Generuj PDF - Centrum Szkolenia Policji

Transkrypt

Generuj PDF - Centrum Szkolenia Policji
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/648,Prezydencki-uscisk.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:00
Strona znajduje się w archiwum.
PREZYDENCKI UŚCISK
Prawie 12 500 godzin przepracowanych przez słuchaczy CSP na rzecz naszego powiatu, około 1000
osób legitymowanych, 259 interwencji podjętych z własnej inicjatywy, ponad 2000 kontroli
zagrożonych miejsc - to tylko niektóre z wyników jakie osiągnęli nasi słuchacze patrolując teren
Legionowa i okolic w ubiegłym roku. Prezydent Legionowa docenił wkład naszej szkoły na rzecz
bezpieczeństwa miasta.
Chociaż nie jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszego miasta, czynnie włączamy się do działań
prewencyjnych na jego rzecz. Każdy ze słuchaczy naszej szkoły w ramach zajęć programowych kursu podstawowego
odbywa kilka patroli, które są realizowane w jednostkach terenowych Policji. Dlatego m.in. można ich spotkać na ulicach
stolicy czy podwarszawskich miast. Jednak w ostatnim czasie koncentrujemy się przede wszystkim na bezpieczeństwie
własnego regionu, kierując młodych policjantów do służby na jego terenie. Jednorazowo służbę w Komendzie Powiatowej pod
okiem policjantów Sekcji Prewencji pełni ok. 40 słuchaczy naszej szkoły. Mieszkańcom, zwłaszcza tym najmłodszym, nasi
dydaktycy poświęcają szczególną uwagę. Stąd ponad 2600 uczniów przeszkolonych przez naszych dydaktyków w szkołach.
Spotkania profilaktyczne realizujemy we współpracy ze Strażą Miejską w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. To z
myślą o najmłodszych organizujemy różne przedsięwzięcia, dni otwarte i wycieczki po Centrum.
Właśnie w związku z tą praktyczną częścią działalności dydaktycznej CSP, wczoraj miało miejsce miłe wydarzenie: Prezydent
miasta Legionowo w imieniu władz miasta i jego mieszkańców uroczyście podziękował tym policjantom, którzy byli
zaangażowani w pracę na jego rzecz. Władze miasta oprócz podziękowań i słów uznania - ufundowały policjantom również z
tej okazji nagrody rzeczowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się: podinsp. Michał Król, podinsp. Andrzej Pawłowski, podinsp.
Sławomir Sierocki, nadkom. Paweł Olkowicz, nadkom. Jacek Witkowski, podkom. Wanda Mende, asp. Mirosław Ilczuk, i mł.asp.
Maciej Cepil – wszyscy z Zakładu Służby Prewencyjnej. Dziękując Prezydentowi za ten gest, mamy nadzieję, że wkład CSP w
bezpieczeństwo Legionowa jest również dostrzegany przez jego mieszkańców.
Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij