Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP

Transkrypt

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP
Chorągiew Stołeczna
Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki
Komendant Obozu
Szczepu 462 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Zarzęcinie
Zarzęcin 12.07.2014r
Rozkaz
L. 4/2014/HAL
5.
Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych
5.1.Otwarcie prób na stopnie, sprawności i zadania zespołowe
5.2. Zamknięcie prób i przyznanie stopni, sprawności i zadań zespołowych.
5.2.1. Przyznaję sprawność „IGIEŁKA” niżej wymienionym druhnom i druhom:
Wiktoria Herbreder, Ola Niska, Aniela Trzpioła, Basia Walesiak.
5.2.2 Przyznaję sprawność „MISTRZYNI IGŁY” druhnie Dorocie Kaczmarskiej.
5.2.3 Przyznaję sprawność „OBSERWATOR” druhnie Monice Mościckiej oraz druhnie Basi
Walesiak.
5.2.4 Przyznaję sprawność „POMOCNA DŁOŃ” druhnie Basi Walesiak oraz druhowi Julkowi
Zaleskiemu – Książek.
5.2.5 Przyznaję sprawność „MAJSTERKLEPKA” druhowi Jakubowi Ptaszek.
5.2.6 Przyznaję sprawność „SPORTOWIEC” druhnom : Basi Walesiak, Anieli Trzpioła oraz
druhowi Julkowi Zaleskiemu – Książek.
5.2.7 Przyznaję sprawność „ŁAZIK” druhnie Aniela Trzpioła.
5.2.8 Przyznaję sprawność „TRAMP” druhnie Gabrysi Gauza.
5.2.9 Przyznaję sprawność „HIGIENISTA” druhnom Aniela Trzpioła, Basia Walesiak.
5.2.10 Przyznaję sprawność „SANITARIUSZ” druhnie Gabrysi Gauza.
5.2.11 Przyznaję sprawność „TECHNIK OBOZOWY” druhnie Gabrysi Gauza.
5.2.12 Przyznaję sprawność „WYGA OBOZOWY” druhowi Mateuszowi Michalskiemu.
5.2.13 Przyznaję sprawność „OPIEKUN CHORYCH” druhnie Dorocie Kaczmarskiej.
5.2.14 Przyznaję sprawność „HODOWCA” druhnie Dorocie Kaczmarskiej.
5.2.15 Przyznaję sprawność „ MŁODY PŁYWAK” druhowi Julkowi Zaleski – Książek.
5.2.16 Przyznaję sprawność „GONIEC” druhowi Julkowi Zaleskiemu – Książek.
5.2.17 Przyznaję sprawność „PRZYJACIEL PRZYRODY” druhowi Julkowi Zaleskiemu –
Książek.
5.2.18 Przyznaję sprawność „PRZYJACIEL PRZYRODY” druhnie Gabrysi Gauza.
5.2.19 Przyznaję sprawność „DOMOWNIK” druhnie Oli Niskiej.
5.2.20 Przyznaję sprawność „WYGA OBOZOWY” druhom : Jakub Ambroziak, Patryk
Zduniak, Dominik Radomski, Emil Domański, Andrzej Słowiński, Daniel Małysz.
W wyniku zrealizowania wymagań zamykam oraz przyznaję stopień Wywiadowcy druhowi
Jakubowi Ptaszek.
W wyniku zrealizowania wymagań przyznaję plakietkę drużyny 462 DH „Rudy” druhom i
druhnom : Antoni Kordek, Adrian Koniec, Wiktoria Herbreder, Aniela Trzpioła.
8. Służba
8.1.1.Instruktor Służbowy – dh. Helena Gauza
8.1.2 Warta - zastępy: ”Pancerni”, „ Pluton Sanitarny im. Eweliny Nowak”
8.1.3. .Poczet Sztandarowy : dh.Marta Żak,dh. Jakub Ambroziak, dh.Franek
Walesiak
8.3.Inne
8.3.1. Program Dnia
Podaję do wiadomości następujący program zajęć na dzień dzisiejszy:
Przed południem: Dywizja Strzelców Karpackim otrzymuje wsparcie lotnicze. – Przyjazd
najmłodszych Kadetów
Po południu : „Okopy i fortyfikacje” – budowanie fortyfikacji i zdobywanie amunicji.
Wieczorem : „Cisza przed burzą” – odprawa w formie ogniska.
8.3.2 Pochwały
Udzielam pochwały za dobrą postawę, godne reprezentowania naszego podobozu i
środowiska, wytrwałość, następującym druhom i druhnom :
Daria Matuszewska, Natalia Sternicka, Weronika Pazur, Justyna Radomska, Mateusz
Michalski, Jan Astrau, Emil Domański, Sebastian Bartczuk, Franciszek Walesiak, Mateusz
Kryszkiewicz, Łukasz Potyraj.
CZUWAJ!
Komendant obozu phm. Krystyna Kucharczyk