KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2016

Transkrypt

KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI 2016
KALENDARZ WYDARZEŃ w ŚWIETLICY POD LIPAMI
2016
SOBOTNIE SPOTKANIA DLA DZIECI
Zabawy, gry, zajęcia teatralne i co tam, komu w duszy gra.
Terminy:
12, 16, 30 kwietnia
14, 28 maja
4, 11, 25 czerwca
2, 9 lipca
3, 24 września
8, 22 października
5, 19 listopada
3, 17 grudnia lub 4 lub 18 grudnia
W godzinach:
od 11.00 do 15.00.
Organizator: Fundacja Rodzin Wielodzietnych „U RODZINY 3+” ŚWIĘTA KATARZYNA
DZIEŃ DZIECKA
Termin:
29 maja
Organizator: Ludowy Klub Sportowy SZALUNA
DZIEŃ DZIECKA
Termin:
4 czerwca
Organizator: Rodzice
LISTA pomysłów na „Sobotnie spotkania dla dzieci” OTWARTA!
SOBOTNIE SPOTKANIA Z POMYSŁEM
zainicjowane przez mieszkańców Zębic
Każdy mieszkaniec, bądź grupa mieszkańców z Zębic może przygotować otwarte spotkanie,
zabawę, zajęcia z ... tematem, z pomysłem w tytule,
w każdą sobotę, z wyjątkiem sobót, w których odbywać się będą imprezy wcześniej zgłoszone.
2 stycznia 2016 – Wieczór Kolęd
16 stycznia – Pod góralską strzechą
6 lutego – Ostatki
5 marca – Marcowe spotkanie Pań „Przy gorącej czekoladzie”
9 kwietnia - Wiosennie
Organizatorzy: Grupy MIESZKAŃCÓW
LISTA pomysłów na „Sobotnie spotkania” OTWARTA!
ZĘBICKIE SPOTKANIA W RYTMIE PÓR ROKU
Od pięciu lat - zębicka tradycja świętowania zmian pór roku!
11 czerwca - Zębicka Noc Świętojańska
3 września - Zębickie Babie Lato
Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Zębic
Projekt „To LUBIĘ!
Wakacyjne zajęcia dla dzieci,
organizowane od 5 lat w ramach Zębickich Wakacji NieProwincjonalnych
Projekt "To LUBIĘ" adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Siechnice, od 7 do 15 lat,
które zechcą skorzystać z oferty zajęć wakacyjnych.
1. Spotkanie organizacyjne. Podczas spotkania zostaną ustalone konkretne dni oraz godziny
spotkań, z uwzględnieniem sugestii dzieci i ich rodziców.
2. Spotkania warsztatowe:
- Co mnie kręci? - lipiec
- Zróbmy to razem - sierpień
3. Finał, czyli prezentacja wystawy fotograficznej wraz z wypowiedziami dzieci na temat
zdjęć. Wydarzenie będzie połączone z Zębickim Babim Latem, 27 sierpnia.
Organizator: Stowarzyszenie Teraz Gmina
Projekt „To KRĘCI”
Projekt "To KRĘCI" skierowany jest do mieszkańców gminy Siechnice jako oferta
wakacyjno - urlopowa. Przewidujemy, że będą to mieszkańcy Zębic i okolicznych
miejscowości.
1. Cykl spotkań „Kocham kino - dlaczego lubimy oglądać filmy?” czerwiec - sierpień
Będą to spotkania na temat najbardziej popularnych gatunków filmowych. Każdorazowo projekcja
filmu poprzedzona będzie wprowadzeniem na temat określonego gatunku, a po filmie, swobodna
rozmowa o wrażeniach z oglądanych filmów.
Terminy i tematy spotkań:
5 czerwca - Czy komedia to film dla każdego?
17 czerwca - Czy komedia romantyczna jest tylko dla kobiet?
2 lipca
- Czy film akcji to wyłącznie męski gatunek?
16 lipca
- Czy film animowany jest tylko dla dzieci?
6 sierpnia - Dlaczego lubimy filmy obyczajowe?, czyli historie z życia wzięte.
20 sierpnia - Dlaczego lubimy się bać? Tajniki horroru lub Po co filmowi muzyka? czyli film
muzyczny.
2. Sesje zdjęciowe: „W atelier filmowym” lipiec - sierpień
W połowie sierpnia, plenery przy świetlicy Pod Lipami zamienimy w atelier filmowe i
zorganizujemy dwie sesje fotograficzne.
3. Wystawa fotograficzna „Stop klatka” 3 września
Podczas Zębickiego Babiego Lata, 3 września, otworzymy wystawę "Stop klatka". Będzie to
wystawa prac wykonanych przez uczestników sesji fotograficznych.
