprawić efektywność energetyczną budynków, liczba
klimatyzowanych obiektów w UE do roku 2020 może się podwoić. Klimatyzowany budynek zużywa znacznie
więcej energii, niż odpowiadający mu budynek bez klimatyzacji, więc presja wywołana wyższymi cenami
energii spowoduje wzrost zainteresowania sposobami ograniczania nadmiaru ciepła słonecznego.
Nawet jeśli trendy te nie pojawią się samodzielnie, wywoła je legislacja. Dyrektywa UE „Efektywność energetyczna
budynków” ma być wprowadzona do prawa wszystkich 25 krajów członkowskich UE do stycznia 2006 r.
Postanowienia Dyrektywy narzucą obowiązkowe ulepszenia w dziedzinie efektywności energetycznej zarówno
nowych, jak i odnawianych budynków klimatyzowanych.
Z punktu widzenia architekta zalety szkła przeciwsłonecznego firmy Pilkington mogą zostać łącznie określone
jako „wolność projektowania”. Można teraz zrealizować dowolną koncepcję. Jeśli potrzebna jest lekka,
przezroczysta fasada, można ją stworzyć bez strat energetycznych i komfortu. W tym numerze Glass in Building
zapraszamy do zapoznania się z kilkoma niezwykle interesującymi przykładami zastosowania szkła
przeciwsłonecznego firmy Pilkington.
Reinhard Banasch
Commercial Director
Building Products Europe
Spis treści
2
Międzynarodowy port lotniczy Ezeiza
w Buenos Aires, Argentyna
9
10
3
4
Fratelli Giacomel, Dealer Audi-Volkswagen,
Assago, Mediolan, Włochy
5
6
MSV Arena,
Duisburg, Niemcy
7
8
Budynek Hovfaret 4,
Oslo, Norwegia
Musiktheater im Revier,
Gelsenkirchen, Niemcy
Metla House – Fiński Instytut
Leśnictwa, Joensuu, Finlandia
11
13
15
12
14
16
Birmann 31,
São Paulo, Brazylia
Ratusz i centrum wielofunkcyjne,
Ridderkerk, Holandia
Prywatna Klinika Leczenia Niepłodności
Novum, Warszawa, Polska
Uniwersytet w Lugano, Pracownie
Komputerowe, Lugano, Szwajcaria
17
19
21
23
25
27
29
26
Biurowiec Sysco,
Cleveland, USA
28
Rezydencja Clontarf,
Sydney, Australia
30
Willa Airiston Lumous, Airisto,
Parainen, Finlandia
Światowe Centrum Handlu,
Pekin, Chiny
31
32
Parametry
Techniczne
Reflectance
Solar Radiant Heat
Direct
Transmittance
Transmittance
Light
U value (W/m2K)
Shading Coefficient
Total
Społeczny ośrodek zdrowia,
Huskvarna, Szwecja
Long wavelength
Multimaq,
Santiago, Chile
Short wavelength
Avia Plaza,
Moskwa, Rosja
24
Reflectance
22
Absorptance
20
Total
Transmittance
18
Air
1
Cosmo City,
Gurgaon, Indie
Argon
Arlington International Business Park,
Marne-La-Vallée, Val d’Europe, Francja
Single Glazing Performance
4 mm
0.64
6 mm
0.54
0.06
n/a
5.7
n/a
5.7
n/a
5.6
n/a
0.10
0.46
2.7
2.6
6 mm Pilkington K Glass™ inner pane
0.44
0.09
0.27
0.07
0.66
0.36
0.31
0.10
0.41
1.7
1.5
6 mm Pilkington Optitherm™ SN inner pane
0.47
0.07
0.26
0.07
0.67
0.33
0.30
0.08
0.38
1.4
1.2
0.05
0.05
0.66
0.46
0.33
0.19
0.60
5.8
0.48
0.36
0.23
0.17
0.69
0.22
0.40
0.29
0.43
0.14
0.26
0.63
0.05
0.52
0.55
0.42
0.06
0.05
0.58
0.60
0.72
0.31
0.38
0.05
0.46
0.08
0.46
0.37
0.06
0.48
10 mm
0.06
0.48
6 mm Pilkington Optifloat™ inner pane
8 mm
0.52
Insulating Glass Unit Performance – (6 mm Pilkington Arctic Blue™ outer pane and 16 mm cavity)
33
34
35
36
37
38
39
46
Arlington International Business Park,
Marne-La-Vallée, Val d’Europe, Francja
Oszklenie największego centrum biznesowego w Europie
Zastosowano szkło przeciwsłoneczne
Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33, które umożliwia
Grupa Arlington, która specjalizuje się we wznoszeniu
optymalne zarządzanie energią, redukując
budynków biurowych, zbudowała największe jak
jednocześnie intensywność oddziaływania słońca na
dotąd europejskie centrum biznesowe dla światowego
budynek. W celu zaspokojenia wymogów
lidera tego rodzaju inwestycji, firmy Regus.
bezpieczeństwa, szczególnie w wypadku przeszklonych
pasów międzyokiennych, Pilkington Suncool™ Brilliant
Międzynarodowy park biznesu Val d’Europe położony
66/33 zostało zainstalowane w postaci szyb
jest na wschód od Paryża, gdzie w 2003 roku firma
zespolonych z wewnętrzną szybą z laminowanego
Regus zainwestowała w cztery oddzielne obiekty
szkła bezpiecznego Pilkington Optilam 8,8.
™
biurowe o łącznej powierzchni wynoszącej 7500 m2.
Oferta szkła przeciwsłonecznego Pilkington Suncool™
doskonale wpisuje się w dzisiejsze trendy
Podsumowanie projektu
Budynek
Arlington International
Business Park
Klient
Arlington Group
Lokalizacja
Marne-La-Vallée,
Val d’Europe Francja
Architekci
Adrian Brewing, OCA Bureau,
(Aukett + Art & Build Ltd)
architektoniczne, które faworyzują przezroczystość
i neutralność oszklonych fasad. Zastosowanie szkła
Pilkington Suncool™ zapewni użytkownikom
komfortowe środowisko pracy przez cały rok.
Wykonawca fasady
Coframenal
Zastosowane szkło
Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33
Pilkington Optilam™
Ponieważ fasady zbudowane są w przeważającej
mierze ze szkła, wybór musiał paść na wysoce wydajne
szkło chroniące przed słońcem. Aby można było
w pełni korzystać z zieleni otoczenia, należało
zastosować szkło, które dałoby użytkownikom
wewnątrz budynku jak największą ilość naturalnego
światła.
Poza kryteriami estetycznymi zasadnicze znaczenie
przy wznoszeniu wszystkich budynków miały aspekty
ekonomiczne. Użycie w fasadzie wysokowydajnego
szkła zapewnia ochronę słoneczną i izolację cieplną,
pozwalając na obniżenie kosztów kontroli warunków
temperaturowych, zaspokajając jednocześnie
wymagania architektoniczne projektanta.
1
2
Cosmo City,
Gurgaon, Indie
Nowa budowla w jednym z najszybciej
W budynku tym zastosowano szkło
rozwijających się miast Indii
Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue T
Podsumowanie projektu
(hartowane) o grubości 6 mm.
Cosmo City to nowy budynek biurowy w jednym z
Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue wybrano
najszybciej rozwijających się miast Indii, Gurgaon.
ze względu na jego znakomite właściwości transmisji
Oferuje on powierzchnie biurowe do wynajęcia,
światła oraz izolację cieplną będącą rezultatem
zajmujące łącznie 13 935 m2. Budynek Cosmo City
niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła U.
został wzniesiony na przedmieściu indyjskiej stolicy
Delhi, Gurgaon, przez Uppal jedną z wiodących
Badania pokazały, że w miarę zwiększania ilości
indyjskich firm budowlanych. Cosmo City to
naturalnego światła dziennego we wnętrzu, zwiększa
największy projekt firmy Pilkington w Północnych
się wydajność pracy osób w nim przebywających.
Indiach. Wraz z szybkim rozwojem miasta
Mając to na uwadze, architekt poszukiwał szkła,
i powstawaniem wielu biurowców korporacyjnych
które nie będzie wysokorefleksyjne, ale będzie miało
i komercyjnych pojawia się tu wielkie zapotrzebowanie
niską transmisję energii słonecznej, a zarazem dobrą
na wszelkiego rodzaju budowle ze szkła.
przepuszczalność światła. Kolor został dobrany ze
względów estetycznych zarówno przez architekta, jak
Wyzwanie dla Pilkington Eclipse Advantage™
i końcowego klienta. Pilkington Eclipse Advantage™
Głównym wymogiem dla tego budynku było
Arctic Blue ma współczynnik zewnętrznego odbicia
połączenie dobrej transmisji światła, niskiej
wynoszący zaledwie 11%, a jednocześnie zapewnia
transmisji ciepła słonecznego i niskiej refleksyjności,
niską przepuszczalność ciepła słonecznego.
Budynek
Cosmo City
Lokalizacja
Gurgaon, Delhi, Indie
Architekt
Rajiv Gandhi & Associates,
Delhi
Wykonawcy
New Age Buildcon
Sing Song Marketing Ltd
Gold Plus Ltd
Zastosowane szkło
Pilkington Eclipse Advantage™
Arctic Blue T (hartowane)
pozwalającej ograniczyć efekt oślepiania od
otaczających budynków oraz samego Cosmo City
Szkło z refleksyjną powłoką przeciwsłoneczną,
na inne budynki. Do zewnętrznych przeszkleń
mające również właściwości niskoemisyjne, zrobiło
2
strukturalnych użyto około 7430 m szkła.
duże wrażenie na architekcie i na inwestorze.
Będąc szkłem hartowanym, zapewnia ono także
bezpieczeństwo użytkownikom.
3
4
Fratelli Giacomel, Dealer Audi-Volkswagen,
Assago, Mediolan, Włochy
Nowy styl w starym obszarze przemysłowym
Zaawansowana technologia i fasady
Półstrukturalne fasady aluminiowe z mostkiem
Projekt obejmował modernizację nowej siedziby
termicznym zaprojektowano z użyciem
Fratelli Giacomel, Dealera Audi-Volkswagen w
ujednoliconych systemów ścian kurtynowych.
adaptowanej na nowo starej dzielnicy przemysłowej
Zastosowano tu szyby zespolone składające się
Assago w Mediolanie. Łączna powierzchnia szkła
ze szkła Pilkington Suncool™ Brilliant T 50/25
2
użytego w siedzibie dealera to 75 000 m .
(hartowanego) o grubości 8 mm, powietrznej
przestrzeni międzyszybowej o szerokości 15 mm
i laminowanego szkła bezpiecznego
Pilkington Optilam o różnych grubościach.
™
Stalowa konstrukcja wyposażona została w cztery
odlewane ciśnieniowo słupy nośne i poziome
skratowane belki dachowe. Duże powierzchnie szkła
Podsumowanie projektu
Budynek
Fratelli Giacomel
Audi-Volkswagen Dealership
Lokalizacja
Assago, Mediolan, Włochy
Architekci
Roberto Bellotti
Corrado Catani
Debora Gianzini
Simone Speciale
Micaela Ceriani
Diego Flamenghi
Annalisa Marchioni
niskoemisyjnego Pilkington Optitherm™ SN
wykonanego na niskożelazowym szkle
Pilkington Optiwhite™ zastosowano tu w różnych
kompozycjach szyb zespolonych.
Półstrukturalne świetliki zbudowano z szerokich,
Temat projektu był przygotowywany tak, aby spełnić
prostokątnych wykuszy z szybami zespolonymi
wymagania klienta. Obejmowało to:
ze szkła Pilkington Suncool™ Brilliant T 50/25
(hartowanego) i laminowanego szkła bezpiecznego
G
Stworzenie uderzającego efektu architektoniczno-
Pilkington Optilam™ o różnych grubościach.
Wykonawca fasady
SOMEC S.p.A.
(Sossai Group)
Producent szyb zespolonych
SOMEC S.p.A.
