karcie informacyjnej

Transkrypt

karcie informacyjnej
Shell Malleus Grease RSB1
Biodegradowalny smar do smarowania
zwrotnic i rozjazdów.
Shell Malleus RBS1 jest smarem do smarowania zwrotnic i rozjazdów,
zaaprobowanym przez czołowych producentów ww. urządzeń. Jest również
zatwierdzony przez właściciela brytyjskich linii kolejowych Network Rail do
smarowania urządzeń sterujących ruchem kolejowym.
Zastosowania
Zakres temperatur pracy
Ten smar został specjalnie przygotwany do
smarowania zwrotnic i rozjazdów i pracy w
skrajnych temepraturach otoczenia.
Shell
Malleus
RSB1
jest
smarem
posiadającym doskonałe właściwości smarowe
w temperaturach -40°C to +130°C.
Infomacja ekologiczna
Właściwości antykorozyjne
Shell
Malleus
RSB1
jest
smarem
biodgradowalnym i nie zawiera ołowiu oraz
związków azotu.
Charakteryzuje się dobrymi właściwościami
antykorozyjnymi. Produkt został przygotowany
tak, aby chemicznie był bardzo zbliżony do
metalu i posiadał zdolność zabezpieczania
przed korozją, nawet jeśli smar zostanie
zanieczyszczony wodą.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Smary Malleus RN nie powinny stwarzać
zagrożenia dla zdrowia, jeżeli używane są w
odpowiedni sposób oraz przy zachowaniu
zasad higieny. Informacje na temat zdrowia i
bezpieczeństwa dostępne są w Karcie
Charakterystyki Produktu dostępnej w firmie
Shell.
Doskonała stabilność mechaniczna
Shell Malleus RSB1 posiada wyjątkową
stabilność mechaniczną i pracuje bez
widocznych zmian konsystencji, a to zmniejsza
jego skłonność do wyciekania.
Wysoki stopień czystości
Skład, technologia produkcji oraz system
kontroli produkcji Shell Malleus RSB1 są
przygotowane z myślą o tym, aby sprostać
wymaganiom
stawianym
środkom
do
smarowania urządzeń sterujących ruchem
kolejowym,
oraz
w
pełni
wykorzystać
właściwości wysokowydajnego smaru.
Typowa charkterystyka
Shell Malleus Grease RSB1
NLGI
1
Kolor
Beżowy
Rodzaj zagęszczacza
Olej bazowy (typ)
Litowo / Wapniowo kompleksowy
Syntetyczna
Temperatura kroplenia °C
(IP 322/ASTM-D566-76)
180
Penetracja po ugniataniu
Nieprzepracowany @ 25°C 0.1
mm (IP 50/ASTM-D217)
Emcor zabezpieczenie
antykorozyjne poziom
(IP 220)
Data weryfikacji:
320
0,0
Wersja: 1.0
Strona 1 z 2
Bidegradowalność
( CEC – L – 33 – A – 93 )
Współczynnik tarcia
Metoda Amsler
> 80%
0.05
Dane w tabeli są wartościami średnimi. W cyklu produkcyjnym moga występować odchylenia od
przedstawionej charkterystyki.
Doradztwo techniczne
W przypadku zastosowań innych niż opisane, należy się skontaktować z przedstawicielem Shell.
Data weryfikacji:
Wersja: 1.0
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty