Wiadomość z serwisu informacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Wiadomość z serwisu informacyjnego
Serwis informacyjny KWP
www.pomorska.policja.gov.pl
NA POMORZU BEZPIECZNIEJ
Wczoraj na terenie województwa pomorskiego policjanci z drogówki przeprowadzili akcję pod kryptonimem "Bezpieczny Pieszy". Realizacja tych działań wpływa na wzajemne poszanowanie
przepisów ruchu drogowego przez pieszych i kierujących co zwiększa bezpieczeństwo na ulicach miejscowości naszego regionu.
Wczorajsze działania policjantów z ruchu drogowego trwały od wczesnych godzin porannych. Stróże prawa na terenie całego województwa kontrolowali zachowania pieszych oraz kierujących.
Policjanci reagowali na wszelkiego rodzaju przewinienia popełniane zarówno wobec, jak i przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W rezultacie policjanci ujawniali głównie wykroczenia
obejmujące nieustępowanie pierwszeństwa pieszym, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz pokonywanie jezdni w miejscach zabronionych.
Funkcjonariusze pionu ruchu drogowego, jak również inni policjanci prowadzą szereg działań, które obejmują realizację krajowych, wojewódzkich i powiatowych, cyklicznych działań takich jak:
„Bezpieczny Pieszy”, „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Prędkość”, „Alkohol i Narkotyki”, „Pasy i Foteliki”, „Agresywni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, „Bicykl” itp. Działania te
bezpośrednio zmierzają do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stanowią uzupełnienie codziennej pracy policjantów drogówki, zarówno w obszarze pieszych, jak i kierujących. Należy
zwrócić uwagę, że działania pomorskiej drogówki przynoszą oczekiwane efekty, przede wszystkich zmierzające do ograniczenia ofiar śmiertelnych. Całokształt tych działań nie skupia się na jednej
grupie uczestników ruchu drogowego z uwagi na ścisłą korelację pomiędzy pieszymi, a kierującymi. W trakcie prowadzonych działań policjanci reagują na wszystkie wykroczenia, zarówno
popełniane przez pieszych, jak i kierujących wobec pieszych. Dotychczasowe starania, przede wszystkim policjantów pomorskiej drogówki, doprowadziły do zdecydowanego, bo blisko 40
procentowego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w okresie niespełna dekady. Piesi stanowią blisko jedną czwartą wszystkich ofiar wypadków. W wielu przypadkach
przestarzałe rozwiązania drogowe w miastach oraz brak odpowiedniej infrastruktury poza nimi powoduje, że główną uwagę w dbałości o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu należy
przykładać do działań kontrolnych i szeroko rozumianej profilaktyki. Dlatego policjanci pomorskiej drogówki prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, które w dłuższej perspektywie mają wykształcić
dobrze wyedukowanych uczestników ruchu drogowego, oraz angażują się w działania profilaktyczne.
Przykładem takiego działania jest przekazanie w ostatnich kilku latach pieszym i rowerzystom kilkudziesięciu tysięcy odblaskowych elementów polepszających ich widoczność. Policjanci mają
świadomość, że najczęściej to ich reakcja oraz wiedza połączona ze zdrowym rozsądkiem użytkowników dróg, jest często elementem stanowiącym o tym, czy ich praca nie zakończy się przykrą
wizytą w domu rodziny ofiary.
Przypominamy również, że obowiązkiem pieszych poruszających się po zmroku na drogach poza obszarem zabudowanym jest noszenie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla
pozostałych uczestników ruchu drogowego. Pieszy wyposażony w odblask widoczny jest po zmroku dla kierującego pojazdem z odległości 150 – 200 metrów, co daje kierowcy czas na wykonanie
odpowiedniego manewru, a tym samym przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.
Data publikacji:2016-11-23
MARCIN KUNKA
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)