(Sossai Group)
Zastosowane szkło
Pilkington Suncool™ Brilliant T 50/25
Pilkington Optilam™
Pilkington Optitherm™ SN
Pilkington Optiwhite™
-technologicznego z jednoczesnym skupieniem się
na funkcjonalności budynku
G
Fizyczne oddzielenie od siebie budynków Audi
i Volkswagena (które mają swój charakterystyczny
wizerunek korporacyjny)
Osiągnięto to dzięki wzniesieniu głównego budynku,
specjalnie zaprojektowanego, jako uderzający
wizerunek dynamicznie rozwijającej się i nowoczesnej
firmy technologicznej.
5
6
MSV Arena,
Duisburg, Niemcy
Spektakularna i wizualnie harmonijna fasada
szklana
MSV Arena to zaawansowany technicznie stadion
piłkarski przystosowany do pełnienia wielu funkcji.
Zasadniczo pomyślano go jako stadion piłkarski dla
klubu MSV Duisburg, a inspiracje czerpie on z wielu
nowo powstałych niemieckich stadionów. Jest w
stanie pomieścić około 31 000 widzów. Jednak Arena
to coś więcej niż zwykły stadion piłkarski.
Dzięki uniwersalnemu projektowi, obiekt może
służyć do organizacji koncertów i innych imprez.
Otwarta, oszklona konstrukcja tworzy dobrze oświetlone,
jasne foyer, stanowiące przestronne miejsce spotkań
dla odwiedzających. Budynek przylegający do
zachodniej trybuny obejmuje miejsca hotelowe,
pomieszczenia cateringowe i restauracje, strefę
biznesową, sklepiki z upominkami i biura MSV.
Nowoczesny szklany element projektu
Szkło odgrywa istotną rolę jako nowoczesny element
Podsumowanie projektu
projektu. Główne wejście do zachodniej trybuny ma
przyciągającą wzrok fasadę o szerokości 120 m
Budynek
MSV Arena
i wysokości 11 m, zbudowaną ze szkła
Pilkington Activ Suncool™ HP* Neutral 53/40.
Klient
Klub piłkarski
MSV Duisburg
Pilkington Activ Suncool™ HP Neutral 53/40
wybrano ze względu na jego dwie zalety.
Właściwości przeciwsłoneczne szkła
Lokalizacja
Duisburg, Niemcy
Pilkington Suncool gwarantują maksymalną
™
transmisję światła, przy jednoczesnej ochronie przed
Architekci
Michel Stehle i
Ralf van der Kamp
promieniowaniem słonecznym. Zastosowanie szkła
samoczyszczącego Pilkington Activ™ pozwala z kolei
na obniżenie kosztów czyszczenia szklanej fasady.
Przezroczystość i naturalne światło
Szklana fasada pełni szereg funkcji. Z estetycznego
Windy, którymi połączone są cztery kondygnacje
punktu widzenia szkło zapewnia przezroczystość
głównego budynku, zapewniają doskonały widok na
i naturalne oświetlenie. W dziedzinie funkcjonalności
położone pod nimi lobby. Otwarty projekt pięter
gwarantuje słoneczną, akustyczną i cieplną izolację,
umożliwia także spojrzenie z parteru aż na trzecie
posiadając jednocześnie właściwości samoczyszczące.
piętro. Dostęp do szatni zawodników znajduje się
W celu zapewnienia tej ostatniej cechy i maksymalnego
naprzeciw wejścia. Umieszczona w tym obszarze
obniżenia kosztów czyszczenia fasady wybrano szkło
szklana ściana umożliwia obserwację graczy
samoczyszczące Pilkington Activ™.
Generalny wykonawca
Firma budowlana
WALTER HELLMICH GmbH
Wykonawca fasady
Trube & Kings
Fassadentechnik GmbH
Zastosowane szkło
Pilkington Activ Suncool ™ HP
Neutral 53/40
wychodzących z szatni w stronę boiska. Architekci
osiągnęli w ten sposób założenie stworzenia otwartej
W rezultacie, w połączeniu z szybami zespolonymi,
atmosfery i widoczności, dzięki której zawodnicy
uzyskano spektakularną i wizualnie harmonijną fasadę.
zdają się „mieszać” z kibicami.
*HP oznacza High Performance – wysoką
Zaawansowana technologia
wydajność/efektywność
Funkcjonalna architektura charakteryzuje się
elegancją i lekkością, co jednocześnie doskonale
zaspokaja potrzeby widzów. Główne wejście do
zachodniej trybuny przyciąga wzrok swoją fasadą
ze szkła i aluminium. Do przeszkleń zastosowano
złożoną, funkcjonalną technologię szkła, która
łączy w sobie ochronę przed słońcem i hałasem oraz
izolację cieplną i właściwości samoczyszczące.
7
8
Międzynarodowy port lotniczy Ezeiza
w Buenos Aires, Argentyna
Budowla ze stali i szkła
Podsumowanie projektu
Międzynarodowy port lotniczy Ezeiza w Buenos
Połączenie szkła i metalu w udany sposób
Aires został niedawno rozbudowany, co wiązało
zagwarantowało znakomitą przejrzystość i doskonałe
się z przemodelowaniem budynku terminali. Nowa
właściwości termiczne. Kluczowym czynnikiem,
budowla to niezwykła „gablota” ze stali i szkła,
który to umożliwił, było zastosowanie szkła
obejmująca 60 000 m2 przestrzeni użytkowej,
Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen, dzięki
otaczającej stary terminal.
któremu zwiększyła się ilość naturalnego światła we
wnętrzu budynku, a jednocześnie zredukowana
została intensywność promieniowania słonecznego
docierającego do budynku.
Do stłumienia hałasu otoczenia niezbędne było
użycie szyb zespolonych o dobrych właściwościach
akustycznych. Wykorzystanie szkła
Budynek
Międzynarodowy port lotniczy Ezeiza
Lokalizacja
Buenos Aires, Argentyna
Architekci
M-SG-S-S-S
Urgell-Fazio-Penedo-Urgell
Zastosowane szkło
Pilkington Eclipse Advantage™
EverGreen
Pilkington Energy Advantage™
Pilkington Optifloat™ Bezbarwny
Pilkington Optilam™ Phon
Pilkington Optilam™ Phon ze specjalną folią
akustyczną z poliwinylobutyralu (PVB) o grubości
0,76 pozwoliło sprostać temu wymaganiu.
Projekt budynku ma na celu poprawę komunikacji
i bezproblemowy ruch pasażerów w odpowiednich
Szkło firmy Pilkington odpowiada na wyzwanie
kierunkach. Pomysły architektoniczne skupiły się na
Architektoniczny wizerunek budynku w dużej mierze
ciągłej aktywności we wnętrzu terminalu, a więc
zdefiniowany jest atrakcyjnym, zielonym odcieniem
także na zapewnieniu przyjemnego środowiska dla
fasad, oszklonych wysokowydajnymi szybami
pracowników i podróżnych.
zespolonymi ze szkła Pilkington Eclipse Advantage
™
EverGreen i szkła Pilkington Energy Advantage™.
9
10
Budynek Hovfaret 4,
Oslo, Norwegia
Bezpieczeństwo i lekkość
Opis konstrukcji
W fasadach, oknach i drzwiach budynku zastosowano
Podsumowanie projektu
Hovfaret 4 to nowy komercyjny budynek w Oslo,
kilka różnych systemów. Do okien i drzwi wybrano
wzniesiony przez i należący do EDB Fellesdata
Royal S65. Jest to izolowany system wykonany
Company. Jego głównymi cechami są szklane fasady
z profili aluminiowych o szerokości 65 mm.
Budynek
Budynek Hovfaret 4
Podsumowanie
Lokalizacja
Oslo, Norwegia
i częściowo oszklony dach.
W celu wpuszczenia do wnętrza jak największej ilości
Dzięki temu projektowi architekt stworzył ekscytujący
światła wybrano szkło neutralne, jednak najważniejszym
budynek z charakterem, którego centralną częścią są
wymogiem było tu bezpieczeństwo. W budynku
zaokrąglone kształty szklanych „wież”. Szerokie
umieszczone zostanie centrum komputerowe sterujące
zastosowanie szkła wpływa także na ogólną atmosferę
większością bankomatów ATM w Norwegii, toteż
budynku. Szklane fasady i dach zapewniają dużą
bezpieczeństwo miało tu znaczenie fundamentalne.
ilość światła, tworząc we wnętrzu poczucie rozległej,
Ostatecznie zdecydowano się na połączenie szkła
otwartej przestrzeni. Budynek ten, oprócz jasności
bezpiecznego i szkła przeciwsłonecznego.
i przestronności, daje użytkownikom duże poczucie
bezpieczeństwa. Właściwości przeciwsłoneczne szkła
pozwolą na utrzymanie równowagi klimatycznej we
wnętrzach budynku.
Architekt
Torstein Ramberg AS, Oslo
Genralny wykonawca
Skanska
Wykonawca fasady
Bolseth Glass AS
Producent szyb zespolonych
Pilkington Norway
Zastosowane szkło
Pilkington Suncool™ HP Neutral 70/40
Pilkington Suncool™ Brilliant 50/25
Opis użytych produktów
Do oszklenia fasad użyto szkła
Pilkington Suncool™ HP Neutral 70/40.
Na dachu zastosowano szkło
Pilkington Suncool™ Brilliant 50/25.
Powierzchnia dachu wynosi około 450 m2. W celu
sprostania wymogom bezpieczeństwa szkło
Pilkington Suncool™ HP Neutral 70/40 połączono
z 11 mm szkłem bezpiecznym. W wielu miejscach
obiektu użyte zostało także szkło hartowane
o grubości 4 i 6 mm.
11
12
Musiktheater im Revier,
Gelsenkirchen, Niemcy
Nowe oblicze XX-wiecznego, zabytkowego budynku
Podczas jedenastomiesięcznego remontu zewnętrzna
fasada starzejącego się Musiktheater w Gelsenkirchen
przeszła całkowitą renowację. Upływ czasu
pozostawił ślad na stalowo-szklanej fasadzie tego
imponującego budynku, wzniesionego w 1959
roku pod okiem architekta Wernera Runhau.
Ponieważ budynek został uznany za zabytkowy,
zmiany konstrukcyjne nie były dozwolone.
Integralność architektoniczna
Każdy nowy komponent musiał zostać idealnie
dostosowany do istniejących wymiarów, tym samym
gwarantując integralność oryginalnej koncepcji
architektonicznej. Znany ze swojego połączenia
architektury i sztuki teatr, wymieniany jest jako
jeden z najbardziej niezwykłych budynków w
powojennej architekturze niemieckiej. Założeniem
architektonicznym zainspirowanym przez szkołę
Bauhaus (szczególne piętno wywarł tu Mies van der
Rohe) było zintegrowanie teatru z przestrzenią miejską,
co udało się osiągnąć dzięki wielkiej stalowo-szklanej
fasadzie południowej. Goście postrzegają teatr jako
przedłużenie miejskiego krajobrazu. Przez szklaną
fasadę plac zdaje się przechodzić do wnętrza
przestronnego foyer. Budynek staje się szklaną gablotą,
przez którą znakomicie widać gości wewnątrz.
Lista powodów generalnej renowacji była długa
i przekonywująca: ślady korozji na stalowej fasadzie,
wypaczone, niedomykające się okna o kiepskiej
izolacyjności przeszklone pojedynczymi szybami
i materiały przeciwpożarowe z azbestem. Główne
zadanie zostało szybko określone – w starzejącej się
stalowej fasadzie należało zainstalować izolowane
termicznie ramy aluminiowe, wykorzystujące
najnowszą technologię i ukształtowane zgodnie
z istniejącymi konturami fasady.
