s.2-7 - Spis treści oraz lista autorów

Komentarze

Transkrypt

s.2-7 - Spis treści oraz lista autorów
AKT – naucz się
fotografować kreatywnie
Fot. P. Brunclík
Armutidisová
Brunclík
Brunclíková
Drtikol
Durňák
Fic
Fišerová
Gabina
Kinkal
Ksandr
Kuščynskyj
Mára
Pohribný
Saudek
Saudková
Sejkot
Skoupilová
Šálek
Špaček
Tereza z Davle
Vano
Vojíř
Zika
Zespół autorów
W wyborze autorów i prowadzeniu rozmów z nimi,
przygotowaniu zapewnieniu podstaw oraz
opracowaniu publikacji uczestniczyli:
Jiří Heller, Pavel Kristián, Jan Suchadra i Karel Vlček.
© Irena Armuditisová (str. 38–45)
© Vladimír Birgus (tekst str. 62–63)
© Pavel Brunclík (str. 2–3, 46–53)
© Katarina Brunclíková (str. 54–61)
© Radka Cíglerová (str. 118–125)
© Libor Čtvrtníček (str. 26, 27, 29, 32, 33, 223)
© František Dostál (str. 23, 31, 33, 34)
© Tomáš Durňák (str. 1, 70–77)
© Miloš Fic (str. 78–85)
© Milada Fišerová (str. 86–93)
© GABINA (str. 5, 94–101)
© www.kinkal.com (str. 102–109)
© Růžena Knotková-Boková (63–69)
© Mgr. George Jiří Ksandr (str. 110–117)
© MgA. Pavel Mára (str. 126–133)
© Mgr. Jan Pohribný, QEP (str. 134–141)
© Jan Saudek (© SAUDEK.com, s.r.o.) (str. 18, 142–149)
© Sára Saudková (str. 150–157)
© Pavel Scheufler (str. 9–37)
© ROMAN SEJKOT (www.sejkot.com) (str. 158–165)
© Petra Skoupilová (str. 166–173)
© PETR ŠÁLEK, ARTMAGAZIN.EU (str. 6, 7, 174–181)
© Foto: Libor Špaček (str. 182–189)
© Tereza z Davle (str. 8, 190–197)
© Robert Vano (str. 198–205)
© Miloš Vojíř (str. 206–213)
© Karel Vlček (str. 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 224)
© Adolf Zika (str. 214–221)
Copyright © ZONER software, s.r.o., 2007
Pierwsze wydanie w 2008 roku.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zoner Press
Numer w katalogu: ZPL 704
ZONER software, s.r.o.
Nové sady 18, 602 00 Brno
Redaktor naczelny: Ing. Pavel Kristián
Redaktor odpowiedzialny: Karel Vlček
Sklad: Karel Vlček
© Tłumaczenie: Aleksandra Stryczek
© Okładka: Karel Vlček
© Zdjęcie na okładce: Mgr. George Jiří Ksandr
Wszelkie pytania dotyczące dystrybucji należy kierować do:
ZONER Sp. z o. o.
Moniuszki 4
43 400 Cieszyn
Polska
Tel./fax: +48(33) 851 11 07
[email protected]
www.zoner.pl
ISBN: 978-80-86815-89-3
PODZIĘKOWANIE
Zawsze, gdy piszę tego rodzaju słowa, miewam mieszane uczucia: przede wszystkim jest to stanowczy znak, że książka jest gotowa, nie będzie się już wprowadzać
żadnych zmian, zostanie wydrukowana, a następnie przeznaczona do sprzedaży.
I pojawi się oczekiwanie na to, jak książka zostanie przyjęta, jeśli w ogóle czytelnicy
na nią zareagują, a jeśli tak, to w jaki sposób. Czy wysiłki włożone w przygotowanie
jej były tego warte. To jedna strona medalu. A druga, dla mnie przyjemniejsza, to
podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w opracowaniu książki.
W jednej z naszych poprzednich książek (Naučte se komponovat kreativně; do tej
pory książka nie została wydana w Polsce, przyp. tłum.) napisałem, że podczas
przygotowywania książki okazało się, że „… wielkie fotografie tworzą wielcy ludzie”.
Prawdę tę potwierdzają także moje obecne doświadczenia. Bez wspaniałej współpracy z wszystkimi autorami lub ich przedstawicielami książka ta nie mogłaby nigdy
powstać. To im należą się największe podziękowania za to, że publikacja mogła pojawić się na świecie.
Książka ta nie zaistniałaby jednak również bez cierpliwej pracy moich współpracowników. To, że udało się zrealizować początkowy zamiar właściwie bez redukowania
