University of Bath wdraża technologię projekcji laserowej Sony i

Komentarze

Transkrypt

University of Bath wdraża technologię projekcji laserowej Sony i
ANALIZA PRZYPADKU
University of Bath
DZIEDZINA
Edukacja
KLIENT
University of Bath
University of Bath wdraża
technologię projekcji laserowej
Sony i przyciąga studentów
interaktywnymi wykładami
INTEGRATOR AV
Reflex Limited
KRAJ
WIELKA BRYTANIA
2014
6 projektorów instalacyjnych
VPL-FH500L
51 projektorów instalacyjnych
VPL-FH31
2015
6 projektorów laserowych
3LCD VPL-FHZ55
4 projektory laserowe
3LCD VPL-FHZ700L
Od zeszłego roku University of Bath modernizuje zaplecze
technologiczne całego kampusu uczelni. Elementem tych
działań jest instalacja produktów Sony, które zwiększą
atrakcyjność nauki.
Kontekst
University of Bath należy do dziesięciu najlepszych uniwersytetów w Wielkiej
Brytanii. Jest ceniony za jakość nauczania i prowadzonych badań. W kampusie
uczelni na kierunkach licencjackich i magisterskich kształci się przeszło 15 000
studentów. Mury uczelni opuścili absolwenci z ponad 150 krajów. Placówka
postanowiła w ciągu najbliższych 10 lat zmodernizować pomieszczenia
dydaktyczne, tak aby poprawić warunki nauki i ułatwić studentom rozwój.
Zadanie
Kontakt ze studentami i tworzenie
zachęt do nauki stanowi priorytet
każdej placówki edukacyjnej. Dzisiejsi
studenci są przyzwyczajeni do interakcji
i przekazu wizualnego. Aby sprostać
rosnącym oczekiwaniom kolejnych
roczników, uczelnia musi gwarantować
podobne standardy. Władze University
of Bath uznały, że wprowadzenie do
sal wykładowych najnowocześniejszej
technologii pozwoli wzbudzić
zainteresowanie studentów, przyciągnąć
ich uwagę i zapewnić autentycznie
wciągający program nauki.
University of Bath korzysta już
z wielu innowacyjnych technologii
i multimedialnych narzędzi do
komunikacji. Nadają one nauczaniu
nowy wymiar i stają się źródłem
bogatszych wrażeń. W ubiegłym roku
uczelnia zainstalowała 6 projektorów
VPL-FH500L i 51 projektorów VPL-FH31.
Ożywiły one prowadzone zajęcia,
tworząc wciągające środowisko
przekazu informacji. Obecnie
uniwersytet idzie o krok dalej
i stopniowo realizuje program
modernizacji całego kampusu,
zapewniając studentom zalety
interaktywnych metod nauczania.
Do najważniejszych zadań należało
znalezienie wydajnego i łatwego
w utrzymaniu rozwiązania do projekcji.
Starzejące się projektory z tradycyjnymi
lampami nie spełniają potrzeb
nowoczesnej placówki edukacyjnej,
a do zapewnienia ich sprawnej pracy
potrzeba dużego nakładu czasu
i energii. University of Bath poszukiwał
rozwiązania, które nie wymagałoby
konserwacji przez wiele godzin,
a projektory laserowe firmy Sony
gwarantują niezawodne działanie przez
wiele lat.
Produkty
6 projektorów laserowych
3LCD VPL-FHZ55
4 projektory laserowe
3LCD VPL-FHZ700L
Dotychczasowe rezultaty
Rozwiązanie firmy Sony
Firma Sony ma niezrównane
doświadczenie w dziedzinie
technologii audiowizualnej
i wykorzystaniu różnorodnych
multimediów do tworzenia
atrakcyjnych miejsc nauki.
Współpracując z zespołem
AV uczelni oraz firmą Reflex
Limited (integratorem AV), firma
Sony zaprojektowała i wdrożyła
rozwiązanie obejmujące sześć
projektorów laserowych 3LCD
VPL-FHZ55 oraz cztery VPL-FHZ700L,
których jasność wynosi odpowiednio
4000 i 7000 lumenów.
Zespołowi udało się stworzyć wciągające
środowisko przekazu informacji
i prowadzenia prezentacji. Nowo
zainstalowane produkty spotkały się
z bardzo dobrym przyjęciem studentów,
wykładowców i personelu. Dążąca do
doskonałości w nauczaniu uczelnia może
teraz korzystać z twórczego potencjału
i interaktywnych możliwości, jakie daje
projekcja laserowa.
Dlaczego wybrano
rozwiązanie firmy Sony
University of Bath potrzebował rozwiązania,
które umożliwiłoby standaryzację
i ulepszenie posiadanej platformy
technologicznej w różnych miejscach
nauczania. Uczelnia zdawała sobie sprawę,
że laser należy do najważniejszych osiągnięć
technologii audiowizualnej ostatnich lat,
i chciała zapewnić to supernowoczesne
rozwiązanie swoim studentom. Wyboru
projektorów Sony dokonała firma Reflex
Dodatkową zaletą dla uniwersytetu jest
Limited, specjalizująca się w integracji
niezawodność i niski koszt użytkowania
połączony z wysoką jakością obrazu w całym rozwiązań audiowizualnych. Za decyzją tą
przemawiały między innymi rozdzielczość
okresie eksploatacji projektora. Władze
uczelni były pod wrażeniem niskiego zużycia i jasność zapewniane przez technologię
3LCD. W największych salach wykładowych,
energii. Stanowi ono wymierną korzyść, bo
w tygodniu akademickim projektory pracują gdzie pracuje więcej niż jeden projektor,
uzyskiwana jasność sięga 10 000 lumenów.
nawet przez 10 godzin dziennie. University
Rozwiązanie Sony wybrano także dlatego, że
of Bath nadal modernizuje rozwiązania
może ono pracować praktycznie bez żadnej
projekcyjne w całym swoim kampusie.
konserwacji nawet przez 20 000 godzin.
Oba wybrane modele laserowe można
z łatwością zastosować w każdym
środowisku pracy. Wyróżnia je wyjątkowa
jasność oraz szeroki zakres powiększenia,
współczynnika projekcji i zmiany osi
obiektywu. Gwarantuje to niezawodne
działanie w warunkach, które byłyby
wyzwaniem dla innych projektorów — nawet
w mocnym świetle zewnętrznym.
„Dla uczelni ważne było znalezienie
rozwiązania, które oprócz dużych możliwości
i doskonałej jakości obrazu zapewniałoby
zgodność z technologiami, z jakich korzystamy
obecnie. Firma Reflex poleciła projektory Sony
i rzeczywiście spełniły one nasze potrzeby.
Zarówno pierwsza instalacja projektorów
laserowych, jak i najnowsze wdrożenie sprzętu
przebiegły pomyślnie, dlatego planujemy dalszy
rozwój w kolejnych latach”.
Rob Hyde – Kierownik jednostki AV, University of Bath