List zachęcający do przystąpienia do programu

Transkrypt

List zachęcający do przystąpienia do programu
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
tel. 22 350 91 91
fax 22 350 91 01
www.michalowice.pl
e-mail:
[email protected]
Przedsiębiorcy i Firmy
działające na terenie
Gminy Michałowice
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z propozycją przystąpienia do programu wspierającego rodziny
wielodzietne. Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo wielodzietne
rodziny, a jednocześnie zyskacie nowych, stałych klientów. Jestem przekonany, iż będzie to miało
wpływ na pozytywny wizerunek firmy oraz rozpoznawalność oferowanych usług i produktów.
Samorządowy program wspierania rodzin wielodzietnych został przyjęty przez Radę
Gminy Michałowice w 2013r. a od ubiegłego roku wprowadzono także program ogólnopolski. W
chwili obecnej samorządową Kartę Dużej Rodziny posiada około 60 rodzin a Kartę ogólnopolską
117 rodzin z naszej gminy. Do obu programów mogą przystąpić przedsiębiorcy ze swoimi
zniżkami. Zatem macie Państwo wybór. Możecie przystąpić do programu samorządowego i
zaoferować swoje zniżki wyłącznie mieszkańcom Gminy Michałowice, bądź przystąpić do
programu ogólnopolskiego oferując zniżki wszystkim osobom posiadającym ogólnopolską Kartę
Dużej Rodziny niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jako Wójt Gminy Michałowice w sposób szczególny zachęcam do wsparcia naszej lokalnej
inicjatywy. W tym celu wystarczy wypełnić załączony do listu formularz, w którym określicie
Państwo rodzaj oferowanej zniżki. Wypełniony formularz należy następnie dostarczyć do Urzędu
Gminy. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie z Państwem podpisane stosowne
porozumienie. Po podpisaniu porozumienia otrzymacie Państwo materiały do oznakowania
punktu oferującego zniżkę a informacja na temat Państwa udziału w programie i
oferowanych zniżkach zostanie zamieszczona na stronie internetowej jednostki realizującej to
zadanie http://www.gops.michalowice.pl/rodzina-3.html.
Liczę, że przyjmą Państwo niniejszą propozycję. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 22 350 91 22 lub drogą elektroniczną pisząc na adres
[email protected].
W sytuacji podjęcia decyzji o wsparciu programu ogólnopolskiego, w celu przystąpienia
należy
skontaktować się z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Szczegóły znajdą Państwo
na stronie https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/politykaspoleczna/karta-duzej-rodziny.
Zapraszam do współpracy
Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

Podobne dokumenty