Matematyka I st. - Kierunki zamawiane

Transkrypt

Matematyka I st. - Kierunki zamawiane
Łódź, 11.01.2010 r.
W związku z realizacją Projektu pt. „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach
Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,
podaję listę studentów, którym zostały przyznane stypendia motywacyjne
dla kierunku Matematyka studiów I stopnia
Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów oraz wynikami rekrutacji, na pierwszym
roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Matematyka przyznano stypendia
motywacyjne dla 30 osób.
Osoby wymienione na poniższej liście proszę o zgloszenie się do pok. A 214
w terminie do 18.01.2010 r. celem wypełnienia formalności związanych
z przydziałem stypendiów.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Nazwisko
Pluta
Kozłowski
Kierebiński
Zauder
Człapiński
Popiołek
Żochowska
Balcerzak
Defińska
Świnoga
Fijałkowska
Berbelska
Jaśkiewicz
Renasik
Tarchała
Kurzawa
Klepacz
Kata
Poniechowski
Godycka
Jedlina
Tomczyk
Płomińska
Niciński
Grzywińska
Wójciak
Derach
Cieślak
Darnikowski
Osińska
Imię 1
Paweł
Jacek
Łukasz
Tomasz
Jan
Aneta
Kamila
Marta
Joanna
Ewa
Ewelina
Alicja
Michał
Marta
Katarzyna
Malwina
Agata
Adrian
Łukasz
Magdalena
Piotr
Michał
Anna
Michał
Olga
Ewelina
Dawid
Karol
Adam
Agnieszka
Imię 2
Krzysztof
Tomasz
Jacek
Barbara
Joanna
Klaudia
Joanna
Dorota
Kinga
Paweł
Bogda
Maria
Katarzyna
Mateusz
Kinga
Michał
Jerzy
Katarzyna
Igor
Krzysztof
Michał
Beata
wynik
Wysokość stypendium
300
1000 zł
300
1000 zł
294
1000 zł
294
1000 zł
294
1000 zł
288
1000 zł
282
1000 zł
270
1000 zł
264
600 zł
264
600 zł
258
600 zł
252
600 zł
252
600 zł
240
600 zł
240
600 zł
234
600 zł
234
600 zł
234
600 zł
234
600 zł
234
600 zł
234
600 zł
233
300 zł
228
300 zł
228
300 zł
228
300 zł
222
300 zł
222
300 zł
222
300 zł
222
300 zł
222
300 zł