I N T E N C J E M S Z A L N E

Transkrypt

I N T E N C J E M S Z A L N E
INTENCJE
MSZALNE
od 9 września do 15 września 2013 roku
PONIEDZIAŁEK – 9.09.2013 r.
6:30 (filia) Intencja w o l n a .
7:30 1/ Za + męża Pawła Kurda w rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Ryszarda,
bratową Pelagię Pandzioch, ciocię Monikę i za ++ z pokrewieństwa.
2/ Za + siostrę Grażynę jako pamiątka urodzin, o dar nieba dla niej.
18:00 1/ O Boże Miłosierdzie i dar nieba + męża, ojca i dziadka Leszka Głowinkowskiego
jako pamiątka jego urodzin.
2/ O Boże Miłosierdzie dla ++ rodziców Jana i Marię Korzeniowskich, za ++
Marcina, Jana i Anielę Tarniowy.
WTOREK – 10.09.2013 r.
6:30 (filia) Intencja w o l n a .
7:30 1/ Za + ciocię Siostrę Wojciechę Bodora, ++ rodziców Łucję i Wiktora Bodora i za
++ z rodzin: Bodora i Nierobisz.
2/ Za + ojca Marcelego w rocznicę śmierci.
18:00 1/ Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych jako podziękowanie
za otrzymane łaski, za przeżyte 40. lat w małżeństwie, z prośbą o opiekę, zdrowie
na dalsze wspólne lata życia oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków.
ŚRODA – 11.09.2013 r.
6:30 (filia) Msza św. wieczysta za dobrodziejów i w intencjach polecanych.
7:30 1/ O Boże Miłosierdzie i dar nieba dla + Franciszka Ptaka.
2/ Za+ Alfreda Dworaczek i + + Jego rodziców Helenę i Wilhelma.
17:30 Nowenna do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.
18:00 1/ Ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, w intencjach polecanych.
2/ Za + Zygmunta Lebek w 6. rocznicę śmierci.
3/ Za + męża i ojca Jana Skrabania jako pamiątka urodzin.
CZWARTEK – 12.09.2013 r.
6:30 (filia) Za + Mariannę Kurz, jako dar kwiatów od Franciszka.
7:30 1/ Za + żonę Waleskę Lipka w 7. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i za ++
z pokrewieństwa z obu stron.
2/ Za +żonę Grażynę i +matkę Dorotę Wylężek, za ++ rodziców Weronikę
i Stanisława, ++ teściów Klarę i Józefa Kaszuba.
18:00 1/ Za ++ rodziców Marię i Jana Bubalik jako pamiątka urodzin oraz za ++
z rodziny Bubalik i Stachowiak.
2/ Za + ojca Eugeniusza Aleksa w 3. rocznicę śmierci, jego + żonę Teresę i za ++
z pokrewieństwa z obu stron.
PIĄTEK – 13.09.2013 r.
wspomnienie św. Jana Chryzostoma
6:30 (filia) Ku czci Matki Boskiej Fatimskiej, za wszystkich ofiarodawców z groty.
7:30 1/ Do Miłosierdzia Bożego i M. B. Fatimskiej z podziękowaniem za przeżyte 75 lat
Danieli, oraz o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże na każdy dzień życia. TE
DEUM!
2/ O Boże błogosławieństwo i zdrowie na co dzień dla mamy i babci Zofii.
17:30 Różaniec fatimski.
18:00 1/ W intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.
2/ Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Bielawskich, + ojca Henryka Piekarczyka
i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.
SOBOTA – 14.09.2013 r.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
6:30 (filia) O dar nieba dla ++ rodziców Agnieszkę i Jana Banduch, Jadwigę i Antoniego
Bereska, siostrę Anielę, braci Jana i Franciszka, ++ Katarzynę, Małgorzatę, Ludwika
i Wojciecha Hołda.
7:30 1/ W intencji Anny i Zygmunta Gorol,w 60. rocznicę ślubu, dobremu Bogu dziękujemy za
wszelkie łaski i prosimy o dalszą opiekę i zdrowie za wstawiennictwem Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych i św. Kamila dla nas, córki i synów z rodzinami. TE DEUM!
2/ Do Bożej Opatrzności, Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, jako podziękowanie za
otrzymane łaski, za przeżyte 45. lat w małżeństwie Alicji i Jana Rytczak, z prośbą
o opiekę i zdrowie na dalsze wspólne lata życia oraz o błogosławieństwo Boże dla
synów z rodzinami. TE DEUM!
3/ Do Bożej Opatrzności, M.B. Uzdrowienie Chorych i św. Kamila, podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o opiekę, zdrowie, błogosławieństwo Boże na dalsze lata
życia dla Zdzisławy z okazji 70. rocznicy urodzin. TE DEUM!
12:00 (filia) Ślub: Pieńkos Sebastian i Buszka Irena.
17:30 Różaniec i spowiedź św.
18:00 Do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o opiekę, zdrowie na dalsze lata życia dla Reginy Kołek, z okazji 75. rocznicy urodzin oraz
dla Magdaleny Kołek z okazji 10-tych urodzin. TE DEUM!
NIEDZIELA – 15.09.2013 r.
XXIVNIEDZIELA ZWYKŁA
6:00 (filia) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie i wszelkie
dobro dla Adriana z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
7:30 Za żyjących i ++ członków wspólnoty „Żywego Różańca”.
9:00 (filia) Za wszystkich ++ mieszkańców z ul. Św. Jana.
10:30 W intencji Parafian.
12:00 Do Bożej Opatrzności i M. B. Uzdrowienie Chorych jako podziękowanie za otrzymane
łaski z okazji urodzin Uli i jej brata Michałka z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo
Boże i dary Ducha Świętego na nowy rok szkolny.
14:00 Do Bożej Opatrzności i M. B. Uzdrowienie Chorych podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie, opiekę, błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla Doroty
i Andrzeja z okazji 50. rocznicy urodzin. TE DEUN!
15:00 Przywitanie pielgrzymów z Góry Św. Anny.
16:30 Nieszpory.
17:00 Za + Henryka Piotrowskiego w 1. rocznicę śmierci.