DOM JEDNORODZINNY MOKKA

Komentarze

Transkrypt

DOM JEDNORODZINNY MOKKA
DOM JEDNORODZINNY
MOKKA
Opracowanie poniższe zawiera podsumowanie oraz zestawienie materiałów do kosztorysu inwestorskiego
robót budowlanych stanu surowego zamkniętego.
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
RAZEM
Robocizna
Materiały
Sprzęt
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE
204645,42
36826,79
161365,07
6453,56
RAZEM KOSZTY Z NARZUTAMI
241109,58
67853,94
161365,07
11890,57
Ilość
Cena
0,6273
142,6978
6,5869
32,8070
19,9748
48,9392
1335,1590
444,6342
674,5189
854,2844
2464,9615
85,4649
3647,3130
0,3951
0,2517
1,3542
0,1890
1,7938
0,1463
1,0000
63,1538
1,1570
1,1575
270,8410
51,1590
187,3310
78,3163
0,3755
0,8763
1,6755
1,0000
4,0000
0,6771
10,2097
180,2928
535,3976
2,7084
37,0260
6,2100
1,0000
4,0000
9,1450
4,5240
1105,26 693,31
21,84 3116,52
246,28 1622,21
281,57 9237,46
221,00 4414,43
30,44 1489,71
3,71
4953,44
7,71
3428,13
16,36 11035,13
3,27
2793,51
1,30
3204,45
4,56
389,72
3,45
12583,23
671,74 265,42
776,13 195,34
1015,53 1375,24
361,50 68,34
106,16 190,43
5,40
0,79
2990,40 2990,40
0,91
57,47
15,10 17,47
15,17 17,56
2,39
647,31
2,39
122,27
19,91 3729,76
5,88
460,50
7,03
2,64
2,99
2,62
9,40
15,75
527,59 527,59
667,50 2670,00
949,35 642,82
1001,18 10221,78
3,21
578,74
4,25
2275,44
949,35 2571,22
19,22 711,64
854,40 5305,82
1683,17 1683,17
2007,84 8031,36
640,80 5860,12
1602,00 7247,45
Wartość końcowa wyszczególnionych robót wynosi: 241109,58zł netto.
Słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięć i 58/100 zł
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.
Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Mokka
bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II
belki stropowe prefabrykowane żelbetowe'
Beton zwykły C12/15 (B-15)
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Beton zwykły C8/10 (B-10)
blacha powlekana płaska
Bloczek ścienny betonowy o wym.25x25x14cm
Bloczek z bet.komórk.M 500-700 49x24x24cm
Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x36x24cm
bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm
cegła budowlana pełna
ćwierćwałki
Dach.ceram.zakład.
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
deski iglaste obrzynane wym. nasycone gr. 25 mm kl.III
drewno okrągłe na stemple budowlane
drewno opałowe
drut stalowy okrągły
drzwi garażowe
dyble stalowe
farba olejna do gruntowania
farba olejna nawierzchniowa
folia paroprzepuszczalna
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
gąsiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm
gwoździe budowlane okrągłe gołe
gwoździe stolarskie
Kit szklarski - pokostowy
kit trwale plastyczny
kołnierz, akcesoria montaż. do okna "FAKRO"0,78*1,40
kołnierz, akcesoria montaż. do okna "FAKRO"0,94*1,40
kontrłaty iglaste nasycone 30-50 mm kl.II
krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
lepik smołowy
łaty iglaste nasycone 40-60 mm kl.II
nadproża prefabrykowane
okna i drzwi balkonowe
okna typu "FAKRO"0,78*1,40
okna typu "FAKRO"0,94*1,40
okna zespolone
okno 1/4 koła fi120cm
Jednostki
m3
m
m3
m3
m3
m2
szt
szt
szt
szt
szt
m
szt
m3
m3
m3
m3
m3
kg
szt
szt
dm3
dm3
m2
m2
szt
kg
kg
kg
kg
szt
szt
m3
m3
kg
kg
m3
m
m2
kpl
kpl
m2
m2
Wartość
*1
44.
ościeżnice drewniane
45.
