Team 1 TRAFIENIA ZUŻYTA AMUNICJA ID zginał trafił bilans

Komentarze

Transkrypt

Team 1 TRAFIENIA ZUŻYTA AMUNICJA ID zginał trafił bilans
Team 1
TRAFIENIA
ZUŻYTA AMUNICJA
ID
zginał
trafił
bilans
brzuch
ramię
plecy
UZI
D-D
Mhgun
Shg
Snp
Dawid
24
51
27
40
14
7
2370
0
0
0
0
0
2.152
51.0
Oskar
15
40
25
30
8
8
2100
0
0
0
0
0
1.905
40.0
Strzelec
14
18
4
9
3
6
0
0
1380
6
28
4
1.269
18.0
Slodka
11
14
3
8
5
2
2520
5
0
0
0
0
0.554
14.0
Suma
64
123
59
87
30
23
6990
5
1380
6
28
4
1.462
123
Team 2
TRAFIENIA
ATank efekt.(%)
wynik
ZUŻYTA AMUNICJA
ID
zginał
trafił
bilans
brzuch
ramię
plecy
UZI
D-D
Mhgun
Shg
Snp
Kamil
38
26
-12
17
3
6
2340
3
0
0
0
0
1.110
26.0
Hubert
16
24
8
15
7
2
0
0
900
0
0
0
2.667
24.0
Kasia
31
14
-17
11
1
3
2550
5
0
0
0
0
0.548
14.0
Daria
38
0
-38
0
0
0
2130
1
0
0
0
0
0.000
0.0
Suma
123
64
-59
43
11
11
7020
9
900
0
0
0
0.807
64
Laserowy Poligon Zoltar - ul.Aleja Pokoju 81, 31-564 Kraków
Tel.:792-111-091, e-mail:[email protected]
Team 1
Team 2
123
64
Strona 1 z 5
ATank efekt.(%)
wynik
Data: 2014-03-21; Godzina: 18:53; Czas gry: 25minut
Prowadzący: Ola Kulecka
Team 1
TRAFIENIA
ZUŻYTA AMUNICJA
ID
zginał
trafił
bilans
brzuch
ramię
plecy
UZI
D-D
Mhgun
Shg
Snp
Oskar
22
67
45
51
12
8
3150
1
0
0
0
0
2.126
67.0
Slodka
25
34
23
20
13
7
2220
12
0
0
0
0
1.523
34.0
Dawid
25
33
8
28
3
4
2220
12
0
0
0
0
1.478
33.0
Strzelec
25
21
-4
15
3
3
0
0
2040
14
9
4
1.016
21.0
Suma
97
155
72
114
31
22
7590
25
2040
14
9
4
1.601
155
Team 2
TRAFIENIA
ATank efekt.(%)
wynik
ZUŻYTA AMUNICJA
ID
zginał
trafił
bilans
brzuch
ramię
plecy
UZI
D-D
Mhgun
Shg
Snp
Kamil
45
25
-20
21
3
2
2970
3
0
0
0
0
0.841
25.0
Hubert
32
25
-7
16
6
3
0
0
1710
4
8
0
1.452
25.0
Kasia
37
24
-13
19
3
3
3180
0
0
0
0
0
0.755
24.0
Daria
41
9
-32
6
0
3
2070
2
0
0
0
0
0.434
9.0
Suma
155
83
-72
62
12
11
8220
5
1710
4
8
0
0.834
83
Laserowy Poligon Zoltar - ul.Aleja Pokoju 81, 31-564 Kraków
Tel.:792-111-091, e-mail:[email protected]
Team 1
Team 2
155
83
Strona 2 z 5
ATank efekt.(%)
wynik
Data: 2014-03-21; Godzina: 19:28; Czas gry: 25minut
Prowadzący: Ola Kulecka
Drużyny
Miejsce
Laserowy Poligon Zoltar - ul.Aleja Pokoju 81, 31-564 Kraków
Tel.:792-111-091, e-mail:[email protected]
Nazwa
Rozgrywki
1
2
Suma
Team 1 123 155
278
Team 2
147
64
Strona 3 z 5
83
Data: 2014-03-21
Prowadzący: Ola Kulecka
Zestawienie wg wyniku
Miejsce
TRAFIENIA
ZUŻYTA AMUNICJA
ID
zginał
trafił
bilans
brzuch
ramię
plecy
UZI
D-D
Mhgun
Shg
Snp
aTank
efekt.(%)
wynik
Oskar
44.40
128.40
84.00
97.20
24.00
19.20
6300.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2.038
128.40
Dawid
58.80
100.80
42.00
81.60
20.40
13.20
5508.00
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.825
100.80
Kamil
99.60
61.20
-38.40
45.60
7.20
9.60
6372.00
7.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.959
61.20
4
Hubert
57.60
58.80
1.20
37.20
15.60
6.00
0.00
0.00
3132.00