Opracowano wiele specjalnych ram aluminiowych.
na Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33. Podczas
Wiązało się to z uwzględnieniem zróżnicowanej
gdy jego przepuszczalność światła, wynosząca 66%,
stylistyki zewnętrznej, którą charakteryzował się
zapewniała dużą ilość światła w foyer, niska wartość
teatr. Dla instalacji szkła na południowej fasadzie
całkowitej przepuszczalności energii słonecznej
została zaprojektowana wysoka na 15 metrów
– 36% (obie wartości zgodnie z EN 410) zapewniała
pionowa konstrukcja z poprzeczkami o wymiarach
przyjemny komfort wnętrza. Zabarwienie jest równie
2,80 m na 2,70 m. Ściany boczne skonstruowano
wyjątkowe i trudno je odróżnić od zwykłego szkła.
z elementów składających się z osiowo otwieranych
okien z panelami ognioodpornymi i panelami
Obszary parapetów na fasadach bocznych zostały
emaliowanymi w strefie parapetów.
zaopatrzone w panele fasadowe na białym szkle
– dopasowanym do oryginalnego białego odcienia.
Szkło – optyczna i techniczna doskonałość
W połączeniu z odnowionymi, białymi panelami
Zdecydowano się na zastosowanie nowoczesnych
emaliowanymi fasada została w udany sposób
przeszkleń przeciwsłonecznych o wyjątkowej
ulepszona tak, aby spełniać najnowsze standardy
efektywności energetycznej, w szczególności
techniczne, jednocześnie zachowując swój
w odniesieniu do fasady południowej. Uwzględniono
oryginalny wygląd.
fakt, że budynek znajduje się na liście obiektów
chronionych i nie można przeprowadzać modyfikacji
Szklana ściana
strukturalnych, takich jak zewnętrzne zacienienie.
Wieczorem imponująca „ściana ze szkła” otwiera się
Podsumowanie projektu
Budynek
Musiktheater im Revier
Lokalizacja
Gelsenkirchen, Niemcy
Architekt
Metallbau Rupert App
GmbH & Co
Wykonawca fasady
Wiethoff Consulting
Engineers, Arnsberg
Producent szyb zespolonych
Flachglas Wernberg GmbH,
Flachglas Wesel GmbH
Zastosowane szkło
Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33
od strony południowej fasady na przylegający plac.
Dodatkowo szkło nie mogło zmienić charakteru
Musiktheater przyciąga wzrok licznych przechodniów.
budynku i musiało być niemal neutralne pod względem
Odnowiony Musiktheater im Revier to połączenie
wyglądu i przezroczystości. Po przedstawieniu
architektury i sztuki, a obecnie – sztuki szklarskiej.
pełnowymiarowej próbki wybór padł
13
14
Fot.: Pentti Potkonen
Metla House – Fiński Instytut Leśnictwa,
Joensuu, Finlandia
Inspiracja w szkle i drewnie
Podsumowanie projektu
Uderzający projekt
Kształt odwróconej łodzi
Metla House to największy drewniany budynek
Sala konferencyjna Metla umieszczona na
biurowy w Europie i największe centrum badań
wewnętrznym dziedzińcu i pokryta gontem
leśnych na naszym kontynencie. Budynek ma trzy
przypomina odwróconą łódź, rozciętą częściowo od
piętra i może pomieścić 225 pracowników. W jego
zewnątrz i częściowo od wewnątrz budynku przez
wnętrzu umieszczone są biura, laboratoria i obszary
szklaną fasadę. Pochylone drewniane kolumny widać
socjalne, takie jak lobby bar. Personel Metla
przez szkło szczególnie dobrze, gdy są podświetlone.
przeniósł się tutaj pod koniec października 2004.
Inspiracją dla tych pochylonych kolumn były
skrzynie na ryby używane do połowu minoga.
Fuzja szła i drewna
Celem było stworzenie inspirującego środowiska
Drewniana konstrukcja ze szklaną fasadą, która
pracy, w którym fińskie drewno w nowatorski
podnosi przepuszczalność światła, została
sposób zostałoby połączone ze szkłem. Drewno
wypromowana przez szereg fińskich programów
jest oczywiście podstawowym budulcem obiektu,
rządowych i zbudowano już kilka tego typu
poczynając od systemu belkowania w ramie
drewnianych budowli. Jedną z nich jest Hala
konstrukcyjnej, po zewnętrzne pokrycie. Wyjście na
Sibeliusa w Lahti – centrum kongresowe
podwórzec umieszczono między ścianami ze
i koncertowe zlokalizowane na terenie dawnej
100-letniego drewna, a same ściany chronione są przed
fabryki szkła w Lahti.
Budynek
Metla House
Klient
Fiński Instutut Leśnictwa
Lokalizacja
Joensuu, Północna Karelia,
Finlandia
Architekt
Professor Antti-Matti Siikala,
SARC Oy
Zastosowane szkło
Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33
Pilkington Optifloat™ Bezbarwny
Pilkington Optitherm™ SN
wpływem warunków atmosferycznych za pomocą
smoły sosnowej „terva”, która jest tradycyjnym
fińskim środkiem do konserwacji drewna.
Jednym z powodów wyboru szkła Pilkington Suncool™
Brilliant 66/33 i Pilkington Optitherm™ SN była
znakomita przezroczystość i niski współczynnik
odbicia, którymi charakteryzują się oba produkty
i które były architektonicznym wymogiem dla fasad.
Dzięki temu atrium zalane zostało naturalnym
światłem i wewnątrz budynku powstała otwarta,
rozległa przestrzeń, zaś fasada wizualnie nie oddziela
jego poszczególnych części.
Kantyna umieszczona jest na parterze, za fasadą ze
szkła Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33. Ponieważ
zastosowano szkło przeciwsłoneczne, temperatura
w kantynie pozostaje na przyjemnym poziomie także
w miesiącach letnich.
Doskonała przezroczystość szkła zauważalna jest
wieczorami, gdy wewnętrzne oświetlenie w jasny
i fascynujący sposób uwydatnia drewniane filary
wewnątrz budynku.
Fot.: Pentti Potkonen
15
16
Birmann 31,
São Paulo, Brazylia
Pilkington Cool™ Lite oferuje rozwiązanie dla
ekscytującego problemu architektonicznego
Podsumowanie projektu
Spośród nowych budynków komercyjnych, które
Parter budynku Birmann 31 jest częściowo zajęty
ostatnimi czasy wzniesiono w okolicy Brigadeiro
przez agencję bankową, której hall zajmuje wszystkie
Faria Lima Avenue w São Paulo, Birmann 31
naroża obiektu. Po drugiej stronie pomieszczenie w
charakteryzuje się najbardziej nowatorskim
kształcie litery L, przenosi wieloboczną stylistykę
projektem. Architekt opisuje obiekt słowami „klejnot
szklaną do wewnątrz, wykorzystując ją w bardziej
ze srebrnego szkła, wyłaniający się z surowego
atrakcyjny sposób dzięki kolorowym powłokom
kamienia”, gdyż jego projekt oparty został na
ściennym. Drewniane listwy sufitowe i granitowa
wyglądzie kamienia szlachetnego. Budynek ma 15
podłoga stanowią miłą niespodziankę dla osób
pięter. Wymogiem klienta było stworzenie obiektu,
wchodzących do budynku.
w którym połączenie szkła i kamienia odróżni go
od sąsiadujących budowli, pozwalając jednocześnie
Pilkington Cool™ Lite jest produktem wytwarzanym
na zachowanie wygodnego środowiska pracy dla
przez spółkę joint venture firm Pilkington i Saint
użytkowników.
Gobain w Brazylii. Szkło Pilkington Cool™ Lite jest
dostępne w Ameryce Północnej i Południowej.
Użyto 8000 m2 laminowanego szkła Pilkington Cool™
Więcej informacji o produkcie można znaleźć na
Lite, które zapewnia znakomitą przezroczystość
stronie:
i brak odblasków, co było wymogiem dla uformowanej
http://www.pilkington.com/the+americas/usa/english
Budynek
Birmann 31
Lokalizacja
São Paulo, Brazylia
Architekt
Mustafa Abadan, Skidmore,
Owings & Merrill
Pontual Arquitetura – Davino
Pontual, Paulo de Souza Pires,
Ralph Lifschits, Cristina Pires da
Mota and Eduardo Classo
Wykonawca
Matec
Zastosowane szkło
Pilkington Cool™ Lite
na kształt pryzmatu fasady. Pilkington Cool™ Lite
zapewniło rozwiązanie problemu nadmiernego
odblasku słonecznego, który może pojawiać się
w wypadku wysokich budynków. Jednocześnie
szklana fasada spełniła wymóg maksymalnej
transmisji naturalnego światła. Chłodne zabarwienie
szkła pozwoliło na uzyskanie przyjemnego efektu
estetycznego.
Surowy kamień fasady jest wzmocniony u podstawy,
która jest wąska i rozszerza się ku górze budynku. Ta
stopniowa zmiana pomaga w podkreśleniu wysokości
budynku, który zdaje się być wyższy.
Wyrastająca z podstawy z kamiennych płyt szklana,
wieloboczna fasada wyróżnia się nad horyzontem.
Z dwóch górnych pięter budowli widoczna
jest cała panorama miasta. Wieloboczna fasada
zwrócona w kierunku północnym została specjalnie
zaprojektowana przez architekta jako zapowiedź
świetlnej interakcji, w którą budynek wejdzie
z innymi budowlami wznoszonymi wokół.
17
18
Ratusz i centrum
wielofunkcyjne, Holandia
Tradycyjna sztuka i kultura wobec nowoczesnych
przeszkleń
Miasto Ridderkerk w zachodniej Holandii przeżywa
ostatnio rozkwit budownictwa komercyjnego
i mieszkaniowego. Sklepy, domy, biura, centrum
wielofunkcyjne i rozbudowa starego ratusza –
wszystkie inwestycje zostały wzniesione w niewielkich
odstępach czasu. Stary ratusz składa się z pięciu
kondygnacji, a trzecia kondygnacja połączona jest
z nowym budynkiem szklanym łącznikiem.
Centrum wielofunkcyjne
Centrum wielofunkcyjne obejmuje strefy publiczne,
takie jak Grand Café, sala balowa i sala spotkań na
parterze. Dodatkowo pomieszczenia na piętrach zajęte
są przez szkołę muzyczną z pokojami dydaktycznymi
i biurami administracji.
Okna
We wczesnej fazie projektu inżynierska firma
doradcza Arcadis zwróciła się do firmy Pilkington
z zapotrzebowaniem na produkt, którego można
byłoby użyć do regulacji temperatury w różnych
obszarach funkcjonalnych. Głównym wymogiem
było uzyskanie przyjemnej temperatury wnętrza
dzięki dobrym właściwościom przeciwsłonecznym,
ale bez strat światła dziennego.
Kombinacje produktów przeciwsłonecznych
zaspokajają różnorodne potrzeby
W celu sprostania różnorodnym wymaganiom
zastosowano szereg kombinacji szyb zespolonych
ze szkła Pilkington Suncool™ Brilliant 50/25. Szkło
Pilkington Suncool™ Brilliant 50/25 w połączeniu
z Pilkington Optilam™ zapewniło użytkownikom
nie tylko znakomite naturalne oświetlenie w całym
budynku i ochronę przed nadmiarem promieni
słonecznych, ale także bezpieczne otoczenie.
Wykorzystanie szkła Pilkington Optilam™ Phon
pozwoliło na ograniczenie hałasu z zewnątrz dzięki
zastosowaniu w szybach akustycznie chroniącej
warstwy poliwinylobutyralu (PVB).
Pilkington Pyrodur™ zapewnia znakomitą ochronę
przeciwpożarową i bezpieczeństwo, ograniczając
rozprzestrzenianie się ognia, dymu i gorących gazów.
Osiąga ono szczelność ogniową do 60 minut oraz
częściową izolacyjność ogniową. Nadaje się zarówno
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Zdobiona fasada
Szklana fasada sali obrad Ratusza, sala ślubów
Podsumowanie projektu
i sala sądowa ozdobione są motywami opartymi
na akwafortach włoskiego architekta, rytownika
Nazwa budynku
Ratusz
i projektanta Giovanni Battista Piranesiego
(1720 -1778). Grawerunki nadają ratuszowi
romantyczny charakter.
Klient
Rada Miejska Ridderkerk
Powierzchnia szklanej fasady wynosi około 420 m2.
