zmiana 2 - Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Komentarze

Transkrypt

zmiana 2 - Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Plac Wolności 12 a
46-100 Namysłów
Namysłów, dnia 24.06.2013 r.
Nr sprawy IZM.I.272.32.2013.AK-G.
ZMIANA 2
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami),
w związku z zapytaniami Wykonawców, udziela się wyjaśnień do SIWZ - przetarg
nieograniczony na: zakup i dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub
grawerem (ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 19.06.2013 r. pod numerem 116943-2013).
I Odpowiedzi na zapytania:
1. dot. pkt. 1, 13, 14 – długopis:
Proszę o dopuszczenie metody znakowania długopisu – grawer, zdecydowanie lepiej
się prezentuje. Określenie nadruk na przedmiotach – proszę o podanie ile kolorów
Państwa przewidujecie nadruku: na długopisie, na pudełku, na torbie papierowej czy
jest jednostronny, na opasce odblaskowej czy nadruk jest na całej długości, na
woreczku, na pojemniku na długopisy?.
Odp. Grawer nie jest dopuszczalny. Nadruk ma być jednokolorowy. Na torbie
papierowej nadruk jednostronny. Nadruk na opasce nie musi być na całej
długości. Nadruk ma być po prostu czytelny (dotyczy to również woreczka i
pojemnika na długopisy).
2. Czy w przypadku art. poz. 4/OPZ/kredki w tubie dopuszczą Państwo
art. alternatywny? Opisany art. 4 w SIWZ obecnie dostępny jest u jedynego importera
w ilości 7 szt.? Dostawa 50 szt. identycznego artykułu w tak krótkim terminie do końca
07.2013 może być problematyczna.
Odp. Zamawiający dopuszcza alternatywny produkt. Opis i zdjęcie w załączeniu.
3. Czy przy opisie nadruku poszczególnych art. /poz. 1-14/ nie podano ilości kolorów
nadruku, czy nadruk ma być wykonany w jednym kolorze?
Odp. Tak jak w pkt. 1.
4. Uprzejmie proszę o informację dot. poz. 4 (12 kredek w tubie + 4 ołówki + gumka+
linijka). Zeprezentowanego modelu nie ma już u dostawcy i w najbliższym czasie nie
będzie dostępny. Podobny zestaw, który mógłby być zastępczy posiada drewniane,
prostokątne pudełko. Czy dopuszczają Państwo zamiennie pudełko tubę na pudełko
prostokątne?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza pudełka prostokątnego. Dopuszczono
alternatywny produkt taki jak w pkt. 2.
STAROSTA NAMYSŁOWSKI
Julian Kruszyński