jego objętości publikacji i obniżania jakości, jest zasługą kilku osób. Sam pomysł
na książkę i jej wyobrażenie zdałyby się na nic, gdyby nie udało się ich doprowadzić do tej postaci, którą trzymają Państwo w ręku. W pierwszej kolejności muszę
podziękować za współpracę Jiřímu Hellerowi, który uczestniczył głównie w początkowym stadium przygotowywania tej publikacji. Dużo nieocenionego wysiłku w negocjacje z poszczególnymi autorami włożyli panowie Jan Sucharda i Karel Vlček.
Ostatni z nich właściwie także uporządkował i redakcyjnie przygotował całą treść
książki. Wyrazy wdzięczności należą się również pani Kvěcie Filipi, która zapewniła solidne, wysokiej jakości usługi dla całego przedsięwzięcia, oraz pani Lence
Křížovej za wykonanie pracy DTP i przygotowanie fotografii. W przeciwieństwie do
publikacji „Naučte se komponovat kreativně” niniejsza książka została uzupełniona
zwięzłym komentarzem historycznym z zakresu fotografowania aktu autorstwa Pavla
Scheuflera, co, moim zdaniem, było trafną decyzją.
We wszystkich stadiach opracowywania książki usiłowałem przeforsować ideę, że
nie dążymy do stworzenia żadnego dzieła zbiorowego, dotyczącego aktu w czeskiej
fotografii. Celem tej oto książki nie jest ani ocenianie, ani sporządzenie jakiejkolwiek hierarchii czy wyboru najlepszych fotografów lub zdjęć. Staraliśmy się zaprojektować książkę tak, aby, bez porywania się na jakiekolwiek wartościowanie czy
porównywanie, przedstawiała możliwie największy zakres poglądów dotyczących
fotografowania aktu, różnorodność stylów i metod autorskich, najrozmaitsze techniki i możliwości eksperymentowania.
W imieniu redakcji Zoner Press chętnie przyjmę wszystkie opinie i uwagi odnośnie
samej książki, jak również tematy i rekomendacje dotyczące kolejnych książek o fotografowaniu. Przepraszam wszystkich, którzy nie doczekają się odpowiedzi na swoje
maile lub listy, redakcja nie jest w stanie odpowiedzieć wszystkim. Proszę mi jednak
wierzyć, że uwagi od czytelników – szczególnie krytyczne – naprawdę analizujemy.
Pavel Kristián
Informacje opublikowane w tej książce mogą być chronione jako patentem. Nazwy produktów zostały podane bez gwarancji ich swobodnego użycia. Podczas tworzenia i opracowywania tekstu postępowano z maksymalną ostrożnością, lecz mimo to nie można wykluczyć
możliwości wystąpienia błędów. Wydawcy i autorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności
prawnej i nie dają żadnej innej gwarancji w wypadku powstania jakichkolwiek strat, wynikających z wykorzystania błędnych informacji. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana ani rozprowadzana żadnym sposobem czy środkiem, ani reprodukowana w bazach danych czy innych zestawieniach bez
wyraźnego pozwolenia wydawcy, z wyjątkiem publikowania krótkich części tekstu na potrzeby recenzji.
Fot. M. Fišerová
AKT – naucz się fotografować kreatywnie
Irena
Pavel
Katarina
František
Tomáš
Miloš
Milada
Fot. P. Šálek
Martin
George Jiří
Taras
Pavel
Jan
Jan
Sára
Roman
Petra
Petr
Libor
Robert
Miloš
Adolf
Wstęp
Armutidisová
Brunclík
Brunclíková
Drtikol
Durňák
Fic
Fišerová
Gabina
Kinkal
Ksandr
Kuščynskyj
Mára
Pohribný
Saudek
Saudková
Sejkot
Skoupilová
Šálek
Špaček
Tereza z Davle
Vano
Vojíř
Zika
Indeks
9
38
46
54
62
70
78
86
94
102
110
118
126
134
142
150
158
166
174
182
190
198
206
214
222