Program zajęć edukacyjnych Ginące zawody

Komentarze

Transkrypt

Program zajęć edukacyjnych Ginące zawody
Program zajęć edukacyjnych
„SYNOWCÓWKA” / Małgorzata Synowiec
________________________________________________ ______________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
95-073 Grotniki, Tkaczewska Góra 4
łódzkie
_________________________________________________________________________________
__________________________
Adres
Województwo
1.
Temat / tytuł zajęć:
Ginące zawody - garncarstwo
2.
Czas trwania zajęć:
5 godzin
3.
Grupa docelowa:
Dzieci, młodzież, dorośli
5.
Prowadzący zajęcia:
Małgorzata Synowiec
6.
Zakres tematyczny:
4.
Liczebność grupy:
min. 20
max. 40
Podstawowa wiedza o garncarstwie
Samodzielne wyrabianie prostych form z gliny
7.
Harmonogram/przebieg zajęć:
Powitanie w gospodarstwie.
Krótka historia o garncarstwie, tradycje i techniki garncarskie.
Wyposażenie warsztatu garncarza
Pokaz form, narzędzi i wyrobów ceramicznych.
Samodzielne projektowanie i wykonywanie różnych form z gliny.
Wspólne ognisko.
8.
Pomoce dydaktyczne:
Stół i narzędzia niezbędne w trakcie zajęć z garncarstwa
9.
Dodatkowe uwagi:
Materiały i surowce zabezpiecza prowadzącym, powstałe prace zabierane są przez uczestników jako
pamiątki.