Lokalizacja
Ridderkerk, zachodnia Holandia
Na okna Grand Café i składane ścianki działowe
Architekci
Charles Vandenhove Et Associes
w głównym hallu za pomocą piaskowania naniesiony
został obraz klasycznej świątyni, zaprojektowanej
przez Piranesiego tuż przed śmiercią.
Generalny wykonawca
Visser en Smit Bouw BV
Herb Ridderkerk, przedstawiający Św. Jerzego ze
Wykonawca fasady
Van Dool Geveltechniek
smokiem, został wypiaskowany i pomalowany
Ratusz Ridderkerk i centrum wielofunkcyjne
zieloną farbą na fasadzie nad głównym wejściem,
stanowią projekt, w którym dawna sztuka i kultura
które zwrócone jest w stronę głównego placu miasta.
spotykają się z nowoczesnymi wymogami w
Motyw ten stworzony został przez francuskiego
dziedzinie przeszkleń, tworząc doskonałą harmonię.
artystę Jean-Pierre Pincemina (1944-2005).
W rezultacie powstało arcydzieło szklarskie,
zapewniające wygodne i bezpieczne otoczenie dzięki
Okna na parterze ozdobione są abstrakcyjnymi
Zastosowane szkło
Pilkington Insulight™ Sun
Pilkington Insulight™ Therm
Pilkington Pyrodur™ 30-351
Pilkington Optilam™
Pilkington Optilam™ Phon
wyborowi wysokowydajnych produktów szklanych.
motywami Pincemina, także piaskowanymi na szkle.
Stwarza to efekt „zasłony”, zapewniając odpowiedni
stopień prywatności.
19
20
Prywatna Klinika Leczenia
Niepłodności Novum,
Warszawa, Polska
Maksimum światła i minimum hałasu
w miejskim otoczeniu
Budynek
Realizacja prywatnej kliniki Novum przy ulicy
Bocianiej w Warszawie jest dowodem na to, iż
dobra architektura nie musi być zlokalizowana w
prestiżowym miejscu. Klinika Novum zlokalizowana
jest w niezbyt ciekawej okolicy warszawskiego
Ursynowa. Położenie przy niezwykle ruchliwej
arterii komunikacyjnej, jaką jest ulica Puławska, oraz
sąsiedztwo korytarza powietrznego warszawskiego
portu lotniczego znacznie wpływa na poziom hałasu.
Na co dzień rzadko spotykamy się z projektami
prywatnych klinik, tak więc tym bardziej ciekawy
jest efekt koncepcji i realizacja wizji projektanta.
Zarówno w kubaturze jak i w planie widoczny
jest wyraźny podział na trzy główne części: część
recepcyjną, ukształtowaną w formie łagodnego
półkola, gabinety lekarskie oraz wycofaną część
kliniczno-laboratoryjną. Masywny parter pokryty
piaskowcem, ażurowa konstrukcja drugiej kondygnacji,
z wysokiej jakości detalami betonowych półkolumn,
oraz wyrazisty dach przekryty patynowaną blachą
miedzianą przypominają wcześniejsze realizacje,
takie jak Szara Willa przy Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego.
Produkty odpowiadające potrzebom
Głównym priorytetem było stworzenie przyjaznego
Podsumowanie projektu
otoczenia dla zapewnienia dobrego samopoczucia
pacjentom. Uzyskanie efektywnego doświetlenia
Budynek
Prywatna Klinika Novum
budynku światłem naturalnym musiało pozostać w
równowadze z potrzebą zredukowania do minimum
Lokalizacja
Warszawa, Polska
przepuszczalności cieplnej energii słonecznej,
przegrzewającej pomieszczenia w okresie lata.
Architekt
Andrzej Kiciński
Osiągnięcie tych celów uzyskano poprzez całkowite
przeszklenie drugiej kondygnacji, klatek schodowych
oraz dwuspadowego świetlika. Wykorzystano
Od strony wizualnej szkło Pilkington Suncool™
wysokowydajne szkło Pilkington Suncool Brilliant
Brilliant 66/33, ze swoim niskim współczynnikiem
66/33. Produkt ten charakteryzuje się wysokim
odbicia światła i lekko zielonkawym odcieniem,
współczynnikiem selektywności, wysoką
idealnie współgra z okładziną z piaskowca,
przepuszczalnością światła oraz niską
surowymi betonowymi detalami architektury
przepuszczalnością energii słonecznej.
i patynowaną miedzianą blachą dachu.
High Performance
Klinika Novum jest kolejnym przykładem wspaniałej
Konieczność wytłumienia hałasu pochodzącego z
architektury, niekoniecznie podążającej za
ruchliwej ulicy oraz hałasu związanego ze startami
technologicznym stylem ostatnich lat, która pokazuje,
i lądowaniami samolotów wymusiła zastosowanie szyb
iż właściwe użycie zaawansowanych technologii
zespolonych o wysokich parametrach akustycznych.
w budownictwie może nosić niepowtarzalne cechy
™
Generalny wykonawca
Alpine Mayreder
Polska sp. z o.o.
Wykonawca fasady
Widok sp. j.
Zastosowane szkło
Pilkington Suncool™ Brilliant 66/33
Pilkington Suncool™ Brilliant T 66/33
Pilkington Optilam™
pracowni autorskiej z odrobiną nuty romantyzmu.
Do przeszklenia świetlika dachowego zastosowano
szyby zespolone Pilkington Insulight™ Sun
zbudowane z hartowanego szkła Pilkington Suncool™
Brilliant T 66/33, jako tafli zewnętrznej oraz szkła
Pilkington Optilam™ 8,8 od wewnątrz.
21
22
Uniwersytet w Lugano, Pracownie Komputerowe,
Lugano, Szwajcaria
Szkło na miarę potrzeb budynku
uniwersyteckiego
Podsumowanie projektu
Serce budynku stanowią stacje robocze studentów
Uniwersytet w Lugano to nowa i rozwijająca się
z pomieszczeniami spotkań, przejściami i drzwiami
instytucja – publiczny ośrodek kulturalny i badawczy.
rozmieszczonymi wzdłuż zewnętrznych ścian budynku.
Budynek
Uniwersytet w Lugano
zgodzie z istniejącym układem miasteczka
Potrzeba dużej przejrzystości wynikała z chęci
Lokalizacja
Lugano, Szwajcaria
uniwersyteckiego, w pobliżu szpitala z końca XIX w.
stworzenia wrażenia ciągłości między parkiem po
Nowy budynek pracowni komputerowych powstał w
jednej stronie budynku i obsadzonego drzewami brzegu
rzeki Cassarate. W tym celu w fasadzie zastosowano
izolacyjne szyby zespolone Pilkington Insulight™
Sun ze szkła Pilkington Optilam Suncool™ Brilliant
66/33. Szkło przeciwsłoneczne zapewniło ochronę
Architekt
Giraudi & Wettstein
Architetti FAS,
Lugano, Szwajcaria
Wykonawca fasady
Franzi Officine SA,
Barbengo, Szwajcaria
przed oślepiającym działaniem słońca podczas
godzin dziennych. Użyto około 1200 m2 szkła.
Wykonawca przeszkleń
GALVOLUX SA,
Bioggio, Szwajcaria
Użycie szkła uwydatniło konstrukcję budynku,
podpartą dwoma wzdłużnymi, sprężanymi belkami,
które przyjmują na siebie całe obciążenie. Piętra
Producent szyb zespolonych
Pilkington Glas Wikon AG,
Szwajcaria
zaaranżowano w planie otwartym, uzyskując tym
samym więcej światła na poszczególnych piętrach.
Zastosowane szkło
Pilkington Insulight™ Sun z
Pilkington Optilam Suncool™
Brilliant 66/33
Budynek pracowni komputerowych zajmuje
strategiczną pozycję na skrzyżowaniu dwóch głównych
dróg i obsadzonej drzewami rzeki Cassarate. Budynek
zwrócony jest w stronę biblioteki i przylega do
uniwersyteckiego parku. Ponieważ jest jedyną
wysoką budowlą w parku, stał się symbolem miasta.
Projekt opierał się na dwóch ważnych założeniach:
po pierwsze, na układzie pracowni komputerowych,
a po drugie, na potrzebie dużej przepuszczalności
światła.
23
24
Avia Plaza,
Moskwa, Rosja
Światło pracuje w nowych biurach
Podsumowanie projektu
Avia Plaza to nowy kompleks trzech budynków
biznesowych wzniesionych na wschód od Moskwy,
na działce o powierzchni 6000 m2. Całkowita
powierzchnia budynków wynosi 37 350 m2. Główny
budynek to 17-piętrowy biurowiec. Na każdym piętrze
umieszczono pomieszczenia techniczne i powierzchnie
Budynek
Avia Plaza
Klient
Grupa firm TEN
biurowe na dwóch obszarach po 400 m2.
Lokalizacja
Moskwa, Rosja
Produkty szklane
Architekci
Art Graphics
Na fasadę architekci wybrali szkło
Pilkington Optifloat™ Zielony. O tym wyborze
Generalny wykonawca
SMU OfisStroi
zadecydowały dwa kluczowe czynniki.
Pierwszym z nich były względy estetyczne
i wygląd szkła. Drugim był fakt, że użycie szkła
Pilkington Optifloat™ Zielonego zwiększyło ilość
naturalnego światła wpadającego do budynku,
jednocześnie regulując intensywność przepływu
Wykonawca fasady
Aido-S
Zastosowane szkło
Pilkington Optifloat™ Zielone
Pilkington Optifloat™ Bezbarwne
Pilkington T (szkło hartowane)
ciepła słonecznego do jego wnętrza.
Fasady zostały zaprojektowane jako przeszklone
od góry do dołu. Zastosowano dwa typy izolacyjnych
szyb zespolonych:
G
Szkło Pilkington Optifloat™ Zielone T
(hartowane) o grubości 6 mm zespolone
z hartowanym szkłem niskoemisyjnym
G
Szkło Pilkington Optifloat™ Zielone T
o grubości 6 mm zespolone z emaliowanym szkłem
Pilkington Optifloat™ Bezbarwnym o grubości
6 mm. Szkło emaliowane użyte było w dolnej
i górnej części pięter
Całkowita powierzchnia przeszkleń fasady to około
5000 m2, a wyrafinowana architektura i nowoczesny
projekt złożyły się na unikatową siedzibę biznesową,
która z powodzeniem przyciąga najemców.
25
26
Multimaq,
Santiago, Chile
Pierwsze szkło Pilkington Eclipse Advantage™
Pilkington Eclipse Advantage™ Blue-Green
w Chile
zapewnia zredukowaną przepuszczalność energii
Podsumowanie projektu
słonecznej poprzez pochłanianie i odbijanie nadmiaru
Firma Multimaq, lider sprzedaży i wynajmu sprzętu
promieniowania słonecznego, wytwarzanego przez
budowlanego, ma swoją siedzibę w przemysłowej
intensywne słońce. Dodatkowo szkło zapewnia
dzielnicy Santiago. Budynek Multimaq składa się
wysoką przepuszczalność światła, umożliwiając
z biura doradczego dla klientów, lokalnego serwisu
wykorzystanie naturalnego oświetlenia.
Lokalizacja
Santiago, Chile
zamiennych. Multimaq to jeden z pierwszych
Szkło Pilkington Eclipse Advantage™ Blue-Green
Architekt
Cristián Pérez
budynków w Chile, w którym, w momencie jego
oprócz swoich właściwości przeciwsłonecznych ma
otwarcia w 2004 r., zastosowano szkło
znakomite parametry związane z izolacją cieplną.
Pilkington Eclipse Advantage™ Blue-Green.
Produkt pomaga w zmniejszeniu obciążeń
dla klientów i strefy ekspresowego wydawania części
klimatyzacyjnych latem i optymalizuje zatrzymanie
Zadania architektoniczne dla szkła firmy Pilkington
ciepła zimą, tym samym przez cały rok zapewniając
Celem zastosowania szkła
przyjemne środowisko pracy.