Organizator: Stowarzyszenie Teraz Gmina
Projekt "Via Regia - uczynić nieznane znanym"
Działania będą kontynuacją, rozpoczętych w ubiegłym roku, spotkań przybliżających
mieszkańcom gminy Siechnice tematykę drogi pielgrzymkowej Via Regia.
1 – Spotkanie we wrześniu, podczas którego zostanie przypomniany temat szlaków wiodących do
Santiago de Compostela, ze szczególnym uwzględnieniem drogi Via Regia, zostanie
zaprezentowana relacja z pielgrzymowania polskim szlakiem camino oraz poznamy tajniki bycia
hospitalerą w polskim albergue w Hiszpanii.
2 - Wycieczki pieszo - rowerowe szlakiem Świętego Jakuba przez miejscowości gminy
Siechnice, przez które przebiega trasa pielgrzymkowa Via Regia.
Organizator: Stowarzyszenie Teraz Gmina
Galeria RELACJI
Sesje fotograficzne mieszkańców Zębic zakończone fotograficzną wystawą
W ramach Galerii RELACJI przewidujemy, w tym roku:
1. Sesje fotograficzne dla dzieci zorganizowane w ramach projektu „To lubię” lipiec – sierpień
2. Sesje fotograficzne dla mieszkańców zorganizowane w ramach projektu „To
KRĘCI” - w połowie sierpnia
3. Wystawa prac wykonanych przez uczestników sesji fotograficznych. Otwarcie wystawy
podczas Zębickiego Babiego Lata.
Podczas imprezy będzie zorganizowana aukcja prac, z której dochód przeznaczymy na wykonanie
siedzisk w altanie „Pod Strzechą”
Organizator: Stowarzyszenie Teraz Gmina
DOŻYNKOWY SPLOT
Grupa mieszkańców Zębic opracowuje i realizuje własną koncepcję wieńca dożynkowego
PO PROSTU FITNESS
W poniedziałki i w czwartki o godz. 19.30.
Organizatorzy: Mieszkańcy sami dla siebie
ZEBRANIA, SPOTKANIA - WSPÓŁDECYDOWANIE
Zebrania Wiejskie wsi Zębice, spotkania Rady Sołeckiej, spotkania zespołów tematycznych i
innych grup współtworzących
7 stycznia – Zebranie Stowarzyszenia Teraz Gmina i mieszkańców mających pomysły na działania w 2016
21 stycznia – zebranie Rady Sołeckiej Zębic
27 stycznia – rozmowy kandydatów na administratora świetlicy z Radą Sołecką Zębic
15 lutego – spotkanie radnej okręgu Groblice – Durok, Grodziszów, Zębice z sołtysami i Radami Sołeckimi tych
miejscowości
17 lutego – spotkanie radnej okręgu Groblice – Durok, Grodziszów, Zębice z mieszkańcami groblickich osiedli
4 marca – spotkanie warsztatowe dotyczące Strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+ organizowane przez radną
dla jednostek pomocniczych okręgu
7 marca – zebranie Rady Sołeckiej Zębic
5 kwietnia – spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii rozwoju gminy Siechnice 2030+
zorganizowane przez radną okręgu Grodziszów – Durok, Grodziszów, Zębice
16 kwietnia – Zebranie Wiejskie mieszkańców Zębic
20 kwietnia – spotkanie mieszkańców Zębic w sprawie wyłonienia nowego sołtysa
25 kwietnia – spotkanie mieszkańców Zębic w sprawie wyłonienia nowego sołtysa
29 kwietnia – spotkanie mieszkańców Zębic w sprawie wyłonienia nowego sołtysa
9 maja – zebranie Rady Sołeckiej Zębic w sprawie budowy chodnika Zębice - Groblice
23 maja – zebranie mieszkańców Zębic w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa Zębic
30 maja – zebranie Rady Sołeckiej zwołane przez Sołtysa w sprawie organizacji Zębickiej Nocy Świętojańskiej
20 czerwca – zebranie Rady Sołeckiej zwołane przez Sołtysa w sprawie przejęcia spraw od poprzedniego Sołtysa
IMPREZY opłacone / Wynajęcie sali
2016
19 marca - „18.”
27 marca – uroczystość rodzinna
2 kwietnia – uroczystość rodzinna
8 maja – uroczystość komunijna (p. Biegun)
21 maja – uroczystość rodzinna
3 czerwca – impreza prywatna
18 czerwca – uroczystość rodzinna
24 czerwca – uroczystość rodzinna
9 lipca – impreza prywatna
19 sierpnia – impreza prywatna
10 września – impreza prywatna
2017
Druga niedziela maja – uroczystość komunijna
21 maja – impreza prywatna