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
46.
pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
47.
pianka poliuretanowa
48.
Piasek do zapraw
49.
Płytki perforowane i łaczniki do montażu konstrukcji więźby
50.
płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm
51.
płyty styropianowe gr.6cm
52.
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm
53.
pręty żebrowane 8-14 mm
54.
Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm
55.
roztwór asfaltowy do gruntowania
56.
rury spustowe 110 mm
57.
rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
58.
rynny dachowe 150 mm
59.
skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne
60.
Szkło płask. walcow. wzorz. gr.7mm, gat.I
61.
szpachlówka celulozowa
62.
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami
63.
śruby,podkładki,nakrętki
64.
uchwyty do rur spustowych
65.
uchwyty rynnowe
66.
uszczelki gumowe
67.
wkręty samogwintujące typu SW do blach
68.
wsporniki stalowe do ław kominiarskich
69.
xylamit popularny'
70.
zaprawa
71.
zaprawa cementowa M 80
72.
zaprawa cementowo wapienna M 15
73.
zaprawa wapienna M 4
74.
materiały pomocnicze
RAZEM
szt
m2
kg
kg
m3
kpl
szt
m2
kg
kg
szt
kg
m
m
m
m2
m2
dm3
kg
kg
szt
szt
kpl
szt
kg
kg
m3
m3
m3
m3
zł
1,0000
196,8022
149,2111
0,9091
46,7187
1,0000
914,8247
46,0056
374,7509
2461,2577
444,6851
84,1875
21,0078
10,9180
54,7508
3,9900
0,8378
1,7158
23,4345
19,9781
11,6481
105,2901
30,5313
1094,1628
7,9012
5,3812
4,3944
6,0204
0,3382
0,7606
341,76 341,76
4,45
875,77
1,80
268,58
25,63 23,30
47,95 2240,16
2349,60 2349,60
5,82
5324,28
33,77 1553,61
2,65
993,09
2,60
6399,27
4,89
2174,51
4,96
417,57
16,70 350,83
8,54
93,24
15,53 850,28
2670,00 10653,30
36,50 30,58
10,52 18,05
12,82 300,43
10,04 200,58
7,36
85,73
7,17
754,93
1,28
39,08
0,43
470,49
7,59
59,97
9,55
51,39
255,82 1124,17
238,22 1434,18
214,55 72,56
199,03 151,38
4214,69
161365,07
ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KOSZTORYSU:
1.Kosztorys sporządzono na podstawie KNR-ów.
2. W kosztorysie uwzględniono wskaźniki cenotwórcze oraz ceny średnie materiałów i sprzętu za II kw. 2011.
3.Powyższe zestawienie materiałów zawiera ilości materiałów przyjęte wg KNR-ów, nakłady zużycia materiałów
należy zweryfikować z wytycznymi producenta. Szczegółowe nakłady zużycia materiałów w pozycjach podane są w
kosztorysie.
4.Nakład zużycia dachówki ceramicznej zakładkowej w pozycji pokrycie dachu należy zweryfikować po wybraniu
producenta dachówki, w kosztorysie przyjęto wg KNR-ów zużycie: 16,16szt./m2; ilość gąsiorów przeliczono
przyjmując zużycie 3szt/mb kalenicy. Ze względu na dodatkowe elementy /gąsiory narożne, wywietrzniki, dachówki
skrajne itp./ zwiększono normę na materiały pomocnicze, przyjęto 15%. W kosztorysie nie ujęto stopni i ław
kominiarskich, system przyjąć po dobraniu rodzaju dachówki.
5.Kosztorys nie zawiera robót związanych z wykończeniem połaci dachowych typu: deski okapowe, podbitki, łączniki
oraz wkładów i czap kominowych.
6. W materiałach pomocniczych ujęto między innymi: łączniki, blachy do mocowania belek drewnianych, kotwy do
murłat, itp.
7.W kosztorysie nie ujęto warstw pokrycia dachów płaskich (folii, izolacji termicznej, itd.) oraz sufitu podwieszanego z
ułożeniem docieplenia w postaci wełny mineralnej.
8.Koszty zakupów materiałów zostały doliczone jako narzut do ceny materiałów.