Budynek
Multimaq
Wykonawca fasady
Thermohauss
Zastosowane szkło
Pilkington Eclipse Advantage™
Blue-Green
Pilkington Eclipse Advantage Blue-Green
™
była optymalizacja użycia naturalnych źródeł
W tym obiekcie zostały odpowiednio wykorzystane
energii, co udało się architektowi osiągnąć.
podwójne właściwości produktu, które znacząco
Pilkington Eclipse Advantage™ Blue-Green wybrano
przyczyniają się do zaspokajania bieżących potrzeb
jako najlepszy produkt ze względu na jego znakomite
środowiskowych.
właściwości przeciwsłoneczne i izolację termiczną.
27
28
Społeczny ośrodek zdrowia,
Huskvarna, Szwecja
Zbudowany wokół głównego oszklonego atrium
Ośrodek zdrowia znajduje się w pobliżu teatru
i nowo odrestaurowanego placu. Znalezienie
Podsumowanie projektu
Ośrodek zdrowia w Huskvarnie zbudowano w celu
odpowiedniego rozwiązania dla architektury atrium
zapewnienia lokalnej społeczności kompleksowej
było bardzo istotne, tym bardziej, że jest to miejsce
opieki medycznej w jednym centralnym budynku.
publiczne.
Budynek
Społeczny ośrodek zdrowia
się z dwóch centrów medycznych, przychodni
Ze względu na wysokość konstrukcji i duże koszty
Lokalizacja
Huskvarna, Szwecja
położniczej i dziecięcej, oddziałów terapii zajęciowej
związane z czyszczeniem wysokich oszklonych
i psychiatrii, przychodni dla dzieci i młodzieży oraz
powierzchni dla całego atrium wybrano szkło
położonej na parterze apteki.
Pilkington Activ Suncool™ HP Neutral 70/40
Jego powierzchnia zajmuje około 10 000 m2 i składa
Architekt
CREACON AB
o właściwościach samoczyszczących.
Wykonawca fasady
Hansen Cell Glazing
Aluminiowa fasada została oszklona szkłem
Producent szyb zespolonych
AB Martin G Anderson
przeciwsłonecznym, Pilkington Suncool™ HP Clear
65/41 zespolonym ze szkłem akustycznym
Pilkington Optilam™ Phon i szkłem Pilkington T.
Wszystkie drewniane i aluminiowe okna zostały
oszklone szkłem przeciwsłonecznym
Zastosowane szkło
Pilkington Suncool™ HP Clear 65/41
Pilkington Activ Suncool™
HP Neutral 70/40
Pilkington Optitherm™ SN
Pilkington Optilam™ Phon
Szkło Pilkington T
Pilkington Suncool™ HP Clear 65/41. W pozostałych
oknach zainstalowano Pilkington Optitherm™ SN
w potrójnych szybach zespolonych wypełnionych
argonem.
Głównym wymogiem było ograniczenie hałasu ruchu
ulicznego, szczególnie w wypadku fasad północnej
i południowej. Postawiono też wymagania ochrony
przed słońcem na zachodniej i wschodniej fasadzie.
Dodatkowe wymagania objęły szkło bezpieczne
i chroniące przed atakiem.
Budynek ma drewniane i aluminiowe okna, z których
część ma zewnętrzne ramy wykonane z drewna
dębowego. Część fasad zainstalowano na końcu
korytarzy, na klatkach schodowych, w północnych
wykuszach i od południa w całkowicie oszklonym
atrium.
Atrium jest sercem budynku, wokół którego
koncentruje się cały ruch. Odwiedzający przechodzą
tędy w drodze do poszczególnych działów.
29
30
Światowe Centrum Handlu,
Pekin, Chiny
Pilkington Eclipse Advantage™ w całej okazałości
Podsumowanie projektu
2
Ponad 55 000 m szkła Pilkington Eclipse Advantage
™
Arctic Blue, wyprodukowanego przez Pilkington
North America, użyto w niezwykłych bliźniaczych
wieżach Światowego Centrum Handlu (Huang An
Building) w stolicy Chin, Pekinie.
Budynek
Światowe Centrum Handlu
(Huang An Building)
Lokalizacja
Bei Sanhuan Zhong Road,
Pekin, Chiny
Właściciel budynku początkowo rozważał użycie
szkła importowanego, z napylaną niebieską powłoką
refleksyjną. Jednak prezentacja szkła
Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue
wykazała, że jest to lepszy produkt, gdyż lepiej
Architekt
ACA-TECHPAC, Kanada
Wykonawca fasady
Beijing Bei Bo z Grupy
Luoyang Bei Bo
pasuje do obecnych trendów projektowych, oferując
zwiększoną przepuszczalność światła i niższy
współczynnik odbicia, połączone z właściwościami
niskoemisyjnymi.
Zastosowane szkło
Pilkington Eclipse Advantage™
Arctic Blue
Szkło Pilkington T (hartowane)
Kolejnym elementem do rozważenia była
zdolność maskowania. Dlatego po obejrzeniu
wielu próbek i ostatecznej makiety ze szkła
Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue
właściciele zdecydowali się na produkt firmy
Pilkington. Po zakończeniu pierwszej instalacji szkła,
jego oryginalne i atrakcyjne zabarwienie pomogło
w szybkim znalezieniu najemców powierzchni
biurowych. Właściciel był zadowolony także
z dostępności szkła na wymianę i zalet powłok
pirolitycznych.
Dowodem zadowolenia z realizacji projektu była
decyzja właścicieli i wykonawcy budynku
o zastosowaniu tego samego szkła w fazie II i III
wznoszenia kompleksu.
31
32
Biurowiec Sysco,
Cleveland, USA
Nowy biurowiec spełnia wysokie wymagania
Regulacja temperatury wnętrza została
projektowe
osiągnięta z pomocą wewnętrznej szyby
Podsumowanie projektu
Pilkington Energy Advantage .
™
Projekt Sysco to nowy biurowiec, który musiał
Budynek
Biurowiec Sysco
spełnić szereg założeń projektowych. Kluczowym
Aby zapewnić budynkowi jednolity wygląd
czynnikiem był wygląd, a życzeniem klienta było
oszklenia, zdecydowano się na spandrele zespolone,
niebieskie szkło z minimalnym współczynnikiem
gdzie powłoka nieprzezierna nałożona została na
odbicia. Szkło Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic
czwartą powierzchnię szyby zespolonej. Podkreśliło
Blue okazało się znakomitym wyborem, gdyż spełniło
to odcień szkła Pilkington Eclipse Advantage™
oba kryteria. Dodatkowo zapewniło ono jednolity wygląd
Arctic Blue.
Wykonawca fasady
PDC-Pittsburgh
W budynku wykorzystano około 3700 m2 szkła.
Producent spandreli
Mid-Ohio Tempering
całości, wraz ze szkłem Pilkington Spandrel Glass.
Dodatkowym wymogiem była efektywność
energetyczna. Celem było osiągnięcie komfortowej
Kierownik projektu wyraził się pozytywnie
temperatury wnętrza z maksymalną ilością
o użytym szkle, przekazując klientowi pozytywną
naturalnego światła. Niska transmisja energii
opinię o jednolitości i kolorze uzyskanej fasady.
Lokalizacja
4747 Grayton Road
Cleveland, OH, USA
Zastosowane szkło
Pilkington Eclipse Advantage™
Arctic Blue
Pilkington Energy Advantage™
słonecznej i współczynnik przenikania ciepła szkła
Pilkington Eclipse Advantage™ Arctic Blue sprawiły,
że było ono idealne na szyby zewnętrzne.
33
34
Rezydencja Clontarf,
Sydney, Australia
Wyrafinowane połączenie przestronności i światła
W ograniczeniu silnego promieniowania słonecznego
w miesiącach letnich pomogły dodatkowe
Podsumowanie projektu
Niezwykła rezydencja Clontarf w Sydney położona
środki. Szyby zespolone Pilkington Insulight
jest na północnej skarpie, górującej nad zatoką Spit
z wewnętrznymi żaluzjami sterowanymi
and Pearl Bay. Rozciąga się stąd widok na Środkową
elektronicznie redukują przenikanie promieni
Przystań. Pomimo wielkiej złożoności projektu,
słonecznych do wnętrza domu. Pełnej wysokości
dzięki zastosowaniu szkła, rezydencja została
przeszklenie wzdłuż całego parteru wprowadza
przekształcona w architektoniczne arcydzieło.
światło dzienne głęboko do wnętrza.
Dom – wcięty częściowo w klif z piaskowca
– tarasami góruje nad basenem. Tarasy są
zabezpieczone szklanymi balustradami, które
™
Budynek
Rezydencja Clontarf
Lokalizacja
Sydney, Australia
Zastosowane szkło
Pilkington Eclipse Advantage™
EverGreen
Szkło Pilkington T (hartowane)
Pilkington Optilam™ EverGreen
Pilkington Insulight™ z żaluzjami
pogłębiają wrażenie przestrzeni i zwiększają ilość
światła wpadającego do domu.
Wzniesiony na trzech poziomach budynek składa się
z sypialni głównej i trzech sypialni dodatkowych na
najwyższym piętrze, garażu dla trzech pojazdów,
głównego wejścia, zacisznych pokoi i gabinetów na
parterze oraz pokoi rozrywkowych, sypialni, pokoju
dziennego, sauny i basenu na dolnym poziomie.
Właściwości przeciwsłoneczne
Szkło Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen
zostało użyte do „przystrojenia” ścian wschodnich
i zachodnich. Zwiększyło to ilość naturalnego światła
wpadającego do budynku w ciągu dnia, a w nocy
szkło daje ciepłe wieczorne rozproszenie światła.
Szklane drzwi na dolnym i środkowym poziomie
umożliwiają bezpośrednią interakcję pomiędzy
poszczególnymi poziomami i umieszczonymi na
nich pokojami funkcjonalnymi. Do oszklenia
zewnętrznej powierzchni budynku użyto szkła
Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen, zaś
bezbarwne szkło hartowane zainstalowano na
balkonach i wokół basenu.
Północno-zachodnia strona domu, która jest
dość nasłoneczniona latem, wymagała połączenia
dwóch właściwości szkła – zapewnienia
maksymalnej ilości światła wewnątrz, przy
jednoczesnym ograniczeniu nadmiaru ciepła
słonecznego. Po raz kolejny rozwiązaniem okazało się
szkło Pilkington Eclipse Advantage™ EverGreen
charakteryzujące się ograniczonym odblaskiem,
niską przepuszczalnością promieniowania
słonecznego i UV, bez obniżenia przezroczystości.
35
36
Willa Airiston Lumous,
Airisto, Parainen, Finlandia
Nowa szklana fasada i dach zmieniają tradycyjną
Fasadę wykonano z szyb zespolonych ze szkła
willę wakacyjną
Pilkington Activ Suncool™ HP Neutral 70/40 od
Podsumowanie projektu
zewnątrz, z szybą środkową Pilkington Optifloat
™
Willa Airiston Lumous (Czar Airisto) to prywatna
Bezbarwny o grubości 4 mm, szybą wewnętrzną
posiadłość w Airisto, Parainen, w pobliżu
Pilkington Optifloat™ Bezbarwny o grubości 6 mm,
południowo-zachodniego wybrzeża Finlandii.
a komory o szerokości 12 mm wypełniono argonem.
Willa została wybudowana dla pięciu osób.
Przestronność
Ma cztery pokoje, kuchnię, łazienkę i saunę. Jej
Szklana fasada i dach znacząco zwiększyły ilość
2
2
powierzchnia to 169 m , z czego 25 m zajmuje sauna.
światła docierającego do budynku, tworząc
Budynek
Willa Airiston Lumous
Lokalizacja
Airisto, Parainen,
k. Turku na pd-zach
wybrzeżu Finlandii
Architekt
Ari Paukio
wrażenie przestronności oraz zapewniły lepszą
widoczność wybrzeża.
