ogłoszenie o wyniku 677 - ENERGA

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o wyniku 677 - ENERGA
Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : [email protected]
1
W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr 677/P/16/Gdańsk
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:
Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Radarowa nr dział.: --250/7
ZN/4023/3131MZI/2016/1601908
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/16/013866 dla 2767,50 zł.
zasilania dz. nr 250/7 w m. Gdańsk ul. Radarowa OBI/31/1601908
Patryk Pocobiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELgreen Patryk Pocobiej, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
2
Sopot Sopot gmina miejska ul. Bohaterów Monte Cassino nr dział.: 225/5,
227/2, 76/6, 78/18, 79/13, 83/3
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/16/026827 dla
zasilania dz. nr 225/5, 227/2, 76/6, 78/18, 79/13, 83/3 w m. Sopot ul.
Bohaterów Monte Cassino OBI/32/1601986
Robert Mazurczak, prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą IMPULS Robert Mazurczak, ul. Gorzowska 1A/4, 80-180
Gdańsk
ZN/4012/3232MZI/2016/1601986
4551,00 zł.
3
Mosty Kosakowo gmina wiejska nr dział.: 1410/1
ZN/4013/3232MZI/2016/1601985
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/16/016674 dla 3653,10 zł.
zasilania dz. nr 1410/1 w m. Mosty OBI/32/1601985
Łukasz Goliński, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
AMPER4U Łukasz Goliński, Al. Matki Boskiej Fatimskiej 15, 89-600
Chojnice
4
ZN/4014/3232MZI/2016/1601983
Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Szlifierzy nr dział.:
3603,90 zł.
(arch.224/9,10,225/9,155/15), 1575, 1576, 1582
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/16/007665 dla
zasilania dz. nr 1575, 1576, 1582 w m. Gdynia ul. Szlifierzy OBI/32/1601983
Patryk Pocobiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELgreen Patryk Pocobiej, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
5
Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Szafranowa nr dział.: 416/13
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/16/000675 dla
zasilania dz. nr 416/13 w m. Gdańsk ul. Szafranowa OBI/31/1601830
Patryk Pocobiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELgreen Patryk Pocobiej, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
6
ZN/4017/3131MZI/2016/1601812
Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Kryształowa B1, B2 nr dział.: 298/47
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/15/012632/2 dla 4415,70 zł.
zasilania dz. nr 298/47 w m. Gdańsk ul. Kryształowa B1, B2 OBI/31/1601812
Robert Mazurczak, prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą IMPULS Robert Mazurczak, ul. Gorzowska 1A/4, 80-180
Gdańsk
7
Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Szarotki 31 nr dział.: 113-387
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/15/018916 dla
zasilania dz. nr 113-387 w m. Gdańsk ul. Szarotki 31 OBI/31/1601806
Patryk Pocobiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELgreen Patryk Pocobiej, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
ZN/4022/3131MZI/2016/1601830
2767,50 zł.
ZN/4018/3131MZI/2016/1601806
2890,50 zł.
Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku
8
Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Juliusza Słowackiego 198 nr dział.: 0025- ZN/4020/3131MZI/2016/1601835
40/31, 0025-40/32
2890,50 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/15/052478 dla
zasilania dz. nr 0025-40/31, 0025-40/32 w m. Gdańsk ul. Juliusza
Słowackiego 198 OBI/31/1601835
Patryk Pocobiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELgreen Patryk Pocobiej, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
9
Chwaszczyno Żukowo obszar wiejski ul. Abrahama nr dział.: Chwaszczyno1184, Chwaszczyno-1222
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/16/008814 dla
zasilania dz. nr 1184, 1222 w m. Chwaszczyno ul. Abrahama
OBI/31/1601909
Patryk Pocobiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELgreen Patryk Pocobiej, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
ZN/4016/3131MZI/2016/1601909
2890,50 zł.
10
Rumia Rumia gmina miejska ul. Rymarska nr dział.: 162/22
Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie WP-P/16/011963 dla
zasilania dz. nr 162/22 w m. Rumia ul. Rymarska OBI/32/1601749
Patryk Pocobiej, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELgreen Patryk Pocobiej, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
ZN/4015/3232MZI/2016/1601749
3603,90 zł.
Sporządził(a): Agnieszka Małek
Gdańsk, dnia 14.09.2016 r.
..............................................................
/podpis/