Prezydent Miasta Stalowa Wola informuje, iż zgodnie z nowelizacją

Transkrypt

Prezydent Miasta Stalowa Wola informuje, iż zgodnie z nowelizacją
Podatki i opłaty lokalne
XML
Zmiana płatności podatków za 2017 rok - OSOBY PRAWNE
Prezydent Miasta Stalowa Wola informuje,
iż zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych od 1 stycznia 2016 r.
podatek od nieruchomości, rolny i leśny do kwoty 100 zł jest płatny
w terminie pierwszej raty każdego roku.
Podmiot publikujący Urząd Miasta Stalowa Wola
Wytworzył
Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta
2015-09-23
Publikujący
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2015-09-23 11:01
Modyfikacja
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2017-02-14 13:36
Rejestr zmian
XML
Zmiana płatności podatków za 2017 rok - OSOBY FIZYCZNE
Prezydent Miasta Stalowa Wola informuje,
iż zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych od 1 stycznia 2016 r.
podatek od nieruchomości, rolny i leśny do kwoty 100 zł jest płatny
w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca każdego roku.
Podmiot publikujący Urząd Miasta Stalowa Wola
Wytworzył
Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta
2015-09-23
Publikujący
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2015-09-23 10:43
Modyfikacja
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2017-02-14 13:36
Rejestr zmian
XML
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU MIASTA w STALOWEJ WOLI
URZĄD MIASTA Stalowa Wola informuje,
iż z dniem 01 kwietnia 2013r.
ulega zmianie numer rachunku bankowego
Nowy numer:
Bank PKO BP Oddział Stalowa Wola
06 1020 4913 0000 9202 0117 4630
Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
Podmiot publikujący Urząd Miasta Stalowa Wola
Wytworzył
Andrzej Szlęzak - Prezydent Miasta
2013-03-25
Publikujący
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2013-03-25 10:13
Rejestr zmian
XML
OPŁATA ZA PSA
W roku 2017 - obowiązuje UCHWAŁA Nr XXXIII/595/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 13 listopada 2008 roku wsprawie opłaty od posiadania psów. Pobierz_druk.
Opłata za psa wynosi 40,- zł. oraz 28,- zł. za każdego następnego psa .
Termin płatności do 30 czerwca każdego roku podatkowego.
Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Wpłaty przyjmowane są bez prowizji w placówkach Banku PKO BP w Stalowej Woli.
URZĄD MIASTA STALOWA WOLA ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
Nr konta: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630
Więcej informacji:
Urząd Miasta Stalowej Woli, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Wolności 7 Stalowa Wola, pok. 16, tel. (15) 643 34 57
Podmiot publikujący Urząd Miasta Stalowa Wola
Wytworzył
Rada Miejska - Rada Miejska
Publikujący
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2011-07-14 08:34
2011-07-14
Modyfikacja
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2017-02-14 13:34
Rejestr zmian
XML
DRUKI DO POBRANIA - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego w produkcji rolnej - 2017 ROK.
więcej
Podmiot publikujący Urząd Miasta Stalowa Wola
Wytworzył
Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta
Publikujący
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2011-07-14 13:22
Modyfikacja
Grzegorz Szymanek - Inspektor ds. wymiaru podatku 2016-12-01 12:02
Rejestr zmian
Podatki i opłaty lokalne
2011-07-14