Wykonawca fasady
Raision Metalli Oy
transformację w nowoczesny obiekt, zachowując
Niezwykłą cechą willi jest uniwersalne spa o nazwie
jednocześnie podstawowe cechy dawnej architektury
Hot Spring Vanguard. Spa na tarasie sauny pomieścić
Producent szyb zespolonych
Lasiluoto Oy, Turku
z archipelagu, widoczne w sąsiednich willach.
może sześć osób. W zimne dni woda podgrzewana
Transformacja
Willa Airiston Lumous dzięki użyciu szkła przeszła
jest do około 37-39°C, a w gorące dni temperatura
Do oszklenia dachu wybrano hartowane szkło
Pilkington Activ Suncool™ HP Neutral T 70/40
o grubości 6 mm jako szybę zewnętrzną,
obniżana jest do 30°C.
Zastosowane szkło
Pilkington Activ Suncool™ HP
Neutral 70/40
4 mm Pilkington Optifloat™
Bezbarwne
6 mm Pilkington Optifloat™
Bezbarwne
Pilkington Optifloat™ Bezbarwny o grubości 4 mm
jako szybę środkową i laminowaną szybę
wewnętrzną 3+3, a komory międzyszybowe
o szerokości 12 mm wypełniono argonem.
37
38
Szyby przeciwsłoneczne firmy Pilkington
Informacje Techniczne
Pilkington Suncool™ Brilliant i Pilkington Suncool™ High Performance
Właściwości/Zalety
przepuszczalność energii słonecznej z niskim
wysoką przepuszczalność światła i znakomite
współczynnikiem odbicia dającym przejrzysty
parametry przeciwsłoneczne.
wygląd.
G
Znakomita izolacyjność cieplna (wartość
w systemie Pilkington Planar , a ich powłoka
współczynnika U = 1,1) pozwala zredukować
zapewnia najwyższy poziom izolacyjności cieplnej.
zużycie energii.
Dostępne w odmianach: clear, neutralny, srebrny,
G
Może być dostarczone w wersji hartowanej
niebieski, a także z powłoką samoczyszczącą jako
lub laminowanej dla zapewnienia bezpieczeństwa
Pilkington Activ Suncool™.
lub w wypadku ryzyka pękania termicznego.
Fale
długie
Fale
krótkie
Współczynnik zacienienia
Przepuszczalność
całkowita
Przepuszczalność
bezpośrednia
Energia słoneczna
Odbicie
Przepuszczalność
Światło
U
(W/m2K)
Zawsze stosowane w postaci szyb zespolonych lub
™
G
Wysoka przepuszczalność światła, niska
stosowanych do zarządzania energią, które łączą
Całkowity
G
Absorpcja
G
Gama produktów ze szkła powlekanego off-line,
Odbicie
G
Parametry szyb zespolonych – Pilkington Suncool™ od zewnątrz – przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 4 mm Pilkington Optifloat™ Bezbarwny od wewnątrz
6 mm Suncool™ Brilliant 66/33
0,66
0,15
0,33
0,32
0,35
0,36
0,38
0,03
0,41
1,1
6 mm Suncool™ Brilliant 50/25
0,50
0,18
0,24
0,34
0,42
0,27
0,28
0,03
0,31
1,1
™
6 mm Suncool HP Clear 65/41
0,65
0,22
0,40
0,32
0,28
0,44
0,46
0,05
0,51
1,1
6 mm Suncool™ HP Neutral 53/40
0,53
0,08
0,37
0,16
0,47
0,42
0,43
0,05
0,48
1,3
™
6 mm Suncool HP Neutral 51/37
0,51
0,17
0,34
0,21
0,45
0,39
0,39
0,06
0,45
1,3
6 mm Suncool™ HP Silver 50/30
0,50
0,39
0,28
0,43
0,29
0,32
0,32
0,05
0,37
1,1
6 mm Suncool™ HP Neutral 70/40
0,71
0,10
0,39
0,28
0,33
0,43
0,45
0,04
0,49
1,1
6 mm Suncool™ Brilliant Blue 50/27
0,50
0,19
0,25
0,35
0,40
0,29
0,29
0,04
0,33
1,1
0,30
0,26
0,16
0,37
0,47
0,19
0,18
0,04
0,22
1,1
™
6 mm Suncool Brilliant 30/17
Parametry szyb zespolonych – Pilkington Suncool™ od zewnątrz – przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington Optifloat™ Bezbarwny od wewnątrz
6 mm Optitherm™ SN
0,77
0,11
0,49
0,21
0,30
0,61
0,56
0,14
0,70
1,2
Parametry szyb zespolonych - Pilkington Suncool™ od zewnątrz - przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington Optifloat™ Bezbarwny od wewnątrz
6 mm Suncool™ Brilliant 66/33
0,65
0,15
0,32
0,33
0,35
0,36
0,37
0,04
0,41
1,1
6 mm Suncool™ Brilliant 50/25
0,49
0,18
0,24
0,33
0,43
0,27
0,28
0,03
0,31
1,1
™
6 mm Suncool HP Clear 65/41
0,64
0,22
0,38
0,32
0,30
0,43
0,44
0,05
0,49
1,1
6 mm Suncool™ HP Neutral 53/40
0,53
0,08
0,35
0,16
0,49
0,41
0,40
0,07
0,47
1,3
™
6 mm Suncool HP Neutral 51/37
0,50
0,17
0,33
0,20
0,47
0,39
0,38
0,07
0,45
1,3
6 mm Suncool™ HP Silver 50/30
0,49
0,39
0,28
0,42
0,30
0,31
0,32
0,04
0,36
1,1
6 mm Suncool™ HP Neutral 70/40
0,70
0,10
0,38
0,28
0,34
0,42
0,44
0,04
0,48
1,1
6 mm Suncool™ Brilliant Blue 50/27
0,49
0,19
0,25
0,35
0,40
0,29
0,29
0,04
0,33
1,1
0,30
0,26
0,15
0,37
0,48
0,19
0,17
0,05
0,22
1,1
™
6 mm Suncool Brilliant 30/17
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem (90%).
Pilkington Activ Suncool™
U
(W/m2K)
Normalna
(powierzchnia nr 2)
0,41
Emisyjność
Normalna
(powierzchnia nr 1)
0,08
Przepuszczalność
Przepuszczalność
bezpośrednia
0,11
UV
Odbicie
(powierzchnia nr 2)
Odbicie
(powierzchnia nr 2)
0,74
Odbicie
(powierzchnia nr 1)
Odbicie
(powierzchnia nr 1)
Energia słoneczna
Przepuszczalność
Światło
Parametry szyb pojedynczych
6 mm Activ Suncool™ HP Neutral 70/40
™
0,30
0,38
0,17
0,03
0,037
3,2
6 mm Activ Suncool HP Neutral 53/40
0,55
0,12
0,16
0,39
0,20
0,28
0,21
0,08
0,092
3,4
6 mm Activ Suncool™ HP Silver 50/30
0,52
0,39
0,32
0,30
0,45
0,54
0,16
0,02
0,025
3,1
6 mm Activ Suncool™ Brilliant Blue 50/27
0,52
0,22
0,10
0,27
0,38
0,42
0,08
0,02
0,025
3,1
6 mm Activ Suncool™ Brilliant 30/17
0,32
0,29
0,11
0,17
0,40
0,34
0,06
0,02
0,025
3,1
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
U
(W/m2K)
Fale
długie
Współczynnik zacienienia
Fale
krótkie
Przepuszczalność
całkowita
Absorpcja
Odbicie
Przepuszczalność
bezpośrednia
Energia słoneczna
Odbicie
Przepuszczalność
Światło
Całkowity
Parametry szyb zespolonych
Parametry szyb zespolonych - Pilkington Activ Suncool™ od zewnątrz - przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 4 mm Pilkington Optifloat™ Bezbarwny od wewnątrz
6 mm Activ Suncool™ HP Neutral 70/40
™
0,71
0,10
0,39
0,28
0,33
0,43
0,45
0,04
0,49
1,1
6 mm Activ Suncool HP Neutral 53/40
0,50
0,14
0,34
0,21
0,45
0,39
0,39
0,06
0,45
1,3
6 mm Activ Suncool™ HP Silver 50/30
0,48
0,42
0,27
0,46
0,27
0,30
0,31
0,03
0,34
1,1
6 mm Activ Suncool™ Brilliant Blue 50/27
0,47
0,24
0,24
0,39
0,37
0,27
0,28
0,03
0,31
1,1
6 mm Activ Suncool™ Brilliant 30/17
0,29
0,30
0,15
0,40
0,45
0,18
0,17
0,04
0,21
1,1
Parametry szyb zespolonych - Pilkington Activ Suncool™ od zewnątrz - przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington Optifloat™ Bezbarwny od wewnątrz
6 mm Activ Suncool™ HP Neutral 70/40
™
0,70
0,10
0,38
0,28
0,34
0,43
0,44
0,05
0,49
1,1
6 mm Activ Suncool HP Neutral 53/40
0,49
0,14
0,33
0,21
0,46
0,39
0,38
0,07
0,45
1,3
6 mm Activ Suncool™ HP Silver 50/30
0,47
0,42
0,26
0,46
0,28
0,30
0,30
0,04
0,34
1,1
6 mm Activ Suncool™ Brilliant Blue 50/27
0,47
0,24
0,23
0,39
0,38
0,27
0,26
0,05
0,31
1,1
6 mm Activ Suncool™ Brilliant 30/17
0,28
0,30
0,15
0,40
0,45
0,18
0,17
0,04
0,21
1,1
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem (90%).
39
40
Pilkington Activ™ Blue
Właściwości/Zalety
G
Atrakcyjny niebieski kolor szkła oferuje
G
Niska refleksyjność poprawia estetykę.
G
Łatwe przechowywanie szkła i przetwarzanie na
znakomite wrażenia estetyczne przy optymalnych
parametrach technicznych.
szyby zespolone, zarówno w wersji odprężonej
G
G
Doskonała ochrona przed słońcem połączona
jak i hartowanej, zapewnia szybką dostawę
z dobrą przepuszczalnością światła.
gotowego produktu.
Trwała powłoka Pilkington Activ™ wykorzystuje
G
Może być łączone ze szkłem niskoemisyjnym
światło dzienne oraz deszcz do rozłożenia i zmycia
(Pilkington K Glass™ lub Pilkington Optitherm™
zanieczyszczeń organicznych z zewnętrznej
SN) dla osiągnięcia odpowiedniej izolacyjności
powierzchni szkła. Powłoka jest równie trwała jak
cieplnej.
samo szkło.
Absorpcja
Przepuszczalność
całkowita
Fale
krótkie
Fale
długie
Całkowity
Powietrze
4 mm Activ™ Blue
0,59
0,15
0,44
0,13
0,43
0,55
0,51
0,13
0,64
5,8
6 mm Activ Blue
0,49
0,14
0,33
0,13
0,54
0,47
0,38
0,16
0,55
5,7
10 mm Activ™ Blue
0,35
0,13
0,21
0,12
0,68
0,38
0,24
0,20
0,44
5,6
Argon
Odbicie
U (W/m2K)
Przepuszczalność
bezpośrednia
Współczynnik zacienienia
Odbicie
Energia słoneczna
Przepuszczalność
Światło
Parametry szyb pojedynczych
™
Parametry szyb zespolonych – (4 mm Pilkington Activ Blue od zewnątrz i przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona powietrzem)
™
4 mm Optifloat™ Bezbarwny
od wewnątrz
0,53
0,18
0,38
0,15
0,47
0,45
0,44
0,08
0,52
2,7
2,6
0,49
0,19
0,33
0,16
0,51
0,41
0,38
0,10
0,48
1,7
1,5
0,52
0,17
0,30
0,17
0,53
0,37
0,35
0,08
0,43
1,4
1,2
4 mm K Glass
™
od wewnątrz
4 mm Optitherm SN
od wewnątrz
™
Parametry szyb zespolonych – (6 mm Pilkington Activ™ Blue od zewnątrz i przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona powietrzem)
6 mm Optifloat™ Bezbarwny
od wewnątrz
0,44
0,16
0,28
0,13
0,59
0,36
0,32
0,09
0,41
2,7
2,6
0,40
0,17
0,24
0,14
0,62
0,32
0,28
0,09
0,37
1,7
1,5
0,43
0,15
0,23
0,14
0,63
0,30
0,26
0,08
0,34
1,4
1,2
6 mm K Glass
™
od wewnątrz
6 mm Optitherm™ SN
od wewnątrz
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Powłoka samoczyszcząca na powierzchni nr 1.