DOM JEDNORODZINNY
MOKKA 2G
Mokka
*2
Opracowanie poniższe zawiera podsumowanie oraz zestawienie materiałów do kosztorysu inwestorskiego
robót budowlanych stanu surowego zamkniętego.
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE
RAZEM KOSZTY Z NARZUTAMI
RAZEM
Robocizna
Materiały
Sprzęt
221290,76
39689,26
174587,08
7014,42
260639,15
73128,16
174587,08
12923,91
Wartość końcowa wyszczególnionych robót wynosi: 260639,15zł netto.
Słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 15/100 zł
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.
Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Mokka
Jednostki
bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II
belki stropowe prefabrykowane żelbetowe'
Beton zwykły C12/15 (B-15)
Beton zwykły C20/25 (B-25)
Beton zwykły C8/10 (B-10)
blacha powlekana płaska
Bloczek ścienny betonowy o wym.25x25x14cm
Bloczek z bet.komórk.M 500-700 49x24x24cm
Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x36x24cm
bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm
cegła budowlana pełna
ćwierćwałki
Dach.ceram.zakład.
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
deski iglaste obrzynane wym. nasycone gr. 25 mm kl.III
drewno okrągłe na stemple budowlane
drewno opałowe
drut stalowy okrągły
drzwi garażowe
dyble stalowe
farba olejna do gruntowania
farba olejna nawierzchniowa
folia paroprzepuszczalna
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
gąsiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22.4x11.2 cm
gwoździe budowlane okrągłe gołe
gwoździe stolarskie
Kit szklarski - pokostowy
kit trwale plastyczny
kołnierz, akcesoria montaż. do okna "FAKRO"0,78*1,40
kołnierz, akcesoria montaż. do okna "FAKRO"0,94*1,40
kontrłaty iglaste nasycone 30-50 mm kl.II
krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
lepik smołowy
łaty iglaste nasycone 40-60 mm kl.II
nadproża prefabrykowane
okna i drzwi balkonowe
okna typu "FAKRO"0,78*1,40
okna typu "FAKRO"0,94*1,40
okna zespolone
okno 1/4 koła fi120cm
ościeżnice drewniane
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
pianka poliuretanowa
m3
m
m3
m3
m3
m2
szt
szt
szt
szt
szt
m
szt
m3
m3
m3
m3
m3
kg
szt
szt
dm3
dm3
m2
m2
szt
kg
kg
kg
kg
szt
szt
m3
m3
kg
kg
m3
m
m2
kpl
kpl
m2
m2
szt
m2
kg
kg
Ilość
Cena
Wartość
0,8669
162,7440
6,5869
35,8410
22,3418
52,0388
1400,1779
468,4488
706,6290
895,8838
2464,9615
85,4649
4048,0812
0,4206
0,2667
1,5030
0,2077
1,8678
0,1463
1,0000
63,1538
1,1570
1,1575
300,5983
51,1590
207,9151
86,6463
0,3755
0,8763
1,6755
2,0000
4,0000
0,7515
11,1720
189,6168
556,0941
3,0060
28,7638
6,2100
2,0000
4,0000
9,1450
4,5240
1,0000
205,3528
149,2111
0,9091
1105,26 958,16
21,84 3554,33
246,28 1622,21
281,57 10091,75
221,00 4937,53
30,44 1584,06
3,71
5194,66
7,71
3611,74
16,36 11560,45
3,27
2929,54
1,30
3204,45
4,56
389,72
3,45
13965,88
671,74 282,52
776,13 207,00
1015,53 1526,35
361,50 75,10
106,16 198,29
5,40
0,79
4699,20 4699,20
0,91
57,47
15,10 17,47
15,17 17,56
2,39
718,43
2,39
122,27
19,91 4139,59
5,88
509,48
7,03
2,64
2,99
2,62
9,40
15,75
527,59 1055,18
667,50 2670,00
949,35 713,45
1001,18 11185,15
3,21
608,67
4,25
2363,40
949,35 2853,75
19,22 552,84
854,40 5305,82
1683,17 3366,34
2007,84 8031,36
640,80 5860,12
1602,00 7247,45
341,76 341,76
4,45
913,82
1,80
268,58
25,63 23,30
*3
48.
