Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II ogłasza

Transkrypt

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II ogłasza
Fundacja Skarbowości
im. Jana Pawła II
ogłasza
„Rodzina jest środowiskiem życia
i środowiskiem MIŁOŚCI…”
Jan Paweł II
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
dla Dzieci Szkół Podstawowych
pt. „RODZINA- tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy”
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszcz Pana Rafała Bruskiego
Tytuł Konkursu nawiązuje do nauczania Świętego Jana Pawła II,
który traktował RODZINĘ jako swoiste „sanktuarium” miłości,
najważniejsze miejsce kształtowania młodego człowieka,
w którym zaczyna się życie, a miłość nigdy nie ma końca.
Pragniemy, aby DZIECI w pracach plastycznych
dały wyraz temu głębokiemu przesłaniu
i poniosły je w swoich sercach w dorosłe życie.
Prace laureatów prezentowane będą w Toruniu podczas
XV Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów,
które odbędą się w maju 2016 roku, w GALERI artystyczno-charytatywnej Fundacji
Skarbowości oraz podczas Gali Finałowej konkursu, która będzie miała miejsce w czerwcu
w Ratuszu Miasta Bydgoszcz.
Nagrodzone prace wykorzystane zostaną w materiałach promocyjnych
Fundacji Skarbowości.
Sławomir Dworski
Prezes Fundacji

Podobne dokumenty