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem (90%).
Pilkington Eclipse Advantage™
Właściwości/Zalety
G
Wiodące na świecie szkło przeciwsłoneczne
G
Trwałość – może być przenoszone, krojone,
powlekane on-line, które łączy właściwości
przetwarzane na szyby zespolone, laminowane,
niskoemisyjne z ochroną przed słońcem, wysoką
wzmacniane termicznie, hartowane i gięte przy
przepuszczalnością światła i ograniczeniem
użyciu standardowych technik.
oślepiania.
G
G
Dostępne w wielu kolorach: Clear (bezbarwny),
Elastyczność projektowa – uzyskanie świeżego
Grey (szary), Bronze (brązowy), Arctic Blue
naturalnego koloru z delikatną refleksyjnością,
(niebieski), Blue-Green (niebieskozielony) oraz
wysoką przepuszczalnością światła
EverGreen (zielony).
i ograniczeniem wewnętrznego odblasku.
G
Odbicie
Absorpcja
Przepuszczalność
całkowita
Fale
krótkie
Fale
długie
Całkowity
(W/m2K)
U
Przepuszczalność
bezpośrednia
Współczynnik zacienienia
Odbicie
Energia słoneczna
Przepuszczalność
Światło
Obróbka termiczna nie zmienia zabarwienia szkła.
4 mm Eclipse Advantage™ Clear
0,67
0,26
0,61
0,20
0,19
0,64
0,70
0,04
0,74
3,8
6 mm Eclipse Advantage™ Clear
0,67
0,26
0,58
0,19
0,23
0,62
0,67
0,04
0,71
3,8
8 mm Eclipse Advantage Clear
0,66
0,25
0,55
0,18
0,27
0,60
0,63
0,06
0,69
3,8
10 mm Eclipse Advantage™ Clear
0,65
0,25
0,53
0,17
0,30
0,58
0,61
0,06
0,67
3,8
4 mm Eclipse Advantage Arctic Blue
0,47
0,15
0,33
0,11
0,56
0,43
0,38
0,11
0,49
3,8
6 mm Eclipse Advantage™ Arctic Blue
0,39
0,12
0,25
0,08
0,67
0,35
0,29
0,12
0,41
3,8
Parametry szyb pojedynczych
™
™
8 mm Eclipse Advantage Arctic Blue
0,32
0,10
0,19
0,07
0,74
0,32
0,22
0,15
0,37
3,8
4 mm Eclipse Advantage™ Blue-Green
0,60
0,21
0,44
0,14
0,42
0,51
0,51
0,08
0,59
3,8
6 mm Eclipse Advantage™ Blue-Green
0,57
0,19
0,37
0,12
0,51
0,45
0,43
0,09
0,52
3,8
8 mm Eclipse Advantage™ Blue-Green
0,53
0,17
0,31
0,10
0,59
0,41
0,36
0,11
0,47
3,8
4 mm Eclipse Advantage Bronze
0,46
0,15
0,43
0,13
0,44
0,50
0,49
0,08
0,57
3,8
6 mm Eclipse Advantage™ Bronze
0,38
0,11
0,34
0,10
0,56
0,44
0,39
0,12
0,51
3,8
8 mm Eclipse Advantage Bronze
0,31
0,09
0,28
0,08
0,64
0,39
0,32
0,13
0,45
3,8
4 mm Eclipse Advantage™ EverGreen
0,54
0,18
0,33
0,11
0,56
0,42
0,38
0,10
0,48
3,8
6 mm Eclipse Advantage EverGreen
0,48
0,16
0,25
0,09
0,66
0,36
0,29
0,12
0,41
3,8
8 mm Eclipse Advantage™ EverGreen
0,43
0,13
0,20
0,08
0,72
0,32
0,23
0,14
0,37
3,8
4 mm Eclipse Advantage Grey
0,41
0,13
0,38
0,11
0,51
0,47
0,44
0,10
0,54
3,8
6 mm Eclipse Advantage™ Grey
0,32
0,10
0,29
0,09
0,62
0,40
0,33
0,13
0,46
3,8
8 mm Eclipse Advantage Grey
0,25
0,08
0,22
0,07
0,71
0,34
0,25
0,14
0,39
3,8
™
™
™
™
™
™
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Powłoka na powierzchni nr 2.
41
42
Paramentry Szyb Zespolonych
U
(W/m2K)
Całkowity
Fale
długie
Fale
krótkie
Współczynnik zacienienia
Przepuszczalność
całkowita
Absorpcja
Odbicie
Przepuszczalność
bezpośrednia
Energia słoneczna
Odbicie
Przepuszczalność
Światło
Parametry szyb zespolonych – Pilkington Eclipse Advantage™ od zewnątrz – przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington Optifloat™ Bezbarwny od wewnątrz
6 mm Eclipse Advantage™ Clear
0,60
0,29
0,47
0,22
0,31
0,55
0,54
0,09
0,63
1,6
6 mm Eclipse Advantage Arctic Blue
0,35
0,13
0,21
0,09
0,70
0,28
0,24
0,08
0,32
1,6
6 mm Eclipse Advantage™ Blue-Green
0,51
0,21
0,31
0,13
0,56
0,38
0,36
0,08
0,44
1,6
6 mm Eclipse Advantage™ Bronze
0,34
0,13
0,28
0,11
0,61
0,35
0,32
0,08
0,40
1,6
6 mm Eclipse Advantage™ EverGreen
0,43
0,17
0,22
0,09
0,69
0,28
0,25
0,07
0,32
1,6
6 mm Eclipse Advantage Grey
0,29
0,11
0,24
0,09
0,67
0,31
0,28
0,08
0,36
1,6
™
™
Parametry szyb zespolonych – Pilkington Eclipse Advantage™ od zewnątrz – przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington K Glass™ od wewnątrz
6 mm Eclipse Advantage™ Clear
0,56
0,31
0,42
0,23
0,35
0,53
0,48
0,13
0,61
1,3
6 mm Eclipse Advantage™ Arctic Blue
0,33
0,14
0,19
0,09
0,72
0,26
0,22
0,08
0,30
1,3
6 mm Eclipse Advantage Blue-Green
0,47
0,23
0,28
0,13
0,59
0,36
0,32
0,09
0,41
1,3
6 mm Eclipse Advantage™ Bronze
0,32
0,13
0,25
0,11
0,64
0,34
0,29
0,10
0,39
1,3
™
6 mm Eclipse Advantage™ EverGreen
0,40
0,18
0,19
0,10
0,71
0,26
0,22
0,08
0,30
1,3
6 mm Eclipse Advantage™ Grey
0,27
0,11
0,21
0,09
0,70
0,29
0,24
0,09
0,33
1,3
Parametry szyb zespolonych – Pilkington Eclipse Advantage™ od zewnątrz – przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington Opthitherm™ SN od wewnątrz
6 mm Eclipse Advantage™ Clear
0,58
0,27
0,37
0,26
0,37
0,47
0,43
0,11
0,54
1,1
6 mm Eclipse Advantage Arctic Blue
0,34
0,13
0,18
0,09
0,73
0,25
0,21
0,08
0,29
1,1
6 mm Eclipse Advantage™ Blue-Green
0,49
0,20
0,26
0,14
0,60
0,33
0,30
0,08
0,38
1,1
6 mm Eclipse Advantage™ Bronze
0,33
0,12
0,22
0,12
0,66
0,30
0,25
0,09
0,34
1,1
6 mm Eclipse Advantage™ EverGreen
0,42
0,16
0,19
0,10
0,71
0,25
0,22
0,07
0,29
1,1
6 mm Eclipse Advantage Grey
0,28
0,10
0,19
0,10
0,71
0,26
0,22
0,08
0,30
1,1
™
™
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Powłoka refleksyjna na powierzchni nr 2.
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem (90%).
Pilkington Suncool™ Pro T
Właściwości/Zalety
G
Szkło Pilkington Suncool™ Pro T przeznaczone
jest do hartowania.
G
Większa wytrzymałość mechaniczna, trwałość
i parametry techniczne.
G
Wygląd i charakterystyka techniczna zależą od
procesu hartowania, który przeprowadza się przed
zastosowaniem szkła.
Przepuszczalność
bezpośrednia
Odbicie
Absorpcja
Przepuszczalność
całkowita
Fale
krótkie
Fale
długie
Całkowity
(W/m2K)
U
Odbicie
(wewnętrzne)
Współczynnik zacienienia
Odbicie
(zewnętrzne)
Energia słoneczna
Przepuszczalność
Światło
S010 silver-blue
0,61
0,33
0,36
0,57
0,23
0,20
0,62
0,66
0,05
0,71
5,7
10 mm Suncool Pro T
S010 silver-blue
0,60
0,32
0,36
0,55
0,22
0,23
0,61
0,63
0,07
0,70
5,6
12 mm Suncool Pro T
S010 silver-blue
0,59
0,32
0,36
0,51
0,21
0,28
0,58
0,59
0,08
0,67
5,5
0,55
0,40
0,43
0,54
0,27
0,19
0,59
0,62
0,06
0,68
5,7
0,54
0,39
0,43
0,52
0,25
0,23
0,58
0,60
0,07
0,67
5,6
12 mm Suncool Pro T
S020 silver
0,53
0,38
0,43
0,49
0,23
0,28
0,56
0,56
0,08
0,64
5,5
6 mm Suncool Pro T
S011 silver-green
0,52
0,26
0,36
0,34
0,14
0,52
0,47
0,39
0,15
0,54
5,7
0,49
0,23
0,36
0,28
0,13
0,59
0,44
0,32
0,19
0,51
5,7
S011 silver-green
0,46
0,21
0,36
0,25
0,11
0,64
0,41
0,29
0,18
0,47
5,6
6 mm Suncool Pro T
S021 green-silver
0,47
0,30
0,43
0,32
0,16
0,52
0,46
0,37
0,16
0,53
5,7
8 mm Suncool Pro T
S021 green-silver
0,44
0,28
0,43
0,27
0,14
0,59
0,42
0,31
0,17
0,48
5,7
0,42
0,25
0,42
0,24
0,12
0,64
0,40
0,28
0,18
0,46
5,6
Parametry szyb pojedynczych Suncool™ Pro T
8 mm Suncool™ Pro T
™
™
8 mm Suncool™ Pro T
S020 silver
10 mm Suncool™ Pro T
S020 silver
™
™
8 mm Suncool™ Pro T
S011 silver-green
10 mm Suncool™ Pro T
™
™
10 mm Suncool™ Pro T
S021 green-silver
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Powłoka na powierzchni nr 2.
