DZPZ/ 333 / 48 / 2014 Olsztyn, 18-03

Transkrypt

DZPZ/ 333 / 48 / 2014 Olsztyn, 18-03
DZPZ/ 333 / 48 / 2014
Olsztyn, 18-03-2014 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn
Do wiadomości
uczestników postępowania
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie
zamówienia do 14 000 EURO na dostawę szafek ubraniowych, do realizacji zamówienia wybrano
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
MEBLOMET
Spółdzielnia Rzemieślnicza
Małych I Średnich Przedsiębiorstw
83-200 Starogard Gdański
ul. Jagiełły 23 z wartością brutto oferty 46 051,20 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta w najwyższym stopniu spełniała
wymagania określone przez Zamawiającego
w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
W postępowaniu udział wzięli:
Numer
oferty
01
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Met – Lak
ul. Kościerska 7
83-250 Skarszewy
Cena brutto PLN
54 316,80 zł
02
Amada Centrum Zaopatrzenia
ul. Korczaka 1
39-300 Mielec
44 582,40 zł
03
Promag sa
ul. Romana Maya 11
61-371 Poznań
58 060,80 zł
04
Zormaet
Bietowo 2a
83-240 Lubichowo
50 774,40 zł
05
Malow sp. Z o.o.
ul. Wojska Polskiego 114a
16-400 Suwałki
46 759,68 zł
06
Meblomet
83-200 Starogard Gdański
ul. Jagiełły 23
46 051,20 zł
07
Drzewiarz Bis sp. Z o.o.
ul. Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
41 472,00 zł
Oferty odrzucone:
Zamawiający informuje, iż odrzucił oferty:
Oferta nr 2
Amada Centrum Zaopatrzenia
ul. Korczaka 1
39-300 Mielec
Oferta nr 3
Promag sa
ul. Romana Maya 11
61-371 Poznań
Oferta nr 7
Drzewiarz Bis sp. Z o.o.
ul. Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
Oferta nr 2 została odrzucona z uwagi na fakt nie przedstawinia dokumentów wymaganych w
punkcie IV Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, oraz nie złożenia stosownych wyjasnień
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferty nr 3 oraz 7 zostały odrzucone z powodu nie spłeniania kryteriów jakie Zamawiający
przedstawił w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
………………………………………………
(Podpis osoby uprawnionej )