ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB

Komentarze

Transkrypt

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1406
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 1406
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 4, 28 grudnia 2016 r.
Nazwa i adres
MEDITECH Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki
AB 1406
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
N/14
Dziedzina/przedmiot badań:
Badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne
Wersja strony: A
ZASTĘPCA DYREKTORA
TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1406 z dnia 28.12.2016 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Wydanie nr 4, 28 grudnia 2016 r.
str. 1/5
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1406
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenia stosowane w
radiografii ogólnej analogowej
Urządzenia stosowane w
radiografii ogólnej cyfrowej
Urządzenie stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
pantomograficznych oraz
cefalometrii analogowej
Urządzenie stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
pantomograficznych oraz
cefalometrii cyfrowej
Laboratorium Badawcze
ul. Wirowska 6, 62-052 Komorniki
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-01 wydanie 3 z dnia 07.07.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-05 wydanie 1 z dnia 07.07.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-03 wydanie 4 z dnia 07.07.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-03 wydanie 4 z dnia 07.07.2016 r.
Wersja strony: A
Wydanie nr 4, 28 grudnia 2016 r.
str. 2/5
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1406
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenie stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
wewnątrzustnych
Urządzenia stosowane we
fluoroskopii i angiografii
Urządzenia stosowane w
mammografii analogowej
Urządzenia stosowane w
mammografii cyfrowej
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-03 wydanie 4 z dnia 07.07.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-07 wydanie 1 z dnia 07.07.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-02 wydanie 3 z dnia 07.07.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-06 wydanie 1 z dnia 07.07.2016 r.
Wersja strony: A
Wydanie nr 4, 28 grudnia 2016 r.
str. 3/5
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1406
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenia stosowane w
tomografii komputerowej
Monitory stosowane do prezentacji
obrazów medycznych
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-04 wydanie 2 z dnia 07.07.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-05 wydanie 1 z dnia 07.07.2016 r.
PB-06 wydanie 1 z dnia 07.07.2016 r.
PB-03 wydanie 4 z dnia 07.07.2016 r.
PB-04 wydanie 2 z dnia 07.07.2016 r.
PB-07 wydanie 1 z dnia 07.07.2016 r.
Wersja strony: A
Wydanie nr 4, 28 grudnia 2016 r.
str. 4/5
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1406
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1406
Status zmian: wersja pierwotna - A
Zatwierdzam status zmian
ZASTĘPCA DYREKTORA
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
TADEUSZ MATRAS
dnia: 28.12.2016 r.
Wydanie nr 4, 28 grudnia 2016 r.
str. 5/5