4.80
9.60
0.00
1.869
58.80
5
Slodka
43.20
57.60
14.40
33.60
21.60
10.80
5688.00
20.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.009
57.60
6
Strzelec
46.80
46.80
0.00
28.80
7.20
10.80
0.00
0.00
4104.00
24.00
44.40
9.60
1.119
46.80
7
Kasia
81.60
45.60
-36.00
36.00
4.80
7.20
6876.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.663
45.60
8
Daria
94.80
10.80
-84.00
7.20
0.00
3.60
5040.00
3.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.214
10.80
Zestawienie wg bilansu
Miejsce
TRAFIENIA
ZUŻYTA AMUNICJA
ID
zginał
trafił
bilans
brzuch
ramię
plecy
UZI
D-D
Mhgun
Shg
Snp
aTank
efekt.(%)
wynik
Oskar
44.40
128.40
84.00
97.20
24.00
19.20
6300.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2.038
128.40
Dawid
58.80
100.80
42.00
81.60
20.40
13.20
5508.00
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.825
100.80
Slodka
43.20
57.60
14.40
33.60
21.60
10.80
5688.00
20.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.009
57.60
4
Hubert
57.60
58.80
1.20
37.20
15.60
6.00
0.00
0.00
3132.00
4.80
9.60
0.00
1.869
58.80
5
Strzelec
46.80
46.80
0.00
28.80
7.20
10.80
0.00
0.00
4104.00
24.00
44.40
9.60
1.119
46.80
6
Kasia
81.60
45.60
-36.00
36.00
4.80
7.20
6876.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.663
45.60
7
Kamil
99.60
61.20
-38.40
45.60
7.20
9.60
6372.00
7.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.959
61.20
8
Daria
94.80
10.80
-84.00
7.20
0.00
3.60
5040.00
3.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.214
10.80
Laserowy Poligon Zoltar - ul.Aleja Pokoju 81, 31-564 Kraków
Tel.:792-111-091, e-mail:[email protected]
Strona 4 z 5
Data: 2014-03-21
Prowadzący: Ola Kulecka
Zestawienie wg efektywności
Miejsce
TRAFIENIA
ZUŻYTA AMUNICJA
ID
zginał
trafił
bilans
brzuch
ramię
plecy
UZI
D-D
Mhgun
Shg
Snp
aTank
efekt.(%)
wynik
Oskar
44.40
128.40
84.00
97.20
24.00
19.20
6300.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2.038
128.40
Hubert
57.60
58.80
1.20
37.20
15.60
6.00
0.00
0.00
3132.00
4.80
9.60
0.00
1.869
58.80
Dawid
58.80
100.80
42.00
81.60
20.40
13.20
5508.00
14.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.825
100.80
4
Strzelec
46.80
46.80
0.00
28.80
7.20
10.80
0.00
0.00
4104.00
24.00
44.40
9.60
1.119
46.80
5
Slodka
43.20
57.60
14.40
33.60
21.60
10.80
5688.00
20.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.009
57.60
6
Kamil
99.60
61.20
-38.40
45.60
7.20
9.60
6372.00
7.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.959
61.20
7
Kasia
81.60
45.60
-36.00
36.00
4.80
7.20
6876.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.663
45.60
8
Daria
94.80
10.80
-84.00
7.20
0.00
3.60
5040.00
3.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.214
10.80
Laserowy Poligon Zoltar - ul.Aleja Pokoju 81, 31-564 Kraków
Tel.:792-111-091, e-mail:[email protected]
Strona 5 z 5
Data: 2014-03-21
Prowadzący: Ola Kulecka