Harmonogram wywozu odpadów II-2016 246 kB

Transkrypt

Harmonogram wywozu odpadów II-2016 246 kB
Gmina Łysomice
Harmonogram wywozu odpadów z terenu nieruchomości
zamieszkałych w II półroczu 2016r.
1) Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
odbiór raz na dwa tygodnie.
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
Trasa
Kamionki Duże, Kamionki
Małe, Wytrębowice
Turzno
Zęgwirt, Kowróz,
Kowrózek, Ostaszewo
Tylice, Zakrzewko,
Gostkowo, Lipniczki
Łysomice
Kamionki Jezioro
Lulkowo, Piwnice,
Różankowo, Świerczyny,
Świerczynki, Olek, Chorab
Koniczynka, Papowo
Toruńskie- m.in.ulice:
Terminy odbioru
VII
VIII
12, 26
9, 23
IX
6, 20
X
4, 18
XI
2, 15, 29
XII
13, 28
13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
3, 16, 30
14, 29
14, 28
11, 25
8, 22
6, 20
4, 17
1, 15, 29
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
5, 18
2, 16, 31
11, 25
8, 22
5, 19
3, 17, 31
14, 28
12, 27
2, 16, 30
13, 27
10, 24
4, 18
2, 15, 29
13, 28
11, 25
8, 22
5, 19
3, 17, 31
14, 28
12, 27
12, 26
9, 23
6, 20
4, 18
2, 15, 29
13, 28
13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
3, 16, 30
14, 29
Jesionowa, Kasztanowa, Osiedlowa,
Parkowa, Spółdzielcza, Warszawska,
Deszczowa, Brzozowa, Lipowa,
Słoneczna, Żytnia, Kościelna, Polna,
Tęczowa, Wiejska, Malwowa, Dworcowa
9
Papowo Toruńskie Osiekim.in.ulice: Bukowa, Dębowa,
Heweliusza, Jodłowa, Kanałowa, Leśna,
Kopernika, Modrzewiowa, Ogrodowa,
Sosnowa, Świerkowa, Wiśniowa, Krótka,
Zbożowa, Wierzbowa, Owocowa,
Dojazdowa, Daglezjowa, Tarminowa
2) Harmonogram odbioru bioodpadów odbiór jeden raz na dwa tygodnie.
L.
p.
1
2
3.
4.
5.
Trasa
Tylice, Zakrzewko, Gostkowo,
Lipniczki, Zęgwirt, Kowróz,
Kowrózek, Ostaszewo, Wytrębowice.
Turzno, Kamionki Duże, Kamionki
Małe,
Kamionki Jezioro
Łysomice.
Lulkowo, Piwnice, Świerczyny,
Świerczynki, Różankowo, Papowo
Toruńskie, Papowo Osieki,
Koniczynka, Olek, Chorab
VII
5, 19
VIII
2, 17, 30
Terminy odbioru
IX
X
13, 27
11, 25
XI
8, 22
XII
6, 20
6, 20
3, 18, 31
14, 28
12, 26
9, 23
7, 21
2, 16, 30
4, 18
13, 27
1, 16, 29
10, 24
12, 26
12, 26
10, 24
9, 23
7, 21
7, 21
5, 19
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18
2, 16, 30
2) Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów suchych
(tworzywo sztuczne, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe
i metale) – odbiór jeden raz w miesiącu:
L.p.
Trasa
Terminy odbioru
VII
VIII
IX
X
XI
XII
12
9
6
4
15
13
2
Tylice, Zakrzewko, Gostkowo, Lipniczki, Zęgwirt,
Kowróz, Kowrózek, Ostaszewo, Wytrębowice.
Turzno, Kamionki Duże, Kamionki Małe,
11
8
5
3
14
12
3
Łysomice
13
10
7
5
16
14
4
Kamionki Jezioro
16
13
10
3
14
12
5
Papowo Osieki, Koniczynka
7
4
15
13
17
15
6
Papowo Toruńskie, Lulkowo, Piwnice,
Świerczyny, Świerczynki, Różankowo, Olek,
Chorab
6
3
14
12
9
7
1
2) Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych opakowań szklanych –
odbiór jeden raz w miesiącu:
L.p.
Trasa
Terminy odbioru
VII
VIII
IX
X
XI
XII
26
23
20
18
29
27
2
Tylice, Zakrzewko, Gostkowo, Lipniczki, Zęgwirt,
Kowróz, Kowrózek, Ostaszewo, Wytrębowice.
Turzno, Kamionki Duże, Kamionki Małe,
25
22
19
17
28
22
3
Łysomice
27
24
21
19
30
28
4
Kamionki Jezioro
16
13
10
17
28
22
5
Papowo Osieki, Koniczynka
7
4
15
13
17
15
6
Papowo Toruńskie, Lulkowo, Piwnice, Świerczyny,
Świerczynki, Różankowo, Olek, Chorab
8
5
16
14
10
8
1

Podobne dokumenty