ca NMP

Transkrypt

ca NMP
Porządek Nabożeństw
w Parafii Św. Józefa w Opolu
16 – 22.03.2015
PONIEDZIAŁEK
– 16.03.
630
Za
++
rodziców
Marię i Alfreda, pokr.
00
18 1) Za + Karola Bias w 1 r. śm.
2)
WTOREK – 17.03.
630
Za + Piotra Grubiaka
00
18 1) Do B. Op. w int. rodzin Makiola, Kolański
2)
– 18.03.
ŚRODA
30
6 Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę Groehl, Jana i Cecylię Skrzypczyk, Jadwigę
Duda, pokr.
1800 1) Z podz. za otrz. łaski, z prośbą o bł. B. z ok. urodzin Teresy Toborek
2) Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze bł. B. w int. Renaty
Wieszala z ok. 60 r. urodzin
CZWARTEK
– 19.03. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA – Całodz. Adoracja Najśw. Sakr.
00
900
W int. Małgorzaty, o bł. B. dla rodziny
18 /Szk/ 1) W int. PARAFIAN
2) Za + męża i ojca Władysława Popczyk w kol. r. śm., teściów, szwagra Janka
3) Za ++ Józefa i Józefę Orłowskich, ++ z rodziny Misiurski
4) Za ++ Krystynę i Józefa Zawada, Wiktorię i Jana Cholewa
PIĄTEK – 20.03.
630
O zdr. i bł. B. dla całej rodziny Josek, ++ pokr.
30
1700 Droga Krzyżowa dla dorosłych
18 1) Przez wstaw. bł. O. Alojzego Ligudy do B. Op. w int. Jana Dussa w 75 r.
urodzin i zdr. dla całej rodziny
2) Za + Joachima, ++ rodziców Jana i Jadwigę Kowalski, rodziców Hieronima
i Paulinę Gamrot, pokr. Kowalski, Gamrot
3)
Za żyjących i ++ członków Bractwa Św. Józefa Rej. Opolskiego
00
19 Msza św. młodzieżowa – kurs lektorski
SOBOTA – 21.03.
630 Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdr. i bł. B. dla Florentyny Duhsa
w 85 r. urodzin
00
18 /Niedz/ 1) Do B. Op. w int. Barbary i Manfreda Bothor z ok. urodzin oraz o zdr.
i bł. B. w rodzinie
2) Za + męża Józefa Malek, ++ rodziców, braci Jana i Józefa
3) Za + Gertrudę Mainka
4) Za + matkę Józefą Krzywda
V NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU – 22.03. – Rozp. Rekolekcji Wielkopostnych
30
6
830 1) Za + męża Jerzego Janeczko, rodziców Jana i Klarę Smolin, Jana
i Agnieszkę Janeczko, 5 braci
2) Za + matkę Anielę Baron, rodziców Rozalię i Józefa Grzelak, ciocię
Agnieszkę Baron
1000 /SUMA/ 1) Za ++ Łucję i Gertrudę Bias, ojca Ryszarda Knop, pokr. Bias,
Walecko, Knop
2) Za ++ rodziców Walerię i Wawrzyńca Kocoń /przyjęcie do Scholi/
1130
W
int. wnuków z rodzin Bergandy, Heretyk
15
15
Gorzkie Żale – kazanie pasyjne
17
Nauka stanowa dla Rodziców i Małżonków
1600
Za + Lidię Skowronek
00
Ogłoszenia duszpasterskie – 15 marzec 2015
1. Dzisiaj IV NIEDZ. W. POSTU 15.03.:
a) LP i GN
b) Dziś w naszym k-le wystawa pt. „Adopcja serca”. Dziękujemy paniom z Ruchu „MAITRI”
za przedstawienie swojej działalności charytatywnej
c) 15.15 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
d) BZ za kolektę na cele duszpasterskie naszej parafii
e) Nasi ministranci roznieśli do Waszych domów i mieszkań wielkopostno – świąteczny numer
naszego kwartalnika „Głos par. św. Józefa”. Jeżeli ktoś go nie otrzymał, proszę wziąć sobie
z półek przy wyjściu z kościoła.
2. W najbliższy czwartek 19.03. – św. Józefa, Oblubieńca NMP.
a) Msze św.! g. 9.00 i 18.00 /szkolno-odpustowa/. Mszy św. o g. 6.30 wyjątkowo nie będzie!
b) Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu:
10.00 Parafianie z Wójtowej Wsi
11.00 Parafianie ze Szczepanowic
12.00 Żywy Różaniec
13.00 S. Zakonne i III Zakon św. Franciszka
14.00 Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
15.00 Seniorzy i Emeryci
16.00 Dzieci i Młodzież
17.00 Parafianie z Osiedli Chm-Gosp-Tęczowa
17.30 Bractwo św. Józefa naszej parafii.
18.00 Zakończenie Adoracji i Msza św. koncelebrowana m.in. W int. PARAFIAN
żyjących i ++ z naszej parafii.
3. W piątek 20.03.:
a) 17.30 – Droga Krzyżowa dla starszych, którą poprowadzą członkowie Bractwa św. Józefa
b) 18.00 – Msza św. koncelebrowana m. in. w int. Członków Bractwa św. Józefa Rejonu Op.
Po Mszy św. konferencja i spotkanie wielkopostne w dużej salce katechetycznej
c) 19.00 – Msza św. dla młodzieży – kurs dla kandydatów na Lektorów z kl. 3 gimn.
4. W sobotę 21.03.:
a) w każdą sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholi w salce
b) g. 18.00 rozpoczynamy REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które wygłosi O. Józef Wnęk,
Redemptorysta. Zapoznajmy się z planem Rekolekcji, który jest w naszym kwartalniku „Głos
par. św. Józefa”
c) g. 15.00 w Strzelcach Op. rozgrywki półfinałowe Diecezjalnych Mistrzostw Piłkarskich,
w których uczestniczą Lektorzy naszej parafii.
5. Za tydzień, w niedzielę 22.03.:
a) na prośbę Ks. Bp Ord. A. Czai kolekta na budowę nowych kościołów w diec. opolskiej
b) na Mszy św. o g. 10.00 przyjęcie nowych kandydatek do Scholi, g. 16.00 w salce spotkanie
z rodzicami dziewcząt należących do Scholi. Zapraszamy.
6. Wolne int. Mszy św.: poniedziałek g. 18.00, wtorek 18.00, niedziela 6.30.