Wodowanie Ĺ abÄ dzi - Inwest-Kom

Komentarze

Transkrypt

Wodowanie Ĺ abÄ dzi - Inwest-Kom
Wodowanie Ĺ abÄ dzi
(28.05.2009.)
W dniu 27 maja nasi pracownicy razem z przedstawicielami LeĹ nictwa Brody Pomorskie wziÄ li udziaĹ
wodowaniu trzech Ĺ abÄ dzi nad stawem w Gogolewie.
w
W dniu 27 maja nasi pracownicy razem z przedstawicielami LeĹ nictwa Brody Pomorskie wziÄ li
udziaĹ w wodowaniu trzech Ĺ abÄ dzi nad stawem w Gogolewie.
WiosnÄ 2008 roku Ĺ abÄ dziÄ tka odĹ Ä czyĹ y siÄ od matki na jednej z gniewskich ulic. WĂłwczas
z pomocÄ przyszli im mieszkaĹ cy Gniewu. MaĹ e Ĺ abÄ dzie zostaĹ y przewiezione do azylu dla
zwierzÄ t przy leĹ niczĂłwce, gdzie znalazĹ y opiekÄ .
Osoby zainteresowane losem Ĺ abÄ dzi oraz innych zwierzÄ t odsyĹ amy do artykuĹ u "Uratowali
Ĺźycie Ĺ abÄ dziom" na gniew.pl (link zewnÄ trzny) .
Warto podkreĹ liÄ , Ĺźe spóŠka wspóŠpracuje z lokalnymi instytucjami w zakresie dziaĹ aĹ
proekologicznych, m.in. poprzez stawianie bocianich gniazd.
1/1

Podobne dokumenty