43
44
Paramentry Szyb Zespolonych
U
(W/m2K)
Całkowity
Fale
długie
Fale
krótkie
Współczynnik zacienienia
Przepuszczalność
całkowita
Absorpcja
Odbicie
Przepuszczalność
bezpośrednia
Energia słoneczna
Odbicie
(wewnętrzne)
Odbicie
(zewnętrzne)
Przepuszczalność
Światło
Parametry szyb zespolonych – Pilkington Suncool™ Pro T od zewnątrz – przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington K Glass™ od wewnątrz
8 mm Suncool™ Pro T
S010 silver-blue
0,52
0,37
0,36
0,40
0,27
0,33
0,51
0,46
0,13
0,59
1,5
8 mm Suncool Pro T
S020 silver
0,47
0,43
0,41
0,38
0,30
0,32
0,49
0,44
0,12
0,56
1,5
8 mm Suncool Pro T
S011 silver-green
0,41
0,26
0,35
0,21
0,14
0,65
0,29
0,24
0,09
0,33
1,5
0,38
0,30
0,40
0,20
0,15
0,65
0,28
0,23
0,09
0,32
1,5
™
™
8 mm Suncool™ Pro T
S021 green-silver
Parametry szyb zespolonych – Pilkington Suncool™ Pro T od zewnątrz – przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm wypełniona argonem i 6 mm Pilkington Optitherm™ SN od wewnątrz
8 mm Suncool™ Pro T
S010 silver-blue
0,53
0,35
0,33
0,35
0,32
0,33
0,44
0,40
0,11
0,51
1,2
0,48
0,41
0,37
0,33
0,35
0,32
0,43
0,38
0,11
0,49
1,2
S011 silver-green
0,42
0,24
0,33
0,20
0,14
0,66
0,27
0,23
0,08
0,31
1,2
8 mm Suncool Pro T
S021 green-silver
0,38
0,28
0,38
0,20
0,15
0,65
0,26
0,23
0,07
0,30
1,2
8 mm Suncool™ Pro T
S020 silver
8 mm Suncool™ Pro T
™
Powyższe parametry techniczne dotyczą szkła Pilkington Suncool™ Pro T poddanego procesowi hartowania.
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Powłoka na powierzchni nr 2.
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem (90%).
Pilkington Arctic Blue™
Właściwości/Zalety
G
Intensywne niebieskie zabarwienie jest chłodne
G
Niski współczynnik odbicia światła sprawia, że
i charakterystyczne; szkło oferuje unikalne wrażenia
szkło Pilkington Arctic Blue™ świetnie nadaje
estetyczne i innowacyjne cechy projektowe.
się do użycia tam, gdzie priorytetem jest niski
poziom odblasku.
G
Doskonała charakterystyka słoneczna w porównaniu
z tradycyjnym szkłem float barwionym w masie,
G
przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
Niska przepuszczalność ultrafioletu blokuje
większość szkodliwych promieni UV.
przepuszczalności światła dziennego.
G
G
Wysoka widoczność, co oznacza, że
Łatwe do przetwarzania na szyby zespolone
zarówno w wersji odprężonej jak i hartowanej.
Pilkington Arctic Blue zapewnia świeży,
™
niezakłócony, naturalny widok z wnętrza.
Absorpcja
Przepuszczalność
całkowita
Fale
krótkie
Fale
długie
Całkowity
Powietrze
4 mm Arctic Blue™
0,64
0,06
0,48
0,06
0,46
0,60
0,55
0,14
0,69
5,8
—
6 mm Arctic Blue™
0,54
0,06
0,37
0,05
0,58
0,52
0,43
0,17
0,60
5,7
—
8 mm Arctic Blue
0,46
0,05
0,29
0,05
0,66
0,46
0,33
0,19
0,52
5,7
—
10 mm Arctic Blue™
0,38
0,05
0,23
0,05
0,72
0,42
0,26
0,22
0,48
5,6
—
Argon
Odbicie
U (W/m2K)
Przepuszczalność
bezpośrednia
Współczynnik zacienienia
Odbicie
Energia słoneczna
Przepuszczalność
Światło
Parametry szyb pojedynczych
™
Parametry szyb zespolonych – (6 mm Pilkington Arctic Blue od zewnątrz i przestrzeń międzyszybowa o szer. 16 mm)
™
6 mm Optifloat™ Bezbarwny od wewnątrz
0,48
0,08
0,31
0,06
0,63
0,40
0,36
0,10
0,46
2,7
2,6
6 mm K Glass od wewnątrz
0,44
0,09
0,27
0,07
0,66
0,36
0,31
0,10
0,41
1,7
1,5
6 mm Optitherm™ SN od wewnątrz
0,47
0,07
0,26
0,07
0,67
0,33
0,30
0,08
0,38
1,4
1,2
™
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem (90%).
45
46
Pilkington Optifloat™ Barwiony w masie
Właściwości/Zalety
G
Wybór różnych charakterystyk przeciwsłonecznych.
G
Może być hartowane lub laminowane.
G
Paleta kolorów: Green (Zielony), Blue-Green
G
Może być stosowane w postaci szyb pojedynczych
(Niebieskozielony), Bronze (Brązowy) oraz
lub zespolonych.
EverGreen (zielony).
G
Niski współczynnik odbicia.
Odbicie
Absorpcja
Przepuszczalność
całkowita
Fale
krótkie
Fale
długie
Całkowity
(W/m2K)
U
Przepuszczalność
bezpośrednia
Współczynnik zacienienia
Odbicie
Energia słoneczna
Przepuszczalność
Światło
4 mm Optifloat™ Zielony
0,80
0,07
0,56
0,06
0,38
0,66
0,64
0,12
0,76
5,8
5 mm Optifloat™ Zielony
0,78
0,07
0,51
0,06
0,43
0,62
0,59
0,12
0,71
5,8
6 mm Optifloat Zielony
0,75
0,07
0,46
0,06
0,48
0,59
0,52
0,16
0,68
5,7
8 mm Optifloat™ Zielony
0,71
0,07
0,40
0,05
0,55
0,54
0,46
0,16
0,62
5,7
Parametry szyb pojedynczych
™
10 mm Optifloat Zielony
0,67
0,07
0,35
0,05
0,60
0,51
0,40
0,19
0,59
5,6
3 mm Optifloat™ Brązowy
0,68
0,07
0,66
0,06
0,28
0,73
0,75
0,09
0,84
5,8
4 mm Optifloat™ Brązowy
0,61
0,06
0,59
0,06
0,35
0,68
0,68
0,10
0,78
5,8
5 mm Optifloat™ Brązowy
0,55
0,06
0,53
0,06
0,41
0,64
0,61
0,12
0,73
5,8
6 mm Optifloat Brązowy
0,50
0,06
0,47
0,06
0,47
0,60
0,54
0,15
0,69
5,7
8 mm Optifloat™ Brązowy
0,40
0,05
0,38
0,05
0,57
0,53
0,44
0,17
0,61
5,7
10 mm Optifloat Brązowy
0,33
0,05
0,31
0,05
0,64
0,47
0,36
0,18
0,54
5,6
3 mm Optifloat™ Szary
0,65
0,06
0,65
0,06
0,29
0,72
0,75
0,08
0,83
5,8
4 mm Optifloat Szary
0,57
0,06
0,57
0,06
0,37
0,67
0,66
0,11
0,77
5,8
5 mm Optifloat™ Szary
0,50
0,06
0,51
0,05
0,44
0,62
0,59
0,12
0,71
5,8
6 mm Optifloat Szary
0,44
0,05
0,45
0,05
0,50
0,58
0,52
0,15
0,67
5,7
8 mm Optifloat™ Szary
0,35
0,05
0,36
0,05
0,59
0,51
0,41
0,18
0,59
5,7
™
™
™
™
™
10 mm Optifloat Szary
0,27
0,05
0,28
0,05
0,67
0,46
0,32
0,21
0,53
5,6
6 mm EverGreen™
0,66
0,06
0,36
0,05
0,59
0,51
0,41
0,18
0,59
5,7
™
Obliczone zgodnie z EN 410 i EN 673.
Wydawca: Catherine Musyimi
Contributors: Chris Barker, Victoria Borisova, Phil Brown, Lauretta Lora, Philippe Grell, Rachel Hepner,
Marit Jordre, Birgit Kernebeck, Daniela Lemanczyk, Jolanta Lessig, Prateek Maglani,
Juliana Correia Monteiro, Mervi Paappanen, David Parkes, Alf Rolandsson, David Roycroft,
Kristy Seiger, Lea Stadelmann, Claudia Utsch
Specjalne podziękowania dla wszystkich architektów i dostawców, którzy wnieśli swój wkład do tej publikacji.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
G
Austria: + 43 (0) 2236 3909 1300
G
Australia: + 1 800 810 403
G
Argentyna: +5411 4239 5000
G
Belgia: + 31 (0) 53 48 35 835
G
Brazylia: +55 11 6955 3000
G
Chile: +56 2 369 7694
G
Chiny: +852 25225031
G
Dania: + 45 43 96 72 02
G
Finlandia: + 358 3 8113 11
G
Francja: + 33 (0) 1 55 53 57 57
G
Niemcy: + 49 (0) 180 30 20 100
G
Indie: + 91 11 5180 5500
G
Włochy: + 39 041 533 4918
G
Norwegia: + 47 67 55 54 00
G
Polska: + 48 (0) 22 640 29 88
G
Rosja: +7(495) 980 5027
G
Szwecja: + 46 35 15 30 00
G
Szwajcaria: + 41 (0) 62 752 12 88.
G
Wielka Brytania/Irlandia: + 44 (0) 17 44 69 2000
G
USA: +1 800 221 0444
47
48
2
3
Międzynarodowy port lotniczy Ezeiza w
Buenos Aires, Argentyna
9
10
Fratelli Giacomel, Dealer Audi-Volkswagen,
Assago, Mediolan, Włochy
4
5
6
MSV Arena,
Duisburg, Niemcy
7
8
Budynek Hovfaret 4,
Oslo, Norwegia
Musiktheater im Revier,
Gelsenkirchen, Niemcy
Metla House – Fiński Instytut
Leśnictwa, Joensuu, Finlandia
11
13
15
12
14
16
Birmann 31,
São Paulo, Brazylia
Ratusz i centrum wielofunkcyjne,
Ridderkerk, Holandia
Prywatna Klinika Leczenia Niepłodności
Novum, Warszawa, Polska
Uniwersytet w Lugano, Pracownie
Komputerowe, Lugano, Szwajcaria
17
19
21
23
25
27
29
26
Biurowiec Sysco,
Cleveland, USA
28
Rezydencja Clontarf,
Sydney, Australia
30
Światowe Centrum Handlu,
Pekin, Chiny
31
Willa Airiston Lumous, Airisto,
Parainen, Finlandia
32
Parametry
Techniczne
Reflectance
Solar Radiant Heat
Direct
Transmittance
Transmittance
Light
U value (W/m2K)
Shading Coefficient
Total
Społeczny ośrodek zdrowia,
Huskvarna, Szwecja
Long wavelength
Multimaq,
Santiago, Chile
Short wavelength
Avia Plaza,
Moskwa, Rosja
24
Reflectance
22
Absorptance
20
Total
Transmittance
18
Air
1
Cosmo City,
Gurgaon, Indie
Argon
Arlington International Business Park,
Marne-La-Vallée, Val d’Europe, Francja
Single Glazing Performance
4 mm
0.64
6 mm
0.54
8 mm
0.46
0.06
0.06
0.48
0.06
0.46
0.60
0.46
0.55
0.43
0.33
0.14
0.17
0.19
0.69
0.60
0.52
5.8
n/a
5.7
n/a
5.7
n/a
0.42
0.26
0.22
0.48
5.6
n/a
0.06
0.63
0.40
0.36
0.10
0.46
2.7
2.6
0.27
0.07
0.66
0.36
0.31
0.10
0.41
1.7
1.5
6 mm Pilkington Optitherm™ SN inner pane
0.47
0.07
0.26
0.07
0.67
0.33
0.30
0.08
0.38
1.4
1.2
0.05
0.66
0.52
0.72
0.31
0.09
0.23
0.05
0.58
0.08
0.44
0.05
0.29
0.05
0.48
0.38
0.05
0.37
6 mm Pilkington Optifloat™ inner pane
6 mm Pilkington K Glass™ inner pane
10 mm
Insulating Glass Unit Performance – (6 mm Pilkington Arctic Blue™ outer pane and 16 mm cavity)
33
34
35
36
37
38
39
46
CE marking confirms that a product complies with its relevant harmonised European Norm.
The CE marking label for each product, including declared values, can be found at www.pilkington.com/CE.
The CE marking standards for laminated glass and IGUs are effective from March 2006.
Building Products - UK
Prescot Road St Helens WA10 3TT United Kingdom
Telephone 01744 692000 Fax 01744 692880
[email protected]
www.pilkington.com
T H E
I N T E R N A T I O N A L
M A G A Z I N E
F O R
G L A S S
April 2006
A N D
D E S I G N

Podobne dokumenty