Piasek do zapraw
49.
Płytki perforowane i łaczniki do montażu konstrukcji więźby
50.
płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm
51.
płyty styropianowe gr.6cm
52.
Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm
53.
pręty żebrowane 8-14 mm
54.
Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm
55.
roztwór asfaltowy do gruntowania
56.
rury spustowe 110 mm
57.
rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
58.
rynny dachowe 150 mm
59.
skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne
60.
Szkło płask. walcow. wzorz. gr.7mm, gat.I
61.
szpachlówka celulozowa
62.
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami
63.
śruby,podkładki,nakrętki
64.
uchwyty do rur spustowych
65.
uchwyty rynnowe
66.
uszczelki gumowe
67.
wkręty samogwintujące typu SW do blach
68.
wsporniki stalowe do ław kominiarskich
69.
xylamit popularny'
70.
zaprawa
71.
zaprawa cementowa M 80
72.
zaprawa cementowo wapienna M 15
73.
zaprawa wapienna M 4
74.
materiały pomocnicze
RAZEM
m3
kpl
szt
m2
kg
kg
szt
kg
m
m
m
m2
m2
dm3
kg
kg
szt
szt
kpl
szt
kg
kg
m3
m3
m3
m3
zł
51,2286
1,0000
1020,6375
49,8866
395,7925
2530,6231
507,1575
87,7077
21,0078
12,2564
59,1185
3,9900
0,8378
1,7158
32,2285
20,4532
11,6481
113,6904
32,9688
1163,4651
8,7694
5,8545
4,6831
6,2365
0,3595
0,8441
47,95 2456,41
2563,20 2563,20
5,82
5940,11
33,77 1684,67
2,65
1048,85
2,60
6579,62
4,89
2480,00
4,96
435,03
16,70 350,83
8,54
104,67
15,53 918,11
2670,00 10653,30
36,50 30,58
10,52 18,05
12,82 413,17
10,04 205,35
7,36
85,73
7,17
815,16
1,28
42,20
0,43
500,29
7,59
66,56
9,55
55,91
255,82 1198,02
238,22 1485,65
214,55 77,14
199,03 168,01
4652,46
174587,08
ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KOSZTORYSU:
1.Kosztorys sporządzono na podstawie KNR-ów.
2. W kosztorysie uwzględniono wskaźniki cenotwórcze oraz ceny średnie materiałów i sprzętu za II kw. 2011.
3.Powyższe zestawienie materiałów zawiera ilości materiałów przyjęte wg KNR-ów, nakłady zużycia materiałów
należy zweryfikować z wytycznymi producenta. Szczegółowe nakłady zużycia materiałów w pozycjach podane są w
kosztorysie.
4.Nakład zużycia dachówki ceramicznej zakładkowej w pozycji pokrycie dachu należy zweryfikować po wybraniu
producenta dachówki, w kosztorysie przyjęto wg KNR-ów zużycie: 16,16szt./m2; ilość gąsiorów przeliczono
przyjmując zużycie 3szt/mb kalenicy. Ze względu na dodatkowe elementy /gąsiory narożne, wywietrzniki, dachówki
skrajne itp./ zwiększono normę na materiały pomocnicze, przyjęto 15%. W kosztorysie nie ujęto stopni i ław
kominiarskich, system przyjąć po dobraniu rodzaju dachówki.
5.Kosztorys nie zawiera robót związanych z wykończeniem połaci dachowych typu: deski okapowe, podbitki, łączniki
oraz wkładów i czap kominowych.
6. W materiałach pomocniczych ujęto między innymi: łączniki, blachy do mocowania belek drewnianych, kotwy do
murłat, itp.
7.W kosztorysie nie ujęto warstw pokrycia dachów płaskich (folii, izolacji termicznej, itd.) oraz sufitu podwieszanego z
ułożeniem docieplenia w postaci wełny mineralnej.
8.Koszty zakupów materiałów zostały doliczone jako narzut do ceny materiałów.
Mokka
*4

Podobne dokumenty