WYCIECZKA DO KRAKOWA2

Transkrypt

WYCIECZKA DO KRAKOWA2
WYCIECZKA - termin - Maj 2011
Toruń - Jura Krakowsko – Częstochowska – Kraków – Wieliczka – Niepołomice – Nowa
Huta - Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Uniejów - Toruń
1 dzień
•
Wyjazd z Torunia do Krakowa. Po drodze spacer do ruin zamku w Olsztynie w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej oraz postój w Leśniowie, gdzie zobaczymy barokowy kościół i
klasztor OO. Paulinów z piękną rzeźbą MB Uśmiechniętej i ciekawym otoczeniem. Przyjazd
do Krakowa, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
•
Zwiedzanie Krakowa : Droga Królewska od Pomnika Grunwaldzkiego i Barbakanu,
przez Bramę i ulicę Floriańską, Rynek Główny z Sukiennicami, Pomnik Adama Mickiewicza,
WieŜą Ratuszową, kościoł św. Wojciecha i kościół Mariacki, dalej ulicą Grodzką do
kościołów św. Piotra i Pawła oraz św. Andrzeja, przejście obok pomnika Piotra Skargi na
ulicę Kanoniczą. Powrót plantami do dzielnicy uniwersyteckiej – Collegium Maius, Minus,
Novum i kościół akademicki św. Anny.
•
Muzeum Narodowe w Sukiennicach – galeria malarstwa i Muzeum Historyczne –
Podziemia Krakowskiego Rynku.
3 dzień
•
Zwiedzanie Kopalni Soli i Muzeum Solnego w Wieliczce.
•
Przejazd do Muzeum Niepołomickiego w Zamku Królewskim w Niepołomicach,
gdzie na czas remontu przeniesiono obrazy i rzeźby ze Zbiorów Czartoryskich.
4 dzień
•
Wzgórze Wawelskie: Zamek Gotycki, zamek renesansowy, dziedzińce, Katedra św.
Stanisława, Krypty grobowe, Dzwon Zygmunta, zwiedzanie wnętrz pałacu królewskiego,
Wawel zaginiony, Smocza Jama
•
Spacer do katolickiej części miasta Kazimierz, załoŜonego przez Kazimierza
Wielkiego: kościół OO. Bernardynów, kościół na Skałce z Grobami ZasłuŜonych, największy
kościół OO. Augustianów, fara Kazimierza – kościół BoŜego Ciała.
5 dzień
•
Dolina Prądnika: Ojców, Grota Łokietka
•
Wąwóz Ciasne Skałki, Góra Koronna, Źródełko Miłości
•
Kapliczka Na Wodzie, Maczuga Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale.
6 dzień
•
Kopiec Kościuszki i Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu
•
Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
•
Zwiedzanie miejsc holokaustu – dzielnica Podgórze, dawny Plac Zgody (obecnie Plac
Bohaterów Getta), Apteka Pod Orłem, pozostałości murów getta, Fabryka Schindlera .
•
Kazimierz Ŝydowski: synagogi (Stara, Remus, ewentualnie Tempel, Kupa, Izaaka,
Wysoka, Na Górce, Poppera, dawny rynek Ŝydowski - ul. Szeroka, Wielka Mykwa, kirkut
(cmentarz) przy synagodze Remus. MoŜliwe zwiedzenie Muzeum w synagodze Starej.
7 dzień
Wycieczka do Nowej Huty
•
Mogiła - odwiedzimy kościół św. Wacława z Opactwem Cystersów oraz drewniany
XV-wieczny kościółek Św. Bartłomieja. Zobaczymy znajdujący się w pobliŜu jeden z
najstarszych kopców Krakowa – Kopiec Wandy.
•
Przejazd po „historycznym” centrum Nowej Huty – skansenie architektury
socrealistycznej. Od monumentalnych budynków kombinatu metalurgicznego Huty - dawniej
im. Lenina, przejedziemy Aleją Solidarności do Placu Centralnego z jego ciekawymi
rozwiązaniami urbanistycznymi. Zobaczymy nowohuckie osiedla, słynną Aleję RóŜ, na której
niegdyś stał gigantyczny pomnik Lenina.
•
Zwiedzanie nowohuckiego kościoła – słynnej Arki Pana, z którym związane były
pierwsze antykomunistyczne manifestacje mieszkańców dzielnicy.
•
Odpoczynek w największym Aquaparku Krakowa. (opcja)
8 dzień
Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice
•
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej to bazylika Matki Boskiej
Anielskiej, klasztor Bernardynów oraz zespół 42 kapliczek i kościółków
kalwaryjskich malowniczo połoŜonych między górami śar i Lanckorona. Zespół ten został w
1999 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
•
Wadowice to niewielkie miasto oddalone od Krakowa o około 50 km, w którym
urodził się PapieŜ Jan Paweł II. Zwiedzimy dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach oraz
Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Wstąpimy na kremówki.
9 dzień
•
Zakupy i wyjazd do Torunia. MoŜna rozwaŜyć wizytę w Uniejowie (w zaleŜności od
terminu wycieczki) na tamtejszych słynnych basenach termalnych (opcja).
Na cenę złoŜą się koszty : przejazdów, 8 noclegów w pokojach z łazienkami lub typu studio,
8 śniadań i obiadokolacji, wstępów: kościół Mariacki, Katedra Wawelska i Zamek na
Wawelu, Krypta zasłuŜonych na Skałce, synagoga Stara i cmentarz Remuh, Kopiec
Kościuszki, Muzeum Narodowe Sukiennice i Podziemia Rynku, Grota Łokietka w Ojcowie,
kopalnia soli Wieliczka, muzeum Niepołomice, obsługa przewodnicka po Krakowie i Nowej
Hucie, po Ojcowskim Parku Narodowym, w Wieliczce, w Kalwarii Zebrzydowskiej, bilety
wstępu na imprezy kulturalne, teatr, koncert, kabaret, wieczorek.
JeŜeli to moŜliwe to oprócz wieczorku integracyjnego planujemy być na kabarecie w Piwnicy
pod Baranami.
Oczekujemy na propozycje umowy i ceny wycieczki.
Termin imprezy: Pierwsza połowa maja 2011. Ilość uczestników – 45 - 46

Podobne dokumenty